Latvija
Dvieļu žāvētāji

Flores

Dvieļu žāvētāji - Flores

Klasiskais dvieļu žāvētājs ir ideāls jebkurai videi, kurā jūs vēlaties gaumīgu eleganci. Pieejams daudzās krāsās.Ir pieejams arī hromēts dvieļu žāvētājs tiem, kas vēlas papildus spīdumu. Flores ir samērā plāns, padarot to ideāli piemērotu mazām telpām – tas pat var tikt lietots kā telpas sadalītājs, palīdzot jums maksimāli izmantot telpu. Darba spiediens 8 bāri. Dvieļu žāvētāju paredzēts pieslēgt tikai pie apkures sistēmas.

+

Klasiskais dvieļu žāvētājs ir ideāls jebkurai videi, kurā jūs vēlaties gaumīgu eleganci. Pieejams daudzās krāsās.Ir pieejams arī hromēts dvieļu žāvētājs tiem, kas vēlas papildus spīdumu. Flores ir samērā plāns, padarot to ideāli piemērotu mazām telpām – tas pat var tikt lietots kā telpas sadalītājs, palīdzot jums maksimāli izmantot telpu. Darba spiediens 8 bāri. Dvieļu žāvētāju paredzēts pieslēgt tikai pie apkures sistēmas.

Tērauda biezums saskaņā ar EN-442

Radiatoru izmēri un tipi

FLO 0505, FLO 0805, FLO 1205 un FLO 1506.


 

 

Uzstādīšana


 

Tipi

Sekciju skaits Jauda dt 32,7°C (W) Jauda dt 50°C (W) Platums
mm
Augstums
mm
Uzstādīšanas izmēri
L-100
Uzstādīšanas izmēri
HC-97
Pieslēgumu izmēri mm
FLO
0505
11 148 257 500 547 400 450 455
FLO
0805
17 240 417 500 862 400 765 455
FLO
1205
24 332 576 500 1 222 400 1 125 455
FLO
1506
30 486 842 600 1 537 500 1 440 555
FLO
0805 CH
17 160 277 500 862 400 765 455
FLO
1205 CH
24 229 395 500 1 222 400 1 125 455
FLO
1506 CH
30 339 586 600 1 537 500 1 440 555

Piederumi

PURMO dvieļu žāvētāji ir paredzēti pieslēgt centrālajai apkures sistēmai un tie bieži vien pilnībā apmierina apkures prasības vannas istabā. Pateicoties elegantajam sildītājam, jums vienmēr būs pieejams silts dvielis pēc dušas un efektīvs žāvētājs, kā arī jauka un silta vannas istaba.

Iespējams pievienot elektriskās apsildes elementu papildu apkurei vasaras laikā, kad centrālās apkures sistēma ir izslēgta. Fiksētās elektriskās instalācijas vienmēr jāveic tikai sertificētiem elektriķiem. Iebūvētie vārsti pieļauj gan 1 caurules, gan 2-cauruļu pieslēgumus. Pieslēgumam starp centriemattālums ir 40mm. Vārsts un elektriskais elements ir piemērots pieslēgumam gan labajā, gan kreisajā pusē. Visi dvieļu žāvētāji ir pieejami kā hermētiski elektriskie modeļi vai nu ar fiksētu.


 

Elektriskais elements

E03-300 W
LVI-kodi: 5530851

E03-600 W
LVI-kodi: 5530861

 

Caurules vārsts

RFA 75-400
LVI-koodi: 4036112

 

RFA 69-1

RFA 70-2

 

Brošūras

Rettig Varme Ab saviem izstrādājumiem dod 10 gadu garantiju no piegādes datuma. Garantija attiecas uz materiālu un ražošanas defektiem. Bojātā ierīce tiks samainīta bez maksas ar produktu, kam ir atbilstošas tehniskās īpašības.

Garantija nesedz zaudējumus, kas radušies nepareizas glabāšanas vai nepareizas transportēšanas rezultātā, kā arī celtniecības vai uzstādīšanas laikā. Netiek atlīdzināti arī zaudējumi, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā (tādi kā iekšējā vai ārējā korozija, korodējošu šķidrumu lietošana, hidrauliska trieciena vai sasalšanas rezultātā.

Turklāt garantija nesedz klientam zaudējumus, kas radušies, lietojot bojātu ierīci, zaudējumus, kas radušies, mainot ierīci, ražošanas zaudējumus, ienākumu zaudējumu vai citus netiešus izdevumus.

Pretenziju gadījumā klientam (pircējam) jākontaktējas ar pārdevēju un jāuzrāda pasūtījuma apstiprinājums, pavadzīme vai kāds cits drošs rēķins par izstrādājuma iegādi un tā piegādes datumu.

Bojātais izstrādājums jānogādā Rettig Värme pārbaudei viena mēneša laikā kopš sūdzības (pretenzijas) iesniegšanas, ja nav bijusi cita vienošanās.

 

1.    Paneļu radiatori PURMO tiek laisti tirdzniecībā un apritē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Regulai (ES) Nr. 305/2011, kas noteic saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus.

2.    Rettig Sp.z.o.o. (turpmāk tekstā – Garantētājs) Eiropas Savienības teritorijā nodrošina slēgtās centrālapkures padeves tīkliem pievienotajiem PURMO radiatoriem desmit gadu ilgu garantijas laiku (no iegādes datuma), taču ne ilgāk kā 11 gadus pēc ražošanas datuma, kas ir norādīts uz radiatora.
Desmit gadu garantija attiecas uz radiatoriem, kas ir ražoti kopš 06.03.2007.

3.    Garantija attiecas uz radiatoriem, kas ir pievienoti centrālapkures ūdens padeves tīklam:

•    slēgtā sistēmā ar izplešanās tvertni;
•    tiek apgādāti ar ūdeni no siltuma centrāles, katlu mājas vai siltumsūkņa;
•    ir izgatavoti no melnā tērauda/vara vai plastmasas caurulēm ar difūzijas barjeru;
•    ir aprīkoti ar vietējiem atgaisotājiem (nav pieļaujama tīkla centrālā atgaisošanas sistēma);
•    ir uzstādīti dzīvojamās, biroju ēkās, servisa stacijās un citās ēkās, kas nav pakļautas koroziju izraisošu vielu ietekmei un kurās radiatoru virsmas pastāvīgi vai periodiski nav pakļautas mitruma iedarbībai.
Purmo paneļu radiatoru uzstādīšana mazās atvērta tipa sistēmās (līdz 25 kW) ir atļauta ar nosacījumu, ka tiek izmantoti korozijas inhibitori.
Ja garantijas laikā tiks konstatēti radiatoru un to elementu defekti, kas ir radušies ražotāja vainas dēļ, un par tiem tiks paziņots ne vēlāk kā mēnesi pēc to konstatēšanas, radiatori vai to elementi tiks nomainīti ar jauniem.

4.    Garantija stājas spēkā, ja:

•    ir pieejams pirkuma dokuments, par kādu ir uzskatāms faktūrrēķins;
•    radiatori ir uzstādīti ūdens centrālapkures sistēmā atbilstoši valsts tehniskajiem normatīviem un standartiem;
•    tiek ievērotas Garantētāja prasības, kas ir iekļautas Purmo paneļu radiatoru lietošanas noteikumos.

5.    Maksimālais darba spiediens centrālapkures sistēmā, kurai ir pievienoti PURMO paneļu radiatori, nedrīkst pārsniegt 10bar (6bar Vertical radiatoriem), bet maksimālā darba temperatūra nedrīkst būt augstāka nekā 110°C.

Augstās ēkās un augstceltnēs jālieto atsevišķās zonās sadalītas sistēmas. Sistēmas hermētiskuma pārbaude jāveic ar pārbaudes spiedienu, kas par 2bar pārsniedz attiecīgās sistēmas darba spiedienu, taču tas nedrīkst būt mazāks nekā 4bar. Maksimālais pieļaujamais spiediens sistēmas hermētiskuma pārbaudes laikā ir 12bar (Vertical radiatoriem – 8bar).

6.    Garantija neattiecas uz radiatoriem, kas ir uzstādīti:

•    centrālapkures sistēmā, kas ir savienota ar augstas temperatūras siltumtīklu ar hidroelevatora vai maisīšanas sūkņu mezgla starpniecību;
•    slēgtajos baseinos, automazgātavās, veļas mazgātavās, lopkautuvēs, sabiedriskajās tualetēs, vannas istabās un citās telpās, kur gaisā ir koroziju izraisošas vielas, kā arī vietās, kur radiatoru virsmas pastāvīgi vai periodiski tiek pakļautas mitruma iedarbībai – tas neattiecas uz galvanizētajiem radiatoriem ar papildu pretkorozijas aizsardzību –, kam garantijas laiks ir seši gadi, taču ne ilgāk kā septiņi gadi no izgatavošanas datuma;
•    centrālapkures sistēmā, kas ir savienota ar ūdensapgādes sistēmu, savienojuma vietā neuzstādot pretatplūdes armatūru;
•    centrālapkures sistēmā, no kuras ūdens tiek izlaists biežāk un uz ilgāku laiku, nekā nepieciešams paredzēto ekspluatācijas prasību izpildei;
•    tvaika sistēmās;
•    centrālapkures sistēmās, kurās pievadītā ūdens kvalitātes vērtējums neatbilst ieteicamajiem kritērijiem, tas ir,
•    kopējais hlorīda un sulfāta jonu saturs nedrīkst pārsniegt 150mg/l (sistēmās ar vara caurulēm – 50mg/l);
•    skābekļa saturs nedrīkst pārsniegt 0,1mg/l;
•    ūdens pH vērtībai jābūt no 7,0 līdz 10,0;
•    kopējā ūdens cietība nedrīkst pārsniegt 4,0 mval/l.

7.    Garantija neattiecas uz radiatoru vai to elementu (kronšteinu) bojājumiem, kas ir radušies nepareizas ekspluatācijas, glabāšanas, transportēšanas, kā arī mērķim neatbilstīgas lietošanas rezultātā. Šis nosacījums jo īpaši attiecas uz radiatoriem:

•    kas pirms uzstādīšanas ir glabāti zem klajas debess;
•    kam ir mehāniski bojājumi;
•    kas no iekšpuses ir piesārņoti ar cietām daļiņām vai kaitīgiem šķidrumiem;
•    kas ir deformēti pārmērīga spiediena vai sistēmas statiskā spiediena ietekmē;
•    kas ir deformēti sasalšanas dēļ;
•    kam ir mehāniski bojājumi, ko ir izraisījusi sēdēšana uz radiatora.

8.    Uzstādīšanas laikā radiatoram jāatrodas oriģinālajā iepakojumā. Šo iepakojumu nedrīkst noņemt arī tad, ja centrālapkures sistēma tiek ieslēgta ēkas apsildei apdares darbu laikā vai žāvēšanas nolūkā. Radiatora iepakojumu ir ieteicams noņemt tikai pēc visu apdares darbu pabeigšanas.

Radiatori ir periodiski jātīra. Ieteicams izmantot vienīgi mīkstu un maigu audumu, ko var viegli samitrināt. Radiatoru tīrīšanai nav ieteicams izmantot stipras vai kodīgas vielas (piemēram, skābos šķīdinātājus vai hloru saturošus līdzekļus). Paneļu radiatorus aizliegts izmantot mitru vai slapju priekšmetu žāvēšanai, uzliekot tos uz radiatora. Garantijas pieteikumi attiecībā uz lakoto virsmu bojājumiem, kas ir radušies nepareizas ekspluatācijas vai uzturēšanas rezultātā, netiks apstiprināti.

9.    Ir aizliegts iztukšot un atstāt bez ūdens visu sistēmu vai tās daļu. Tas attiecas arī uz jaunām sistēmām, kam tiek veikta hermētiskuma pārbaude. Ja nepieciešams iztukšot sistēmu, piemēram, lai veiktu remontu vai uzturēšanas darbus, ūdens jāizlaiž tikai no tās sistēmas daļas, kurā ir paredzēts veikt attiecīgos darbus. Pēc darbu pabeigšanas sistēma vai tās daļa nekavējoties jāpiepilda ar ūdeni. Sistēmas piepildīšanai vai papildu uzpildei izlietotā ūdens daudzums jākontrolē, piemēram, ar ūdens skaitītāja palīdzību.

10.    Izstrādājuma garantija ir spēkā tikai tad, ja pircējs nav veicis attiecīgā izstrādājuma remontu vai pārveidojumus vai uzdevis to veikt trešām personām bez saskaņošanas ar Garantētāju.

11.     Ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, tiek uzsākta reklamācijas procedūra, kuras ietvaros pircējs iesniedz pārdevējam reklamāciju uz īpašas veidlapas, sīki aprakstot izstrādājuma bojājumu un tā izcelsmi. Pārdevējs pieņem reklamācijas iesniegumu un ar ierakstītas vēstules, faksa vai e-pasta starpniecību nosūta to Garantētājam 24 stundu laikā pēc saņemšanas. Nepilnīgi sniegtu datu gadījumā veidlapu nosūta atpakaļ pabeigšanai. Veidlapai jāpievieno arī faktūrrēķins vai tā kopija. Īpašos gadījumos Garantētājs var pieprasīt attiecīgā izstrādājuma fotodokumentāciju. Garantētājam ir pienākums rakstveidā atbildēt uz sūdzību 14 dienu laikā kopš aizpildītas veidlapas saņemšanas.

12.    Izskatot iesniegumu, Garantētājs veic attiecīgā izstrādājuma apskati, kas var notikt radiatora uzstādīšanas vietā vai citā vietā pēc Garantētāja izvēles. Pircējam līdz pārbaudei ir jāsaglabā piegādei izmantotais oriģinālais iepakojums, ja radies bojājums ir ar mehānisku izcelsmi. Ja reklamācija tiek atzīta par pamatotu, Garantētājs apņemas saremontēt vai nomainīt tās izstrādājuma daļas, kas tika atzītas par bojātām nepareizas izgatavošanas vai materiālu defektu dēļ, vai nomainīt visu radiatoru ar jaunu un nebojātu. Konkrētos gadījumos (piemēram, ja produkts ir jānosūta no ārzemēm) Garantētājam ir tiesības pagarināt reklamācijas atzīšanas termiņu, kas parasti ir 14 dienas.

Ja defekts neietekmē radiatora funkcionalitāti, Garantētājs var piedāvāt arī atlaidi.

Ja reklamācija attiecas uz izstrādājumu, kura ražošana ir pārtraukta, Garantētājs piedāvās ekvivalentu izstrādājumu ar līdzīgiem parametriem vai arī pilnu garantētu atmaksu pirkuma summas apmērā. Garantētājs nenodrošina pagaidu izstrādājumu periodam, kamēr notiek reklamācijas izskatīšana.

13.    Garantētājs patur tiesības izvēlēties reklamācijas prasības apmierināšanas veidu pēc saviem ieskatiem. 

Ja reklamācija tiek atzīta kā izstrādājuma nomaiņa, visus montāžas materiālus piegādā pilnvarots PURMO servisa centrs. Ja rodas sarežģījumi, veicot nomainītā radiatora uzstādīšanu, piemēram, trūkst vārsta, lai atdalītu radiator no apkures sistēmas, servisa centrs var atteikties izjaukt vai uzstādīt jaunu radiatoru. Tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Garantētājs ir izpildījis garantijas prasības.

14.    Garantijas laiks tiek pagarināts par remonta izpildes laiku, ko aprēķina no dienas, kad izstrādājums ir nogādāts Garantētājam, līdz remonta pabeigšanas dienai. Nomaiņas gadījumā jaunajam izstrādājumam tiek piešķirts jauns garantijas termiņš.

15.    Garantētājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ieviest savos izstrādājumos izmaiņas, ja vien tās neattiecas uz tehniskām īpašībām, kas ietekmē radiatora izvēli.

16.    Šie pārdotās preces garantijas noteikumi neizslēdz un neierobežo ar preces neatbilstību līgumam saistītās pircēja tiesības un nav pretrunā tām.

17.    Garantijas nosacījumi ir spēkā šādā redakcijā kopš 25.12.2014.

Purmo Group Latvia SIA
Maskavas iela 418b, Rīga, LV-1063
Tel: +371 67 808 110
e-pasts: [email protected]
www.purmo.com/lv/