Lithuania
Pradinis puslapis

Teisinės išlygos

Teisinės išlygos

Atsakomybės apribojimas ir prekių ženklai

RettigICC įmonė ir su ja susiję subjektai sukūrė šią interneto svetainę (toliau – Svetainė), siekdami informuoti vartotojus bei sudaryti vartotojams galimybę su jais susisiekti.

Naudojimąsi šia Svetaine riboja toliau išdėstytos „Naudojimosi Svetaine sąlygos ir principai“ (toliau – Sąlygos) bei atitinkami teisės aktai. Susisiekimas su šia Svetaine ir jos peržiūra tolygu pritarimui  toliau išdėstytoms Sąlygoms be jokių apribojimų ir išlygų.

  • Jei nenurodyta kitaip, visos autorinės teisės į Svetainėje pateiktą medžiagą saugomos įstatymo. Svetainėje pateiktos medžiagos negalima naudoti kitaip nei nurodyta šiose Sąlygose arba Svetainėje.
  • RettigICC neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už jokius galimus vartotojo patirtus nuostolius arba kompiuterinės įrangos ar kitokio turto užkrėtimą virusais susisiekus su šia Svetaine, naudojantis ja arba peržiūrint, kopijuojant ar parsisiunčiant joje pateiktą informaciją, įskaitant (be kita ko) tekstą, vaizdinius elementus, garso ir vaizdo failus.
  • RettigICC nesuteikia jokios garantijos ir neužtikrina jokių sąlygų dėl Svetainėje pateiktos informacijos teisingumo bei vienareikšmiškai neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už jokias Svetainės turinyje esančias klaidas ir netikslumus. Nei RettigICC, nei jokia kita šalis, dalyvaujanti kuriant, rengiant ar pateikiant šią Svetainę, neatsako už jokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, antrinius nuostolius ir moralinę žalą, atsiradusius dėl susisiekimo su šia Svetaine ar naudojimosi ja, taip pat dėl galimybės susisiekti su ja ar naudotis ja nebuvimo.
  • Svetainėje pristatytų produktų charakteristikos ir techniniai duomenys gali būti keičiami bet kada ir be išankstinio perspėjimo.
  • Bet kokia informacija ir kita medžiaga, kurią vartotojas atsiųs į šią Svetainę elektroniniu paštu ar kitokiu būdu, įskaitant bet kokius duomenis, klausimus, komentarus, patarimus ir pan., yra ir bus laikoma nekonfidencialia, kuriai netaikoma nuosavybės teisė. Visa, ką vartotojas perduos ar persiųs į šią Svetainę, RettigICC gali būti naudojama bet kokiu tikslu, įskaitant (be kita ko) kopijavimą, atskleidimą, perdavimą, publikavimą, transliavimą radijo bangomis ir išsiuntimą paštu. Be to, įmonė RettigICC turi teisę laisvai ir nemokamai bet kokiais tikslais, įskaitant (be kita ko) produktų rengimą, gamybą ir rinkodarą, pasinaudoti bet kokiomis idėjomis, koncepcijomis, „know-how“ ir technikomis, vartotojo pateiktomis bet kokio pobūdžio turinyje, atsiųstame į šią Svetainę.
  • Šioje Svetainėje pateikta medžiaga arba yra firmos RettigICC nuosavybė, arba yra naudojama pagal RettigICC gautą sutikimą. Vartotojui arba bet kokiam kitam jo įgaliotam asmeniui draudžiama naudoti šią medžiagą, išskyrus atvejus, kai šiose Sąlygose arba kitame Svetainės puslapyje tam aiškiai suteikiamas leidimas.
  • Svetainėje aprašytus produktus ir/ar paslaugas siūloma įsigyti visoje Europoje, tačiau jie gali būti nepasiekiami kurioje nors konkrečioje šalyje arba vietovėje. Todėl apie galimybę įsigyti konkretų produktą ar paslaugą Jūsų regione prašome teirautis RettigICC.
  • RettigICC neatsako už turinį jokių svetainių ir interneto puslapių, susietų su šia Svetaine nuorodomis, nukreipiančiomis tiek iš šios Svetainės, tiek į šią Svetainę. Vartotojas su kitomis svetainėmis ar puslapiais kitose svetainėse susisiekia savo rizika. Nuorodas šioje Svetainėje RettigICC pateikia tik vartotojų patogumui, ir tai jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip tokios svetainės arba interneto puslapio savininko/rėmėjo ar ten pateikto turinio rėmimas. RettigICC nesuteikia jokios garantijos, nei tiesioginės, nei numanomos, dėl trečiųjų asmenų interneto svetainėse pateiktos bet kokio pobūdžio medžiagos ir informacijos tikslumo, galiojimo, legalumo ir kitų savybių.
  • RettigICC bet kada gali pakeisti šias sąlygas, atnaujinant šiame puslapyje pateiktą informaciją. Šios Sąlygos yra privalomos vartotojams, todėl būtina periodiškai apsilankyti šiame puslapyje ir patikrinti galiojančias Sąlygas. Tai padaryti galima spragtelėjus RettigICC interneto puslapių apačioje esančią nuorodą „Atsakomybės apribojimas ir prekių ženklai“.

Šioms Sąlygoms galioja Suomijos Respublikos teisė, ir jos privalo būti interpretuojamos pagal šią teisę, neatsižvelgiant į galimą teisės normų koliziją.

Prekių ženklai

Šioje Svetainėje pateikti prekių ženklai, grafiniai ženklai (logotipai) ir paslaugų ženklai (kartu vadinami „prekių ženklais“) priklauso įmonei RettigICC ir/arba su ja susijusiems subjektams. Bet kokie kiti šioje Svetainėje panaudoti prekių ženklai priklauso jų savininkams.

Google Analytics

Ši svetaine naudoja "Google Analytics", žiniatinklio analizes paslaugą, kurią teikia "Google, Inc." ("Google").  "Google Analytics" naudoja slapukus – tekstinius failus, idedamus jusu kompiuteryje, kurie padeda svetainei analizuoti, kaip naudotojai naudoja svetainę. Slapuku surenkama informacija apie veiksmus svetaineje (iskaitant jusu IP adresą) bus persiunčiama ir laikoma "Google" serveriuose Jungtinese Valstijose. Šią informaciją "Google" naudos veiksmams svetaineje ivertinti, svetaines operatoriams skirtoms ataskaitoms apie svetaines aktyvumą sudaryti bei kitoms su svetaine ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti.  "Google" gali persiusti šią informaciją trečiosioms šalims, jei to reikalauja istatymai arba jei šios trečiosios šalys apdoroja informaciją "Google" vardu. "Google" nesies jusu IP adreso su jokiais kitais "Google" turimais duomenimis.  Galite atsisakyti slapuku naudojimo, naršykleje pasirinkdami tam tikras nustatymus, tačiau atminkite, kad taip padarę galbut negalesite išnaudoti visu svetaines funkciju.  Naudodami šią svetainę sutinkate, kad visi su jusu veikla šioje svetaineje susiję duomenys gali buti naudojami "Google" aukščiau išvardytais tikslais ir budais