Lithuania
Horizontal design-radiators

Kos H

Horizontal design-radiators - Kos H

Kos H – paprasta elegancija.

 

Kos H modelio radiatorių lygi priekinė plokštė suteikia šiems radiatoriams elegantišką išvaizdą.

Radiatoriai Kos H laikytini vienais gražiausių. Be to, šie radiatoriai yra itin našūs.

Kos H radiatoriai suteiks Jūsų namams paprastos elegancijos ir išskirtinę šilumą.

+

Techniniai duomenys

Medžiaga: aukštos kokybės šaltai valcuota plieninė skarda
Didžiausiasis darbinis slėgis: 6 bar
Didžiausioji temperatūra: 99°C
Priedai: laikikliai, 2 šoniniai gaubtai, įtvirtinantys gnybtai, 1 gręžimo šablonas, 1 pasukamasis oro skirtuvas, 3 aklidangčiai
Spalva: standartinio modelio – RAL 9016, galima užsisakyti kitokių RAL spalvyno spalvų modelių  
Naudojimas: centrinio šildymo vandens instaliacijos
Garantija: 10 metų

 

Plieno storis pagal EN-442 standartą

Išmatavimai

Dekoratyvinis radiatorius KOS H tipas 21:

B - aukštis

C - ilgis

 

 

Kos H  tipas  21:

 

Kos H  tipas  22:

Šiluminis galingumas

Radiatorių šiluminė galia [W], kai oro temperatūra šildomoje patalpoje ti = 20 °C (aukštis ir ilgis nurodyti mm).

Kos H tipas 21

 

 

 

aukštis
ilgis galia [W]  400 600 750 900
450 75/65 458 611 747 842
  70/55 365 485 593 665
600 75/65 611 815 995 1122
  70/55 487 647 790 886
750 75/65 764 1019 1244 1403
  70/55 609 809 988 1108
900 75/65 916 1222 1493 1683
  70/55 731 970 1185 1329
1050 75/65 1069 1426 1742 1964
  70/55 853 1132 1383 1551
1200 75/65 1222 1630 1991 2244
  70/55 974 1294 1580 1772
1350 75/65 1374 1833 2240 2525
  70/55 1096 1455 1778 1994
1500 75/65 1527 2037 2489 2805
  70/55 1218 1617 1976 2216
1650 75/65 1680 2241    
  70/55 1340 1779    
1800 75/65 1832 2444    
  70/55 1462 1940    
1950 75/65 1985 2648    
  70/55 1583 2102    

Kos H tipas 22

    aukštis
ilgis galia [W] 400 600 750 900
450 75/65 573 764 922 1014
  70/55 457 606 732 801
600 75/65 764 1018 1229 1352
  70/55 610 808 976 1068
750 75/65 955 1273 1536 1690
  70/55 762 1010 1220 1335
900 75/65 1146 1527 1843 2028
  70/55 914 1212 1463 1602
1050 75/65 1337 1782 2150 2366
  70/55 1067 1414 1707 1869
1200 75/65 1528 2036 2458 2704
  70/55 1219 1616 1951 2136
1350 75/65 1719 2291 2765 3042
  70/55 1372 1818 2195 2403
1500 75/65 1910 2546 3072 3380
  70/55 1524 2021 2439 2670
1650 75/65 2100 2800    
  70/55 1676 2223    
1800 75/65 2291 3055    
  70/55 1829 2425    
1950 75/65 2482 3309    
  70/55 1981 2627    
 

Talpa ir svoris

talpa: l/m
aukštis: 400 600 750 900
typ 21 i 22 4,76 6,95 8,67 10,38

svoris: kg/m
aukštis: 400 600 750 900
typ 21 26,64 39,47 48,67 57,83
typ 22 29,24 42,67 53,52 64,38

Hidraulinė charakteristika

KOS H tipo radiatoriuose yra įtaisytas termostatinis vožtuvas, todėl jų hidraulinės charakteristikos apibrėžiamos radiatoriui ir vožtuvui kartu. Šios charakteristikos atspindėtos  pridedamoje nomogramoje.

Įžanginio nustatymo parinkimo pavyzdys:

Duomenys: 
šilumos poreikis - Qc = 1160 Wat
temperatūrų skirtumas - Δt = 20 K (80/60°C)
slėgio praradimas - Δp = 6 kPa = 600 dPa
perskaičiavimo koeficientas - C = 1,163


Skaičiavimai:

masės pratekėjimas 

q = Qc / C * Δt = 1160 / 1,163 * 20 = 50 kg/h

Pratekėjimui q = 50 kg/h ir slėgio praradimui 600 dPa nomogramoje nuskaitome įžanginio nustatymo vertę 3.

Prijungimas

Prijungimas nuo grindų

 

 

 

Tvirtinimo detalės

Monclac tipo laikikliai Kos H radiatoriams:

 

Korekcijos koeficientas

Atitinkamumo deklaracijos II/2004

Atitinkamumo deklaracijos - PURMO C, V, P, PV

Techninis katalogas - Dekoratyviniai radiatoriai

PURMO plokštinių radiatorių garantiojos sąlygos

 

1. PURMO plokštiniai radiatoriai įvedami į apyvartą pagal sutikimo deklaraciją PN-EN 442 pagal įstatymą apie statybinius gaminius bei Infrastruktūros ministro įsakymą apie statybinių gaminių sutikimo deklaravimo būdus bei apie CE ženklų ženklinimo būdus.

2. PURMO plokštiniai radiatoriai skirti montauoti vandeninioje centralinio šildymo instaliacijoje ir turi būti vartojami pagal Infrastruktūros ministro įsakymą dėl techninių sąlygų, kokiam turi atsakyti statybos bei jų išdėstymas, o taip pat pagal lenkų normas.

3. RETTIG HEATING Sp. z o.o. su buveine Rybnik mieste, Przemysłowa g. (toliau vadinama Garantu) suteikia Lenkijos teritorijoje 10metinę garantiją (skaičiant nuo pirkimo dienos) visiems PURMO radiatoriams bet ne ilgiau kaip 11 metų nuo pagaminimo datos paženklintos ant radiatoriaus.

4. Garantija apima radiatorius pajungtus su vandenine centralinio šildymo instaliacija padaryta iš vamzdžių iš juodų plienų, vario arba iš dirbtinių medžiagų su antidifuziniu užtvaru ir montuotus gyvenamuosiuose patalpose, biuruose, ir kituose patalpose, kuriose neatsiranda esančių ore substancijų keiksmingas korozinis veikimas, o ypač nėra nuolatinės arba laikinės drėgmės radiatoriaus paviršiuje. Garantijos laiku radiatoriai ir jų dalys, kuriose pasirodys trūkumai iš gamintojo kaltės ir jie bus skelbiami ne vėliau kaip 1 mėnuo nuo jų suradimo datos, bus pakeičiami naujomis be trūkumų.

5. Garantijos gavimo pagrindas yra:
· pirkimo pažymėjimo pasisąvinimas – t.y. reikia turėti sąskaitą-faktūrą
· radiatorių montavimas pagal lenkų taisykles surašytas centralinio šildymo instrukcijoje uždarytai šildymo sistemai su plėvelės indu, aprūpintai į vietinio vėdninimo instaliaciją (be centralinės vėdinimo sistemos), su tiekimu iš keičiamo šilumos mazgo arba iš vietinio katilino.

Instaliacija turi būti užpildyta ir papildinama vandenimi atsakingos kokybės, kurios svarbiausieji kokybės rodikliai negali viršyti tokių verčių kaip:
· bendras chloridų ir sulfatų jonų turinys negali viršyti 150 mg/l (instaliacijai iš vario vamzdžių ne didesnis kaip 50 mg/l)
· deguonies turinys negali viršyti 0,1 mg/l,
· pH vandens reakcija turi atsakyti 8.0 ÷ 9.5,
· bendras kietumas negali viršyti 4.0 mval/l

- leidžiamas PURMO plokštinių radiatorių montavimas nedideliose instaliacijose iki galos 25 kW atviros sistemos su sąlyga, kad šitose instalaicijose vartojami korozijos inhibitoriai.

6. Garantija nesuteikiama radiatoriams:
· montuotams centralinio šildymo instaliacijoje, kuri pajungta su aukštos temperatūros šilumos tinklu per hidroelevatorių arba siurblio maišymo mazgą,
· montuotams baseinuose, automobilių plovyklose, skalbyklose, skerdyklose, tualetose, vonios kambaruose ir kitose patalpose, kur veikia keiksmingos korozinės substancijos, esančios ore, o taip pat atsiranda nuolatinis ar laikinis radiatoriaus paviršiaus sudrėkiniams - neliečia higieninių radiatorių versijoje su pridedama antikorozine apsauga, kuriems garantija suteikiama 6 metams bet neilgiau kaip 7 metai nuo pagaminimo datos.
· montuotams centralinio šildymo instaliacijoje, kuri turi nuolatinį pajungimą su vandens instaliaciją nevartojant pajungimo vietoje armatūros saungančios nuo grąžinimo perplovimus tv. prieš sugadinimą
· montuotams centralinio šildymo instaliacijoje, kuri bus tuštinama iš vandens dažniau ir ilgesniam laikui kaip reikalauja eksploatacijos sąlygos,
· montuotams garų instaliacijose,
· ontuotams instaliacijose kartu su radiatoriumi kito tipo (iš ketaus, aliuminio, vario, vario-aliuminio), kurių kiekis viršyja 50% visų radiatorių instaliacijoje.

7. Garantija neapima pažeidimų kylančių iš netaisyklingo vartojimo, laikymo, transporto bei gaminio vartojimo ne pagal paskyrimą. Tai liečia prieš visų radiatorių:
· laikytų laisvame ore prieš monatvimą,
· su mechaniškais pažeidimais,
· suterštų viduje kietaisiais kūnais ir keiksmingais skysčiais,
· deformuotų dėl per augšto bandymo slėgio arba statinio slėgio instaliacijoje,
· deformuotų dėl instaliacijos užšaldymo.

8. Gaminiui suteikiama garantija, kada pirkėjas arba tretieji asmenys nebando taisyti arba keisti gaminį be garanto sutikimo.

9. Trūkumų pasirodymo atveju garantijos laiku reikia pradėti reklamacijos veiksnius nuo paskelbimo Pardavejui apie tūkumą, užpildant specialų reklamacijos formuliarą ir tiksliai aprašyti trūkumą bei įrašyti visas reikalingas informacijas formuliare. Prie formuliaro pridėti sąskaitą – faktūrą. Pardavėjas priima reklamaciją ir siunčia ją Garantui registruotu laišku per 24 valandas nuo formuliaro gavimo. Garantas yra įsipareigotas atsakyti per 14 dienų nuo reklamacijos gavimo dienos.

10. Kad nagrinėti reklamaciją Garantas turi apžiurėti gaminį. Apžiūrėjimas gali būti atliktas radiatoriaus montavimo vietoje arba kitoje Gargantui nurodytoje vietoje. Reklamacijos pripažinimo atveju, Garantas įsipareigoja per 14 dienų nuo pripažinimo datos nemokamai pataisyti arba pakeisti gaminio dalis, pripažintos kaip ydingos iš netaisyklingos gamybos priežasties arba padarytos iš netinkamos medžiagos, arba pakeisti visą radiatorių naujam be trūkumų. Trūkumų neturinčių įtakos į radiatoriaus funkcjonalumą atveju, Garantas gali pasiūlyti Pirkėjui kainos nuolaidą.

11. Garantas pasilieka sau teisę pasirinkti reklamacijos vykdymo rūšį.

12. Garantijos laikas ilginamas už taisymo laiką, skaičiuotą nuo gaminio pristatymo Gargantui datos iki pataisymo dienos, o radiatoriaus pakeitimo naujam atveju, garantijos laikas prasidėda iš naujo.

13. Garantas pasilieka sau teisę keisti savo gaminius be ankstesnio pranešymo apie tai, su sąlygą, kad tai nebus esminius techninius elementus turinčius įtaką į radiotariaus pasirinkimą.

14. Radiatorius montuoti fabrikiniame individualiniame įpakavime. Ipakavimas turi likti ant radiatoriaus net tada, kada centralinio šildymo instaliacija paleidžiama kad šildyti statybą apdailinimo darbų laiku arba namo nusausinimo tikslu. Siūloma nuimti įpakavimą, kada jau visi apdailinimo darbai pasibaigė.

15. Draudžiama tuštinti visą instaliaciją arba jos dalis iš vandens ir laikyti tokioje padėtyje. Draudimas liečia ir naujos instaliacijos sandarumo bandymo laiku. Jeigu reikia ištuštinti instaliaciją pvz. remonto arba konservacijos laiku, vandenį pašalinti tik iš tos instaliacijos dalies, iš kurios būtina tai padaryti. Po darbų atlikimo ištuštintą instaliacija iškart užpildyti vandenimi. Vandens kiekį, suvartotą centralinio šildymo instaliacijos užpildymui ir papildymui, reikia kontroliuoti vartojant atsakingą įrengimą vandens matavimui.

16. Darbinis slėgis centralnėje šildymo instaliacijoje su PURMO plokštiniais radiatoriais negali viršyti 10 bar (6 bar PURMO radiatoriams Planora) o maksimali darbinė temperatūra 110 oC.
Aukštose patalpose vartoti instaliacijos padalijinimą į zonas. Instaliacijos sandarumo patikrinimą atlikti su bandymo slėgiu lygiam darbiniam slėgiui šiai instaliacijai plus 2 bar, bet slėgis negali būti mažesnis kaip 4 bar.
Maksimalus leidžiamas slėgis instaliacijos sandarumo bandymo laiku yra 12 bar (8 bar PURMO radiatoriams Planora).

17. Šios garantijos sąlygos parduotam gaminiui neapriboja ir nenutraukia pirkėjo įteisinimų kilančių iš prekių nesutikimo su sutartimi pagal Įstatymą iš 2002m. 07. 27 d. apie vartotojų pardavimo sąlygas bei Civilinio kodekso pakeitimą (Dz. U. 2002, nr. 141, poz. 1176).