Lithuania
Įkvėpimas

Pirkėjo žinynas

Pirkėjo žinynas

RADIATORIŲ PASIRINKIMAS

Radiatorius yra vienas iš svarbiausių centralinio šildymo instaliacijos elementų, nes tiesiog dalyvauja šilumos perdavime į patalpas. Iš tos priežasties būtinas yra tinkamo radiatoriaus, garantuojančio atsakingos temperatūros šildynamose patalpose išlaikymą, pasirinkamas.

Mūsų firmos pasiūlyme yra daug radiatorių tipų, atsiskiriančių vienas nuo kito paskyrimu, konstrukcija, matu, spalva ir kiekvienas Klientas tikriausiai ras tinkama jam radiatorių. Labiausiai vizualiniai atsakingo radiatoriaus pasirinkimas visada turi buti atliktas atsižvelgiant į didį, kuris iš radiatoriaus pagrindinės funkcijos priežasties, yra svarbiausias bet nevisada gerai suprantamas. Kalba apie radiatoriaus šiluminio galingumo padėto vatais [w] įvairiausiams tikimo temperatūrams ir šiluminio faktoriaus grižimui bei teamperatūrai patalpoje, kurioje radiatorius bus montuotas. Radiatorius turi būti pritaikytas taip, kad jo šiluminis galingumas butų aukštesnis arba lygus šilumos poreikiui šitoje patalpoje (dažnai kalbama ir apie patalpos šilumos nuostolio). Šilumos nuostolių didys priklausomas nuo statybos ypatybių ir jos lokalizavimo ir turi būti projektuotojui apskaičiuotas. Apskaičiavimai dažnai yra pridėti prie namų projektus, tačiau individualiuose projektuose nepasirodo.

Dažnai daryta klaida radiatoriaus pasirinkimo laiku yra jų galingumo apibūdinimas pagal rodiklį kreipiant dėmesį į paviršių ir patalpų didį. Šitas metodas turi didelį klaida, nes šilumos poreikio rodiklis paviršiams gali svyruoti nuo 40 iki net 200 W/m2, kas priklauso nuo daugelių faktorių, į kurius reikia visada kreipti dėmesį. Kad padaryti galimam tinkamo radiatoriaus pasirinkimą, žemiau pristatome pagrindinius faktorius, kurius reikia žinoti apibūdinant šilumos nuostolį patalpose ir radiatorių didį:

  • Išorinė temperatūra. Priklausomai nuo staybos padėties Lenkijos teritorijoje apibūdinama klimatinė zona, kuriai priimta įsorinė oro temperatūra apskaičiavimui. Ji svyruoja nuo –16oC prie jūros iki –24oC kalnuose. Juo žemesnė išorinė temperatūra apskaičiavimui, tuo šilumos nuostolis identiškai statybai bus didesnis.
  • Statybos padėtis ir vėjo jėgos sąlygos. Statybos stovinčios neužstatyte plote ir vėjuote rajone, šilumos poreikis yra didesnis kaip tokios pačios statybos stovinčios mieste arba užstatytos medimis. 
  • Patalpų šiluminė apsauga – sienų, lubų ir grindžio šilumos prasiskverbimo koeficientas. Gerai izoliuoti statybai su žemu šilumos prasiskverbimo koeficientu per statybinius pertverimus rekalauja pastebimai mažiau šilumos, kad išlaikyti temperatūrą patalpų viduryje. 
  • Langų tipas ir stiklinimo rūšys. Aukštos kokybės langai su žemomis šilumos prasiskverbimo koeficiento vertėmis leidžia taupyti šildymo išlaidas. Dideli, stiklinti paviršiai didina šilumos nuostolį. 
  • Kiekis ir patalpinimas pagal pasaulio šalius, išorinias sienas patalpoje. Šilumos nauda nuo insoliacijos įtakuoja į mažesnių radiatorių pasirinkimo galimybę.
  • Vidutinė temperatūra. Sąlyguota nuo patalpos paskyrimo – juo reikalaujama aukštesnė temperatūra, tuo turime pasirinkti didesnį radiatorių. 
  • Šildomojo faktoriaus parametrai. Dažniausiai šilumos galingumas padėdamas priklausomai nuo šildomojo faktoriaus parametrų, t.y. tiekimo ir grįžimo temperatūros bei temperatūros patalpoje lygyje 75/65/20 arba 70/55/20 oC. Jeigu instaliacija dirba su kitais parametrais, kaip minėti galingumo tabelyje, arba turime kitą kaip 20oC temperatūrą patalpoje, turime naudoti koreguojančius koeficientus, duodančius tinkamą radiatoriaus galingumo perskaičiavimą.

Rekia turėti atmintyje kad radiatorius montuotas ant išorinės sienos geriausiai po lango. Tada šaltas oras prasverbiantis pro langą yra šildomas radiatoriumi ir jau pašildytas įtieka į patalpą. Tuo dėka gauname tolygų temperatūros išsidėstymą patalpoje. Kitas radiatoriaus patalpinimas sukelia būtinybę padidinti jo didį net 20%. Į šilumos našumą turi įtaką ir radiatoriaus užstatymas ar apvalkalas ir tokioje situacijoje reikia pasirinkti didesnius radiatorius.

Kaip matoma, atsakingo didumo radiatoriaus pasirinkimas yra ne taip paparastas, kaip niekada atrodo. Kad palengvinti pasirinkimą, firma Rettig Heaating Sp. z o.o. paruošė specialį programą vadinamą Purmo SDG supaprastintam (bet ne rodikliniam) Purmo C radiatorių pasirinkimui namams vienai šeimai. Programa galima paimti iš gamintojo svetainės ir po instaliacijos labai prastai įrašant tinkamus, aukščiau aprašytus, duomenis, randame tinkamus radiatorius.

Namams vienai šeimai siūlome visą plokštinių, vonios, dekratyvinių radiatorių asortimentą. Būtina pažymėti, kad patalpose su padidintu oro drėgnumu kaip vonios, saunos, nevartoti plokštinių ir dekoratyvinių radiatorių. Jeigu instaliacija klota statybos sienos viduryje, galima vartoti plokštinius radiatorius šoninio pajungimo – C tipas. Jeigu instaliacija klota grindyje, galima vartoti radiatorius su apatiniu pajungimu – V tipas. Radiatorių, montuotų po langų aukštis priklausomas nuo palangės nuotolio nuo grindžio – apatinis radiatoriaus kampas turi atsirasti ne mažiau kaip 10 cm nuo grindžio, o viršutinis kampas 10 cm ž emiau palangės.