Lithuania
Plieniniai radiatoriai

PURMO Hygiene

Plieniniai radiatoriai - PURMO Hygiene

Plokštiniai radiatoriai be konvekcinių elementų ir gaubtų, skirti naudoti gydymo įstaigose ir kituose objektuose, kuriems galioja padidinti higienos reikalavimai. Plieninių higieninių radiatorių atitikimą Europos Sąjungos keliamus kokybės standartus, patvirtina Eksplotacinių Savybių Deklaracija Nr. RICC 131115.
Radiatoriams pajungti  gali būti naudojamos keturios šoninės prijungimo angos kiekviename radiatoriaus kampe, kurių vidinis sriegis yra ½.

+

Techniniai duomenys:

 

Medžiagos: gilaus štampavimo būdu apdorota mažai anglinga šaltai valcuota skarda FePO1
Skardos storis: Plieno storis pagal EN-442 standartą
Atstumas tarp vertikaliųjų vandens kanalų: 33 1/3 mm
Radiatorių aukštis: 300, 450, 600, 900 mm
Radiatorių ilgis: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Didžiausiasis darbinis slėgis: 10 bar
Bandomasis slėgis: 13 bar (gamybos eigoje)
12 bar (sumontavus)
Didžiausioji temperatūra: 110°C
Spalva: RAL 9016 balta, kitos spalvos – pgl. užsakymą
Pagrindo dažymas: KTL II – antrosios generacijos kataforezė
Galutinis dažymas: Elektrostatinis purškimas
Gamybos procesas: Atitinka BS EN ISO 9001, sertifikatas FM 32533, bei BS EN ISO 14001,
sertifikatas EMS 75685, kontrolę vykdo British Standards Institution
Atitikties deklaracija: PN-EN 442
Garantija: 10 metų

Išmatavimai

Radiatorių matmenys (milimetrais), kur:

H - aukštis(300, 450, 500, 600, 900)
L - ilgis (400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,1800, 2000, 2300, 2600, 3000)
h - tarpas tarp prijungiamųjų atvamzdžių

 

 

 

 

PURMO H 10 20 30
A 65 (115) 65 (115) 65 (115)
B 72 (122) 167 (217) 217 (267)
C 40 (90) 116 (166) 116 (166)

Šiluminis galingumas

Radiatorių šiluminė galia [W], kai oro temperatūra šildomoje patalpoje yra lygi 20 °C (aukštis ir ilgis nurodyti mm).

Didžiuojamės galėdami Jums pranešti, kad mūsų inžinierių iš tarptautinės tyrimų ir plėtros grupės Rettig ICC pastangų dėka pavyko padidinti radiatorių Purmo šiluminę galią. Minėti patobulinimai yra susiję su mūsų gaminių vidine konstrukcija ir gamybos technologija.

Sertifikuoto ISO tiriamojo centro Štutgarte (Vokietija) atlikti tyrimai patvirtino, kad radiatorių našumas padidėjo, o šio rodiklio augimo vertė priklauso nuo radiatorių matmenų. Kaip pavyzdį galime nurodyti, kad radiatoriaus C/CV 22 600 1000 šiluminė galia išaugo 3,76 proc.

aukštis 300 450 600 900
ilgis tipas H H H H
vandens temperatūra 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
rodiklis n 1.3425 1.2815 1.2957 1.3171 1.2846 1.3028 1.2916 1.2876 1.3098 1.2988 1.3042 1.3418
400 75/65°C 139 252 350 199 345 482 256 434 604 361 606 828
  70/55°C 111 203 281 159 278 386 205 349 484 290 486 659
  55/45°C 70 130 179 101 178 246 131 223 307 185 309 414
600 75/65°C 209 378 524 299 518 723 383 651 906 542 910 1241
  70/55°C 166 304 421 239 416 580 308 523 725 435 729 989
  55/45°C 104 195 268 151 267 369 197 335 460 277 464 620
800 75/65°C 278 504 699 398 690 964 511 868 1208 722 1213 1655
  70/55°C 222 405 561 319 555 773 411 698 967 580 972 1318
  55/45°C 139 260 358 202 355 492 262 446 614 369 618 827
1000 75/65°C 348 630 874 498 863 1205 639 1085 1510 903 1516 2069
  70/55°C 277 507 701 398 694 966 513 872 1209 724 1215 1648
  55/45°C 174 325 447 252 444 615 328 558 767 461 773 1034
1200 75/65°C 418 756 1049 598 1036 1446 767 1302 1812 1084 1819 2483
  70/55°C 333 608 842 478 833 1159 616 1046 1451 869 1458 1977
  55/45°C 209 390 537 303 533 737 393 669 921 554 927 1241
1400 75/65°C 487 882 1224 697 1208 1687 895 1519 2114 1264 2122 2897
  70/55°C 388 710 982 558 972 1352 719 1221 1693 1014 1701 2307
  55/45°C 243 455 626 353 622 860 459 781 1074 646 1082 1448
1600 75/65°C 557 1008 1398 797 1381 1928 1022 1736 2416 1445 2426 3310
  70/55°C 443 811 1122 637 1110 1546 821 1395 1934 1159 1944 2636
  55/45°C 278 520 716 403 711 983 524 892 1228 738 1236 1655
1800 75/65°C 626 1134 1573 896 1553 2169 1150 1953 2718 1625 2729 3724
  70/55°C 499 912 1263 717 1249 1739 924 1570 2176 1304 2187 2966
  55/45°C 313 585 805 454 800 1106 590 1004 1381 831 1391 1861
2000 75/65°C 696 1260 1748 996 1726 2410 1278 2170 3020 1806 3032 4138
  70/55°C 554 1014 1403 797 1388 1932 1026 1744 2418 1449 2430 3295
  55/45°C 348 650 895 504 889 1229 656 1115 1535 923 1545 2068
2300 75/65°C 800 1449 2010 1145 1985 2772 1470 2496 3473 2077 3487 4759
  70/55°C 637 1166 1613 916 1596 2222 1180 2006 2781 1666 2795 3790
  55/45°C 400 747 1029 580 1022 1413 754 1283 1765 1061 1777 2378
2600 75/65°C 905 1638 2272 1295 2244 3133 1661 2821 3926 2348 3942 5379
  70/55°C 720 1318 1824 1035 1804 2512 1334 2267 3144 1883 3159 4284
  55/45°C 452 845 1163 655 1155 1598 852 1450 1995 1200 2009 2689
3000 75/65°C 1044 1890 2622 1494 2589 3615 1917 3255 4530 2709 4548 6207
  70/55°C 831 1521 2104 1195 2082 2898 1540 2616 3627 2173 3645 4943
  55/45°C 522 975 1342 756 1333 1844 983 1673 2302 1384 2318 3102

Talpa ir svoris

aukštis: 300 450 600 900
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
svoris: 6,8 13,3  19,7 9,7  19,6   29,2   12,6  24,9 36,9 18,7 36,7 54,7
talpa: 1,7 3,4 5,0 2,3 4,8 7,0 3,0 6,2 9,0 4,4 8,9 13,0 

Svoris nurodytas kilogramais 1-am radiatoriaus ilgio metrui.
Vandens talpa nurodyta dm³ 1-am radiatoriaus ilgio metrui.

Hidraulinė charakteristika

Pasipriešinimas vandens pratekėjimui per radiatorių priklauso nuo vandens masės srauto.  

C11 ir H10 tipo vienos plokštės radiatorių atveju slėgio sumažėjimas radiatoriuje  apibrėžiamas lygtimi:

Δp = 0,0160 * q2
Kv = 2,5 m³/h

C21s, C22 ir C33, H20 ir H30 tipo daugiaplokščių radiatorių atveju slėgio sumažėjimas radiatoriuje apibrėžiamas lygtimi:

Δp= 0,0105 * q2
Kv = 3,1 m³/h

kur:

Δp – pasipriešinimas vandens pratekėjimui per radiatorių, išreikštas paskaliais [Pa]
q – vandens, pratekančio per radiatorių, tūrio srovė, išreikšta kilogramais per valandą [kg/h]

Prijungimas

Šoninis vienpusis prijungimas

Tai yra populiariausias sprendimas, leidžiantis prijungti radiatorius tiek iš dešinės, tiek iš kairės pusės. Vamzdis, kuriuo paduodamas šilumnešis, turi būti prijungiamas prie radiatoriaus viršutiniojo atvamzdžio, o vamzdis grįžtančiajam šilumnešiui – prie apatiniojo atvamzdžio. Prijungus priešingai, radiatoriaus šiluminė galia sumažėja daugiau kaip 30 proc. 

 

Kryžminis prijungimas

Rekomenduojamas radiatoriams, kurių ilgis viršija 2000 mm, taip pat tokiems radiatoriams, kurių ilgis keturiskart viršija aukštį. Vamzdis, kuriuo paduodamas šilumnešis, turi būti prijungtas prie dešiniojo arba kairiojo viršutiniojo atvamzdžio, tuo tarpu vamzdis grįžtančiajam šilumnešiui – prie priešais esančio apatiniojo atvamzdžio. Prijungus priešingai, radiatoriaus šiluminė galia sumažėja daugiau kaip 30 proc.

 

Balninis prijungimas

Dažniausiai taikomas C tipo radiatoriuose, kai centrinio šildymo instaliacija yra įtaisyta grindyse. Šis prijungimo būdas taip pat gali būti taikomas H tipo radiatoriuose,  o išėmus termostatinį vožtuvą – taip pat ir CV ir HV tipo radiatoriuose. Naudojant šį prijungimo būdą, radiatoriaus šiluminė galia bus mažd. 10 proc. mažesnė už nominaliąja galią.

Korekcijos koeficientas

Korekciniai koeficientai radiatorių Purmo šiluminei galiai parinkti, taikomi esant kitokiems parametrams nei 75/65/20 °C.

t z t p Oro temperatūra šildomoje patalpoje t ir [ °C]
°C °C 5 8 12 16 18 20 22 24
95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66
  85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
  80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
  75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
  70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83
90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
  80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
  75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
  70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
  65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93
85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
  75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
  70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
  65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
  60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07
80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
  70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
  65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
  60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
  55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24
75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
  65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
  60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
  55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
  50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47
70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
  60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
  55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
  50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58
65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
  55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
  50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71
60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
  50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
  45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13
55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
  45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
  40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78
50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
  40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
  35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92
45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
  35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58
40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54


Lentelė parengta koeficientui n = 1,3

Tvirtinimo detalės

Sieninis kronšteinas H10, H20, H30 tipo radiatoriams

Konsolių skaičius, priklausantis nuo radiatoriaus aukščio ir ilgio, nurodytas atskiroje lentelėje. 

815 tipo grindų stovas daugiaplokščiams H20, H30 tipo radiatoriams

Šis sprendimas sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ministro nerekomenduojamas taikyti gydymo įstaigose, bet tinka kitokiems objektams, kuriems negalioja specialūs higienos reikalavimai.

Atitinkamumo deklaracijos II/2004

Eksploatacinių savybių deklaracija DoP 131115

Atitinkamumo deklaracijos - PURMO C, V, P, PV

Techninis katalogas - Plieniniai radiatoriai (10.2021)

PURMO plokštinių radiatorių garantiojos sąlygos

 

1. PURMO plokštiniai radiatoriai įvedami į apyvartą pagal sutikimo deklaraciją PN-EN 442 pagal įstatymą apie statybinius gaminius bei Infrastruktūros ministro įsakymą apie statybinių gaminių sutikimo deklaravimo būdus bei apie CE ženklų ženklinimo būdus.

2. PURMO plokštiniai radiatoriai skirti montauoti vandeninioje centralinio šildymo instaliacijoje ir turi būti vartojami pagal Infrastruktūros ministro įsakymą dėl techninių sąlygų, kokiam turi atsakyti statybos bei jų išdėstymas, o taip pat pagal lenkų normas.

3. RETTIG HEATING Sp. z o.o. su buveine Rybnik mieste, Przemysłowa g. (toliau vadinama Garantu) suteikia Lenkijos teritorijoje 10metinę garantiją (skaičiant nuo pirkimo dienos) visiems PURMO radiatoriams bet ne ilgiau kaip 11 metų nuo pagaminimo datos paženklintos ant radiatoriaus.

4. Garantija apima radiatorius pajungtus su vandenine centralinio šildymo instaliacija padaryta iš vamzdžių iš juodų plienų, vario arba iš dirbtinių medžiagų su antidifuziniu užtvaru ir montuotus gyvenamuosiuose patalpose, biuruose, ir kituose patalpose, kuriose neatsiranda esančių ore substancijų keiksmingas korozinis veikimas, o ypač nėra nuolatinės arba laikinės drėgmės radiatoriaus paviršiuje. Garantijos laiku radiatoriai ir jų dalys, kuriose pasirodys trūkumai iš gamintojo kaltės ir jie bus skelbiami ne vėliau kaip 1 mėnuo nuo jų suradimo datos, bus pakeičiami naujomis be trūkumų.

5. Garantijos gavimo pagrindas yra:
· pirkimo pažymėjimo pasisąvinimas – t.y. reikia turėti sąskaitą-faktūrą
· radiatorių montavimas pagal lenkų taisykles surašytas centralinio šildymo instrukcijoje uždarytai šildymo sistemai su plėvelės indu, aprūpintai į vietinio vėdninimo instaliaciją (be centralinės vėdinimo sistemos), su tiekimu iš keičiamo šilumos mazgo arba iš vietinio katilino.

Instaliacija turi būti užpildyta ir papildinama vandenimi atsakingos kokybės, kurios svarbiausieji kokybės rodikliai negali viršyti tokių verčių kaip:
· bendras chloridų ir sulfatų jonų turinys negali viršyti 150 mg/l (instaliacijai iš vario vamzdžių ne didesnis kaip 50 mg/l)
· deguonies turinys negali viršyti 0,1 mg/l,
· pH vandens reakcija turi atsakyti 8.0 ÷ 9.5,
· bendras kietumas negali viršyti 4.0 mval/l

- leidžiamas PURMO plokštinių radiatorių montavimas nedideliose instaliacijose iki galos 25 kW atviros sistemos su sąlyga, kad šitose instalaicijose vartojami korozijos inhibitoriai.

6. Garantija nesuteikiama radiatoriams:
· montuotams centralinio šildymo instaliacijoje, kuri pajungta su aukštos temperatūros šilumos tinklu per hidroelevatorių arba siurblio maišymo mazgą,
· montuotams baseinuose, automobilių plovyklose, skalbyklose, skerdyklose, tualetose, vonios kambaruose ir kitose patalpose, kur veikia keiksmingos korozinės substancijos, esančios ore, o taip pat atsiranda nuolatinis ar laikinis radiatoriaus paviršiaus sudrėkiniams - neliečia higieninių radiatorių versijoje su pridedama antikorozine apsauga, kuriems garantija suteikiama 6 metams bet neilgiau kaip 7 metai nuo pagaminimo datos.
· montuotams centralinio šildymo instaliacijoje, kuri turi nuolatinį pajungimą su vandens instaliaciją nevartojant pajungimo vietoje armatūros saungančios nuo grąžinimo perplovimus tv. prieš sugadinimą
· montuotams centralinio šildymo instaliacijoje, kuri bus tuštinama iš vandens dažniau ir ilgesniam laikui kaip reikalauja eksploatacijos sąlygos,
· montuotams garų instaliacijose,
· ontuotams instaliacijose kartu su radiatoriumi kito tipo (iš ketaus, aliuminio, vario, vario-aliuminio), kurių kiekis viršyja 50% visų radiatorių instaliacijoje.

7. Garantija neapima pažeidimų kylančių iš netaisyklingo vartojimo, laikymo, transporto bei gaminio vartojimo ne pagal paskyrimą. Tai liečia prieš visų radiatorių:
· laikytų laisvame ore prieš monatvimą,
· su mechaniškais pažeidimais,
· suterštų viduje kietaisiais kūnais ir keiksmingais skysčiais,
· deformuotų dėl per augšto bandymo slėgio arba statinio slėgio instaliacijoje,
· deformuotų dėl instaliacijos užšaldymo.

8. Gaminiui suteikiama garantija, kada pirkėjas arba tretieji asmenys nebando taisyti arba keisti gaminį be garanto sutikimo.

9. Trūkumų pasirodymo atveju garantijos laiku reikia pradėti reklamacijos veiksnius nuo paskelbimo Pardavejui apie tūkumą, užpildant specialų reklamacijos formuliarą ir tiksliai aprašyti trūkumą bei įrašyti visas reikalingas informacijas formuliare. Prie formuliaro pridėti sąskaitą – faktūrą. Pardavėjas priima reklamaciją ir siunčia ją Garantui registruotu laišku per 24 valandas nuo formuliaro gavimo. Garantas yra įsipareigotas atsakyti per 14 dienų nuo reklamacijos gavimo dienos.

10. Kad nagrinėti reklamaciją Garantas turi apžiurėti gaminį. Apžiūrėjimas gali būti atliktas radiatoriaus montavimo vietoje arba kitoje Gargantui nurodytoje vietoje. Reklamacijos pripažinimo atveju, Garantas įsipareigoja per 14 dienų nuo pripažinimo datos nemokamai pataisyti arba pakeisti gaminio dalis, pripažintos kaip ydingos iš netaisyklingos gamybos priežasties arba padarytos iš netinkamos medžiagos, arba pakeisti visą radiatorių naujam be trūkumų. Trūkumų neturinčių įtakos į radiatoriaus funkcjonalumą atveju, Garantas gali pasiūlyti Pirkėjui kainos nuolaidą.

11. Garantas pasilieka sau teisę pasirinkti reklamacijos vykdymo rūšį.

12. Garantijos laikas ilginamas už taisymo laiką, skaičiuotą nuo gaminio pristatymo Gargantui datos iki pataisymo dienos, o radiatoriaus pakeitimo naujam atveju, garantijos laikas prasidėda iš naujo.

13. Garantas pasilieka sau teisę keisti savo gaminius be ankstesnio pranešymo apie tai, su sąlygą, kad tai nebus esminius techninius elementus turinčius įtaką į radiotariaus pasirinkimą.

14. Radiatorius montuoti fabrikiniame individualiniame įpakavime. Ipakavimas turi likti ant radiatoriaus net tada, kada centralinio šildymo instaliacija paleidžiama kad šildyti statybą apdailinimo darbų laiku arba namo nusausinimo tikslu. Siūloma nuimti įpakavimą, kada jau visi apdailinimo darbai pasibaigė.

15. Draudžiama tuštinti visą instaliaciją arba jos dalis iš vandens ir laikyti tokioje padėtyje. Draudimas liečia ir naujos instaliacijos sandarumo bandymo laiku. Jeigu reikia ištuštinti instaliaciją pvz. remonto arba konservacijos laiku, vandenį pašalinti tik iš tos instaliacijos dalies, iš kurios būtina tai padaryti. Po darbų atlikimo ištuštintą instaliacija iškart užpildyti vandenimi. Vandens kiekį, suvartotą centralinio šildymo instaliacijos užpildymui ir papildymui, reikia kontroliuoti vartojant atsakingą įrengimą vandens matavimui.

16. Darbinis slėgis centralnėje šildymo instaliacijoje su PURMO plokštiniais radiatoriais negali viršyti 10 bar (6 bar PURMO radiatoriams Planora) o maksimali darbinė temperatūra 110 oC.
Aukštose patalpose vartoti instaliacijos padalijinimą į zonas. Instaliacijos sandarumo patikrinimą atlikti su bandymo slėgiu lygiam darbiniam slėgiui šiai instaliacijai plus 2 bar, bet slėgis negali būti mažesnis kaip 4 bar.
Maksimalus leidžiamas slėgis instaliacijos sandarumo bandymo laiku yra 12 bar (8 bar PURMO radiatoriams Planora).

17. Šios garantijos sąlygos parduotam gaminiui neapriboja ir nenutraukia pirkėjo įteisinimų kilančių iš prekių nesutikimo su sutartimi pagal Įstatymą iš 2002m. 07. 27 d. apie vartotojų pardavimo sąlygas bei Civilinio kodekso pakeitimą (Dz. U. 2002, nr. 141, poz. 1176).