Lithuania
Kokybė

Prekių kokybė

Prekių kokybė

Aukščiausios kokybės valdymas

Į klausimą, ką daro įmonė, siekianti, kad visi jos darbuotojai didžiuotųsi gaminamų produktų ir klientų aptarnavimo kokybe bei aplinkos apsauga, galima atsakyti tik vieną: stengiasi kiekviename etape ir visuose lygmenyse laikytis nustatytų kokybės reikalavimų.

ISO 9001:2000

Siekiame tapti tokia įmone, todėl 2003 m. pradėjome diegti Integruotą kokybės ir aplinkos valdymo sistemą. Ši sistema remiasi British Standard Institution suteiktomis kokybės normomis ISO 9001:2000 ir ISO 14001:1996.

Normos remiasi procesu, kurio pagrindą sudaro vadinamoji Demingo sąveikos grandinė: Planuoti - Įgyvendinti - Kontroliuoti - Tobulinti.

Atsižvelgdami į tai, atlikome įmonės veiklos analizę visais etapais ir lygmenimis: išanalizavome gamybos, logistikos ir pardavimo procesus. Nustatytas jų eiliškumas bei tarpusavio priklausomybė: kai kurie skirtingi procesai sutampa, vieni kyla iš kitų bei teikia kitiems informaciją ir produktus.

Nustatyti vertinimo, užtikrinančio veiksmingą procesų vykdymą bei kontrolę, kriterijai ir būdai, pasirūpinta priežiūros vykdytojams reikalinga įranga bei informacija.

Priimtos normos nustato dokumentų apyvartos įmonėje tvarką. Dokumentus leidžiama sudaryti bet kokia forma ir bet kokioje laikmenoje, tačiau privalo būti išlaikyta atitinkama jų struktūra, jie turi būti patvirtinti, o galiojanti dokumento versija prieinama visiems, kam dokumentas skirtas, pvz., vidaus intraneto tinkle.


Vienas pagrindinių įmonės dokumentų – kokybės ir aplinkos apsaugos politikos tikslus nustatantis dokumentas. Už šio dokumento parengimą atsakingi įmonės vadovai. Šią politiką privalo žinoti ir suprasti kiekvienas įmonės darbuotojas. Tačiau svarbu ne tai, kad darbuotojai išmoktų ją atmintinai, bet kad suvoktų, kaip savo darbo vietoje ja vadovautis ir vykdyti. Įmonės politika nuolat analizuojama, siekiant užtikrinti, kad ji būtų aktuali ir tinkama. Analizė atliekama remiantis audito išvadomis, klientų nuomone bei informacija apie procesų eigą įmonėje.

Ypač svarbus informacijos šaltinis yra klientų nuomonė. Svarbiausias įmonės politikos tikslas – pasiekti, kad klientai būtų patenkinti (tiek išoriniai klientai – pirkėjai, tiek vidiniai klientai, pvz.: dažymo cecho dažytojas, gaunantis iš kolegų pagamintą radiatorių nudažyti). Klientų pasitenkinimo tyrimai atliekami pagal naują ISO 9001 versijos, kuria vadovaujamės,  reikalavimą. Tokių tyrimų rezultatai bus vienas esminių visos įmonės veiklos vertinimo rodiklių. Paskirti darbuotojai, atsakingi už klientų poreikių ir lūkesčių tyrimą, parengti nauji bendravimo su klientais standartai, susiję, be kita ko, su informacijos apie gaminį pateikimu, kliento nuomonės paklausimu, reklamacijos pateikimu.

Tyrimai, analizė, stebėjimas ir kontrolė – nuolatiniai procesai, kurių pagalba siekiama tobulinti visą įmonės veiklą: pirkimą, gamybą, produktų tiekimą ir pardavimą bei vėlesnį klientų aptarnavimą. Taip pat tuo tikslu atliekamas vidaus (vykdomas įmonės darbuotojų) ir išorės (vykdomas British Standard Institution atstovų) auditas.

Iš tikrųjų už aukštą įmonės gaminamų produktų kokybę bei aplinkos apsaugos normų laikymąsi yra atsakingas kiekvienas įmonės darbuotojas: pradedant generaliniu direktoriumi, jo pavaduotojais ir baigiant kiekvienu eiliniu žemesnės grandies darbuotoju. Aukščiausia kokybė – tai tikslas, pasiekiamas visų mūsų darbu bei rūpesčiu.

 

Integruota kokybės ir aplinkos valdymo sistema

Kokių priemonių imamės, siekdami įgyvendinti Integruotą kokybės ir aplinkosaugos valdymo sistemą?

 • Tobuliname klientų aptarnavimo standartus: rūpinamės komunikacija, analizuojame ir tobuliname reklamacijos procedūras.

 • Dėl nepriekaištingos kokybės kontrolės, nuolatinės pasiekiamų rezultatų analizės, naujų optimizuojančių gamybą procesų diegimo, nuolatinio gamybos ir gaminių vidinio transportavimo stebėjimo ribojame laužo kiekį bei būtiniausių gaminių taisymų gamybos metu skaičių.

 • Tiksliai rūšiuojame atliekas ir, bendradarbiaudami su specializuotomis įmonėmis, savarankiškai utilizuojame nustatytus atliekų kiekius.

 • Taikydami naujas technologijas ir aukštos kokybės eksploatacines medžiagas, iki minimumo sumažiname elektros energijos suvartojimą bei atliekų kiekį.

 • Investuodami į naują ultrafiltravimo sistemą, mažiname gamyboje naudojamo vandens bei nuotekų kiekį.

 

Kokybės politika ir aplinkosauga

 • Bendrovė „Rettig Heating“ radiatorius gamina pagal „Purmo“ projektą. Norime ir siekiame, kad kiekvienas mūsų darbuotojas didžiuotųsi aukšta gaminamų radiatorių kokybe bei tikslia ir nepriekaištinga gamybos proceso eiga. Todėl stengiamės, kad mūsų gaminami radiatoriai būtų pirmieji rinkoje ir iš konkurentų gaminių išsiskirtų aukšta kokybe. Taip pat rūpinamės, kad „Purmo“ radiatorių gamybos procesas kuo mažiau veiktų aplinką.
 • Kasdieniame mūsų darbe įsipareigojame laikytis visų Integruotos kokybės ir aplinkosaugos valdymo sistemos reikalavimų. Tai leis mums labiau atsižvelgti į mūsų klientų poreikius ir lūkesčius, ypač rūpinantis aukšta mūsų produktų kokybe bei supančios mus aplinkos švara bei taršos mažinimu.
 • Siekdami įgyvendinti kokybės ir aplinkosaugos politikos tikslus, pavertėme juos užduotimis. Siekiame iki minimumo sumažinti gaminamų produktų taisymų gamybos eigoje bei parduotų gaminių reklamacijų skaičių. Aplinkosaugos srityje siekiame apriboti gamybos atliekų kiekį. Taip pat siekiame pagal galimybes mažinti įvairių priemonių ir medžiagų suvartojimą gamyboje. Nustatyti kokybės ir aplinkosaugos tikslai gali būti susiję ir su kitais mūsų veiklos aspektais. Minėti tikslai nuolat peržiūrimi ir atnaujinami.
 • Įsipareigojame rūpintis ir išlaikyti aukštą mūsų darbuotojų kvalifikaciją, taip pat tokį darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimą, kuris leistų užtikrinti nepriekaištingą visų teisės aktų, administracijos sprendimų ir kitų reikalavimų vykdymą, ypač aplinkosaugos srityje.
 • Mūsų darbo tikslas ir pareiga yra kuo geriau patenkinti klientų lūkesčius ir poreikius. Kiekvienam darbuotojui nuoširdžiai rūpinantis bei tiksliai ir sąžiningai atliekant savo pareigas, gerai veikiant priežiūros ir kontrolės sistemai, mes užtikrinsime aukščiausią mūsų gaminių kokybę ir pasieksime, kad mūsų įmonės darbas mažiausiai kenktų mus supančiai aplinkai.
 • Už puikią mūsų gaminamų produktų kokybę bei aplinkos apsaugą yra atsakingas kiekvienas įmonės darbuotojas: pradedant generaliniu direktoriumi ir jo pavaduotojais ir baigiant kiekvienu kitu darbuotoju. Šis tikslas pasiekiamas tik bendromis visų mūsų pastangomis ISO 9001: 2000 ir ISO 14001: 1996 normas atitinkančią Integruotą valdymo sistemą įgyvendina, jos vykdymą prižiūri kokybės ir aplinkosaugos kontrolieriai.
 • Nuolat rengdami darbuotojų mokymus ir keldami jų kvalifikaciją, mes užtikriname, kad mūsų gaminių kokybė nuolat augs, o klientams bus tiekiami tik visiškai atitinkantys jų poreikius produktai. Taip pat siekiame ugdyti darbuotojų sąmoningumą bei vidinį poreikį rūpintis aplinka.