Lithuania
Pradinis puslapis

Naujienos

Nauj ieji PURMO plokščių radiatorių, jungiamų per apačią, vožtuvai

Nauj ieji PURMO plokščių radiatorių, jungiamų per apačią, vožtuvai

17.01.2011

T E C H N I N Ė   I N F O R M A C I J A

N A U J IEJI  „P U R M O“  P L O K Š Č I Ų
R A D I A T O R I Ų,   J U N G I A M Ų   P E R   A P A Č I Ą, V O Ž T U V A I 

Mielasis pone (mieloji ponia),

šiuo laišku norime informuoti, jog nuo 2011 m. sausio 10 d. visuose „Rettig ICC“ gamyklos gaminamuose per apačią jungiamuose „PURMO“ plokščių radiatoriuose (nepriklausomai nuo tipų ir matmenų):
· „Ventil Compact“ (CV),
· „Ventil Compact M“ (CVM),
· „Plan Ventil Compact“ (FCV),
· „Plan Ventil Compact M“ (FCVM),
· „Ramo Ventil Compact“ (RCV),
· „Ramo Ventil Compact M“ (RCVM),
· „Ventil Hygiene“ (HV),
· „Plan Ventil Hygiene“ (FHV),
padaryta konstrukcinių pakeitimų. Siekiant užtikrinti tvirtesnę nei iki šiol jungtį, pakeistas radiatoriaus plokštės vožtuvo tvirtinimo sandarinimo mechanizmas.
 Dėl šio pakeitimo pristatome naujuosius „Oventrop“ vožtuvus, kurie yra ilgesni nei naudotieji anksčiau, nes atitinka naujojo sandarinimo sprendimo reikalavimus.
Be to, pradėta taikyti vožtuvo dydžio nustatymo gamykloje pagal radiatoriaus tipą ir dydį praktika, galimi dydžiai – nuo 2 iki 6. Anksčiau, nepriklausomai nuo radiatoriaus tipo ir matmenų, gamykloje būdavo nustatoma reikšmė 6.

Back to Actuals