Eesti
Home

Kodulehe kasutustingimused

Kodulehe kasutustingimused

OÜ Rettig AS ja selle alamüksused haldavad seda kodulehte (edaspidi “leht”) informatsiooni jagamise ja suhtluse eesmärkidel. Lehele ligipääsu ning selle kasutust reguleeritakse järgnevate kasutaja õiguste ja kohustuste ning kehtivate seaduste kohaselt. Lehte kasutades nõustute eranditult alltoodud õiguste ning kohustustega.

  1. Kõik lehel kujutatud materjalid on kaitstud autoriõiguste seaduste poolt kui pole väidetud vastupidist. Lehel toodud materjale tohib kasutada vaid vastavalt alltoodud kasutajatingimustele ning lehel mainitule. 2. OÜ Rettig AS ei ole vastutav kahju või viiruste eest, mis võivad kahjustada Teie arvutit kasutades meie kodulehte või laadides alla materjale nagu näiteks andmeid, tekstidokumente, pilte, videomaterjali või helisalvestisi.
  2. OÜ Rettig AS ei aktsepteeri kaebusi lehel esineda võivate vigade kohta. OÜ Rettig AS ega ükski teine lehe loomisprotsessis osalenud isik pole vastutav otseste, kaudsete, juhuslike või kokkusattumuslike kahjude eest, mis võivad tekkida lehele ligipääsust, lehe kasutamisest või maasolekust.
  3. OÜ Rettig AS võib muuta lehel olevaid kirjeldusi ja tooteinformatsiooni igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta.
  4. Lehele saadetud sõnumeid ja materjale, kaasa arvatud informatsiooni, küsimusi, kommentaare, soovitusi ja muud, ei klassifitseerita ega kohelda privaatsetena ega saatja omandina. OÜ Rettig AS võib kasutada kõiki saadetud materjale ükskõik millistel eesmärkidel, kaasa arvatud kordamine, jagamine ning avalikustamine. Lisaks võib OÜ Rettig AS kasutada kõiki saadavates sõnumites ja materjalides esinevaid ideid, skeeme, teadmisi ja tehnikaid oma eesmärkidel nagu näiteks tootearendus, tootmine või turundamine.
  5. Lehel esinevad materjalid on kas OÜ Rettig AS omand või kasutusel OÜ Rettig AS loal. Lehel olevaid materjale on lubatud kasutada vaid kasutajatingimustes välja toodud juhtudel või kui on lehel juures konkreetne kasutamist lubav märge.
  6. Lehel kirjeldatavad tooted ja teenused on kättesaadavad Euroopas, kuid ei pruugi olla saadaval Teie kodumaal/kodulinnas. Seetõttu on soovitatav uurida toodete kättesaadavust kohaliku OÜ Rettig AS edasimüüja käest.
  7. OÜ Rettig AS ei vastuta kõrvaliste lehtede sisu eest. Välislinkide kasutamine toimub kasutaja omal vastutusel. Kuigi OÜ Rettig AS võib viidata kodulehel välislehtedele on need viited vaid kasutaja enda silmaringi laiendamiseks ning ei tähenda välislehe omaniku, sponsorite ega sisu heakskiitu.
  8. OÜ Rettig AS ei garanteeri otseselt ega kaudselt välislinkidel leiduvate materjalide ja informatsiooni õigsust, täpsust ega legaalsust. 9. OÜ Rettig AS võib muuta lehe kasutajatingimusi igal ajal uuendades seda lehte. Kuna tegemist on siduvate kasutajatingimustega, siis on Teil soovitatav külastada seda lehte aeg-ajalt uuesti tutvumaks parajasti kehtivate kasutajatingimustega.

Ülaltoodud kasutajatingimused on kooskõlas Soome vabariigi seadustikuga.

Kaubamärgid

Lehe kaubamärgid, logod ja muu firmagraafika (kokku “Kaubamärgid”) kuuluvad OÜ Rettig AS-ile ning/või partneritele. Lehel kasutatavad väliste firmade kaubamärgid kuuluvad vastavatele firmadele.

Google Analytics

See veebileht kasutab Google, Inc. ("Google") osutatavat veebianalüüsiteenust Google Analytics. Google Analytics töötab teie arvutisse salvestatavate tekstifailide ehk "küpsiste" abil, aidates veebilehe omanikul analüüsida veebilehe kasutamismustreid. Küpsisega kogutud info teiepoolse veebilehe kasutamise kohta (sealhulgas teie IP-aadress) edastatakse ja talletatakse Google’i serveritesse Ameerika Ühendriikides. Selle info pőhjal analüüsib Google, kuidas te veebilehte kasutate, koostab veebilehtede omanikele veebiliikluse statistikat ning osutab muid veebiliikluse ja Interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google vőib nimetatud teavet edastada ka kolmandatele isikutele seadusega ettenähtud juhtudel vői Google’i tellimusel andmete töötlemiseks. Google ei seosta teie IP-aadressi teiste Google’i käsutuses olevate andmetega. Oma brauseri seadetest saate soovi korral küpsised keelata, kuid sel juhul palume arvestada, et te ei saa kasutada veebilehe kőiki funktsioone. Veebilehe kasutamisega annate te Google’ile nőusoleku oma andmete töötlemiseks eespool kirjeldatud viisil.