• O integrare mai bună
  • Our solutions
  • Economisirea energiei
  • Recomandările experților

Rolul sistemelor HVAC în Directiva revizuită privind performanța energetică a clădirilor

Directiva 2010/31/UE (1) privind performanța energetică a clădirilor promovează politicile care vor contribui la realizarea unui parc imobiliar eficient energetic și decarbonat până în 2050. De-a lungul anilor, Directiva a suferit modificări determinate de progresul tehnic, ambițiile mai îndrăznețe și nevoile mai urgente. Prin cea mai recentă revizuire, se urmărește o creștere și mai mare a ratelor de renovare în fiecare stat membru al UE. Să vedem ce impact va avea asupra imobilelor noastre și ce rol pot juca sistemele HVAC.
rolul sistemelor HVAC în Directiva revizuită privind performanța energetică a clădirilor

Directiva privind performanța energetică a clădirilor

Prima versiune a Directivei privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) a fost publicată în 2002 (2). Directiva a fost revizuită în 2010 (3) și o nouă versiune a fost publicată în 2018 (4). În decembrie 2021, Comisia Europeană a propus o nouă revizuire care să reflecte cele mai recente ambiții ale Europei de a atinge obiectivele Pactului Verde al UE. Noua formulă a fost aprobată de Parlamentul European la jumătatea lunii martie. Iată câteva noutăți esențiale în comparație cu directiva actuală:

- Începând cu 2028, clădirile cu zero emisii (ZEB), vor deveni standard, spre deosebire de norma actuală a clădirilor cu consum energetic aproape egal cu zero (NZEB).

- Se vor introduce standarde minime de performanță energetică, începând cu clădirile cu cea mai slabă performanță. Clădirile rezidențiale trebuie să ajungă la clasa E din CPE până în 2030 și la clasa D până în 2033. Clădirile nerezidențiale și publice trebuie să ajungă în aceleași clase până în 2027, respectiv 2030.

- Se vor crea pașapoarte de renovare a clădirilor, care vor oferi o foaie de parcurs etapizată prin care clădirile pot ajunge la zero emisii de carbon până în 2050.

- Guvernele naționale vor trebui să stabilească o strategie de renovare pe termen lung pentru decarbontarea parcului imobiliar național până în 2050.

- Certificatele de performanță energetică (CPE) vor avea o altă valabilitate. CPE din clasa C și cele superioare vor fi valabile 10 ani. CPE din clase inferioare (D-G) vor fi emise timp de doar 5 ani.

Performanța energetică a parcului imobiliar din UE

Decizia finală cu privire la Directiva revizuită privind performanța energetică a clădirilor va fi luată în decursul acestui an. Însă, sunt șanse mari ca aceste noutăți să fie încorporate în legile și regulamentele statelor membre UE în perioada 2024-2025. Trecerea de la NEZB la ZEB va determina o creștere a sustenabilității pieței imobiliare din Europa. Va fi necesară reducerea consumului energetic al clădirilor, dar și reducerea consumului de către ocupanții acestora. Pentru restul consumului energetic, se vor utiliza surse regenerabile, eventual generate la fața locului.

În plus, ambiția de a atinge cel puțin clasa D până în 2033 pentru clădiri rezidențiale impune eforturi mai mari de renovare comparativ cu propunerea anterioară, în care era suficientă media de clasă D, nu minimum clasa D.

Rolul soluțiilor HVAC

Consumul de energie al unei clădiri este determinat de numeroși factori, de la structura și nivelurile de izolație și până la corpurile de iluminat și electrocasnice. Toate acestea sunt aspecte care nu trebuie evident ignorate. Și totuși, deoarece încălzirea, răcirea și apa caldă menajeră reprezintă până la 80% din energia pe care o consumăm (5), soluțiile HVAC corecte sunt de o importanță vitală.

Potențial optim de economisire a energiei

Accentul pus pe eficiența energetică a sistemului HVAC oferă mai multe avantaje. În primul rând, va ajuta la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și va genera economii considerabile la factura de energie. În plus, va asigura și un confort mai mare și va crește valoarea imobilului.

Și totuși, pentru a vă bucura de toate aceste avantaje și pentru a optimiza potențialul de economie energetică, imobilul și tehnologia sistemelor HVAC trebuie să fie văzute ca un tot unitar. De exemplu, sistemele cu încălzire de joasă temperatură oferă o modalitate excelentă de a reduce consumul de energie. Însă, pentru rezultate optime, clădirea trebuie izolată corespunzător. Sistemele de joasă temperatură pot fi instalate și într-o clădire slab izolată, însă va fi necesară o putere termică mai mare a radiatoarelor și, prin urmare, pentru a garanta confortul termic ambiental optim, va crește și consumul energetic.

Aflați mai multe despre modul în care sistemele de încălzire de joasă temperatură poate genera economii de energie de până la 30 %

Soluții personalizate

Este evident că obiectivele din Directiva revizuită privind performanța energetică a clădirilor impun utilizarea unor produse HVAC adecvate și adaptate pentru imobilul respectiv. Doar astfel se poate obține un rezultat eficient, durabil și responsabil ecologic.

De aceea, Purmo oferă o gamă completă de soluții de confort termic ambiental. De la radiatoarele panou moderne, radiatoare electrice, convectoareși sisteme radiante de încălzire și răcire și până la robineți pentru radiatoare și sisteme de control ușor de utilizat, fiecare sistem și produs contribuie la un rezultat mai bun când este adaptat la clădirea în care este instalat, la dimensiunile și poziționarea acesteia.

Aflați mai multe despre finanțarea lucrărilor de renovare

Surse:

1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031

2. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0071:EN:PDF

3. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF

4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG

5. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en