• Energieffektivitet
  • Vandbåren varme
  • Produkt info
  • Radiatorer

En guide til vandbaserede blæserradiatorer i et varmesystem med lave temperaturer

Den stigende efterspørgsel efter energieffektive varmesystemer med lave temperaturer er en positiv udvikling. Den vil hjælpe os med at reducere indvirkningen fra vores boligmasse på miljøet. Omvendt betyder det, at vi er nødt til at tilpasse systemparametrene tilsvarende, hvis vi ønsker, at vores varme- og kølesystemer skal fungere så effektivt som muligt. For vandbaserede blæserradiatorer bliver flow- og temperaturstyringen for eksempel endnu vigtigere for at sikre tilstrækkelig effekt i et lavtemperatursystem.
Vandbaserede blæserradiatorer til varmesystemer med lave temperaturer

Vandbaserede blæserradiatorer: laminært vs. turbulent flow

Vandbaserede blæserradiatorer, f.eks. Vido S2 og Aquilo gulvkonvektorerne med blæser, afgiver næsten 100 % konvektionsvarme. Til dette formål bruges et kobberkredsløb eller en spole med aluminiumsfinner. Når der løber vand gennem kobberrørene i konvektoren, er det vigtigt at opnå et turbulent flow i modsætning til et laminært flow.

Vandbaserede blæserradiatorer med turbulent flow
Turbulent flow: et uregelmæssigt flow med varierende kraft og retning. Karakteriseret ved høj hastighed.

Vandbaserede blæserradiatorer med laminært flow
Laminært flow: et jævnt, strømlinet flow kendetegnet ved en lavere hastighed.

"Det turbulente flow gør, at vandet bedre kan overføre varmen til røret. Derfor er flowstyring så vigtig i forbindelse med vandbaserede blæserradiatorer. Hvis flowet er for lavt, vil den nødvendige varmeydelse ganske enkelt ikke blive opnået," forklarer Niclas Schubert, Vice President of Sales hos Purmo.

Dette er en af grundene til, at vandbaserede blæserkonvektorer er et godt match til varmesystemer med lave temperaturer. Lidt forenklet er varmeydelsen lig med flowet ganget med temperaturen. Hvis du sænker temperaturen, så betyder det, at du øger temperaturen – og omvendt. Når temperaturen sænkes, bidrager det til at sikre det nødvendige turbulente flow, som vandbaserede blæserradiatorer kræver for at levere den nødvendige varmeudledning. Blæserne hjælper til gengæld med at øge den leverede effekt, så du ikke har brug for en større enhed for at opfylde varmebehovet.

Nøjagtige målinger for vandbaserede blæserradiatorer

For at garantere, at den beregnede effekt svarer til den faktiske effektafgivelse, er det yderst vigtigt at have nøjagtige målinger. "Det er derfor, vi hos Purmo måler blæserradiatorer og gulvkonvektorer både i laminært og turbulent flow," siger Jan Samuelson, Product Manager hos Purmo. "Det giver os en sand værdi for den leverede effekt. De fleste leverandører bruger ofte testresultater til deres beregninger, hvor man antager, at enheden er i turbulent flow. Hvis man gør det, risikerer man at få utilstrækkelig leveret effekt, når enheden rent faktisk er i laminært flow".

Niclas tilføjer: "Desuden øger leverandørerne nogle gange flowet i de vandbaserede blæserradiatorer mere end nødvendigt. Når man øger turbulensen, øger man også den leverede effekt. Det gør det muligt at øge varmeoverførslen fra vandet gennem rørene til lamellerne med op til 20 %. Det betyder, at du kan have en mindre blæserkonvektor, der leverer den samme mængde energi. Men omkostningerne ved at drive konvektoren stiger betydeligt, fordi du har brug for en større cirkulationspumpe til systemet. Derfor stiger elforbruget, hvilket modvirker de energibesparelser, du forsøger at opnå med lavere fremløbstemperaturer."

"Når man i øvrigt taler om pumpen og energibesparelser, er det vigtigt at påpege et andet aspekt. Pumpeproducenter angiver nogle gange, at du kan reducere energiforbruget med 40 %. Det er sandt, men kun for pumpens elforbrug. Ikke for systemet. Pumpen udgør ca. 4-5 % af det samlede energiforbrug i et varmesystem. Det vil sige, at du reducerer 40 % af 5 %, ikke 40 % af 100 %."

Returtemperaturens betydning

Ud over det korrekte flow er det også meget vigtigt at overveje den rigtige fremløbs- og returtemperatur. "Især returtemperaturen tages ofte ikke i betragtning fra leverandørernes side. Det er vigtigt at tilpasse fremløbs- og returtemperaturer, hvis vi ønsker at skabe energieffektive varme- og kølesystemer. Det betyder, at den leverede effekt fra blæserkonvektorer ikke længere skal beregnes i henhold til den gamle EN422-standard. Der er brug for nøjagtige målinger på den faktiske konvektor ved de rigtige systemtemperaturer. Så før vi overhovedet kan give oplysninger om den leverede effekt fra vores vandbaserede blæserradiatorer, har vi udført omfattende målearbejde," siger Jan.

"Hvis den faktiske returtemperatur afviger fra den teoretiske, risikerer du at skabe et laminært flow og en meget lavere leveret effekt. Det giver problemer, når man har høje fremløbstemperaturer og lave returtemperaturer. Løsningen er derefter at sænke fremløbstemperaturen, så der skabes et turbulent flow, og justere systemet i forhold til varmekilden. Som systemleverandør anerkender vi vigtigheden af at justere alle elementer og kontrollere både fremløbs- og returtemperatur for at sikre den rigtige leverede effekt. Vores nøjagtige målinger i laminært flow er det bedste grundlag for dette."

Niclas tilføjer: "Returtemperaturen er virkelig vigtig. Især hvis du har en kondenserende kedel, hvilket stadig er tilfældet i de fleste bygninger. Du skal kunne kondensere. Hvis returtemperaturen er for høj, er systemet ikke så effektivt, som det ville være med en lav returtemperatur.

 

Purmo Aquilo gulvkonvektor

For at garantere, at den beregnede effekt svarer til den faktiske effektafgivelse, er det yderst vigtigt at have nøjagtige målinger. "Det er derfor, vi hos Purmo måler blæserradiatorer og gulvkonvektorer både i laminært og turbulent flow," siger Jan Samuelson, Product Manager hos Purmo.

De rigtige rør til dine vandbaserede blæserradiatorer

Det rigtige flow til at sikre optimal varmeydelse i en vandbaseret blæserradiator afhænger ikke kun af fremløbstemperaturen, rørene spiller også en afgørende rolle. Et lille rør reducerer flowet, mens et større rør øger flowet. Pumpen skaber trykket, men det faktiske flow bestemmes af den modstand, som vandet udsættes for. Mere modstand betyder et lavt flow, mens lavere modstand giver et kraftigere flow.

Rørsystemet er derfor en vigtig faktor i både nybyggeri og renoveringsprojekter. Men i modsætning til nybyggeri, der giver dig mulighed for frit at vælge de rigtige rør, kan et renoveringsprojekt være en udfordring. "Først og fremmest skal man beregne det nye varmebehov, fordi man måske også renoverer andre dele af bygningen, f.eks. vinduer, isolering, ventilation osv. Ud fra det nye varmebehov kan du vurdere, om de nuværende konvektorer stadig har den rigtige størrelse. Når man har reduceret varmebehovet, er der stor risiko for, at de er overdimensionerede. Det logiske skridt er at reducere flowet, men man skal faktisk beregne et nyt flow til konvektoren, ellers risikerer man at skabe et laminært flow," siger Niclas. "Hvis det nye flow er meget kraftigt, fordi du sænker temperaturen i systemet, skal du også se på rørene, fordi de kan være for små. Et øget flow i et varmesystem med lave temperaturer belaster det eksisterende rørsystem."

Hvis vi vil skabe energieffektive systemer, skal vi gøre det rigtigt.

"Når man skifter til et lavtemperatursystem, er det ikke kun temperaturen, man skal overveje. Flowet og trykket fra pumpen er også vigtige faktorer. Når temperaturen falder, stiger flowet, men trykket fra pumpen skal også øges, hvis man vil beholde de eksisterende rør. Desværre glemmer man ofte rørene, sammen med ventilerne og den hydroniske indregulering af systemet."

Jan tilføjer: "Når man renoverer og ønsker at skabe et energieffektivt system, skal man tage højde for alle parametre i designet af et nyt varme- og kølesystem med vandbaserede blæserradiatorer. Ellers kører systemet ineffektivt, og man får ikke glæde af de lovede besparelser. Hvis man skifter til en ny energikilde, balancerer man systemet, så det leverer energi med den tilsvarende fremløbs- og returtemperatur. Det er derfor meget vigtigt, at blæserradiatoren er designet tilsvarende, så både fremløbs- og returtemperaturerne er faste, og den leverede effekt svarer til disse parametre. Ellers kan systemet ikke levere effekt nok midt om vinteren. Det er en anden grund til, at det er så vigtigt at kende de sande værdier ved laminært flow. Hvis vi vil skabe energieffektive systemer, skal vi gøre det rigtigt.”

Flowregulering i vandbaserede blæserradiatorer med de rigtige ventiler

En anden vigtig faktor til at sikre flowkontrol er at bruge den rigtige type ventiler. "For at sikre optimalt flow til de vandbaserede blæserradiatorer er der brug for indreguleringsventiler, der giver dig mulighed for at forindstille og måle flowet," forklarer Niclas. "Her er en pumpe med variabel hastighed ikke svaret. Du skal sikre dig, at du kan styre flowet for hver enkelt konvektor i systemet. En reguleringsventil med en aktuator er ikke tilstrækkelig. Du skal have en ventil, der har en forindstillingsfunktion, for eksempel Flamingo-ventilindsatsen eller Evoflow-ventilen."

For specifikationsansvarlige og installatører indebærer brugen af vandbaserede blæserradiatorer i moderne, energieffektive varmesystemer, at man skal tage mange faktorer i overvejelse. Det omfatter også en sammenligning af blæserkonvektorer fra forskellige leverandører. Jan siger: "Når Delta t er meget høj, og du har et lavt flow i systemet, er det vigtigt at vurdere, om du er i turbulent flow. Det afgør, om du kan bruge leverandørens oplysninger om leveret effekt. Vores blæserkonvektorers leverede effekt er ofte lidt lavere end andres, men det skyldes, at vi bruger sande målinger, der afspejler den sande leverede effekt under laminære forhold. For HVAC-eksperter er det vigtigt at forstå denne forskel, så man ikke sammenligner æbler med pærer og designer systemet med det rigtige flow."

Konklusion

Ved at dele vigtig knowhow har vi forsøgt at forklare vigtigheden af flow- og temperaturstyring, især med hensyn til blæserkonvektorer i lavtemperatursystemer. Forskellige faktorer spiller en vigtig rolle, f.eks. den rigtige fremløbs- og returtemperatur, montering af rør og den rigtige type ventiler. Når man tager alle disse elementer i betragtning, vil det bidrage til at lette overgangen til et varmesystem med lave temperaturer. Desuden danner nøjagtige målinger grundlaget for, at HVAC-eksperter kan træffe det rigtige valg baseret på blæserkonvektorens reelt leverede effekt. Det er den eneste måde til at garantere både komfort og effektivitet året rundt.

Hvis du har spørgsmål om implementeringen af vores vandbaserede blæserradiatorer, er du velkommen til at kontakte vores eksperter. Vi hjælper dig gerne med at træffe de bedste valg til dit projekt.

Se hele vores udvalg af vandbaserede blæserradiatorer