• Energieffektivitet
  • Vandbåren varme
  • Radiatorer

En guide til lavtemperaturradiatorer

Vores fælles mål om at opfylde klimaambitionerne får os til at opvarme vores bygninger så effektivt som muligt. I forhold til det er moderne isoleringsstandarder allerede et stort skridt fremad, men energieffektive varmesystemer understøttet af lavtemperaturradiatorer er en nødvendighed, hvis vi vil nå vores netto nul udledningsmål inden 2050.
En guide til lavtemperaturradiatorer

Hvordan fungerer lavtemperaturradiatorer?

Det vand, der cirkulerer inde i en traditionel radiator, er omkring 70 til 80 °C, mens temperaturen er mellem 30 og 50 °C i lavtemperaturradiatorer. Det betyder, at både fremløbstemperaturen for centralvarmeanlægget og radiatorens overfladetemperatur er meget lavere.

Varmeafgivelsen fra en lavtemperaturradiator adskiller sig også fra en konventionel radiator. Traditionelt vil en radiator levere ca. 65 % konvektionsvarme. Det betyder, at luften omkring radiatoren varmes op på den varme overflade, stiger op over radiatoren og gradvist opvarmer luften i rummet. 35 % af varmen er strålevarme, der mærkes mere direkte, når radiatorens varmestråler trænger ud i rummet og rammer de genstande, personer og overflader, der er i rummet.

Når fremløbstemperaturen i en radiator falder til under 40 °C, reduceres konvektionsdelen af varmen betydeligt, fordi temperaturforskellene mellem radiatoren og den opvarmede luft giver en lavere opdrift af den opvarmede luft. Lavtemperaturradiatorer som f.eks. Ulow E2 bruger integrerede blæsere til at støtte varmekonvektionen og øge den samlede varmeeffekt. Den innovative E2-teknologi gør det muligt for styreenheden automatisk at skifte mellem driftstilstande og aktivere blæserne efter behov.

Ulow E2 er en fremragende radiatortype sammen med et varmesystem med lav temperatur, forudsat at der er strømforsyning i nærheden af radiatorerne. Hvis det ikke er tilfældet, kan du justere radiatorernes størrelse for at øge strålingsoverfladen og dermed øge den overflade, der producerer strålevarme. Det er effektivt selv ved meget lave temperaturer.

Hvilke krav er der til installation af lavtemperaturradiatorer?

Før du installerer lavtemperaturradiatorer, er det afgørende, at bygningens isolering lever op til moderne standarder. Opvarmning ved lav temperatur betaler sig kun, hvis isoleringen kan hjælpe med at holde temperaturen på det indstillede niveau. Ellers er det næsten umuligt at sikre optimal varmekomfort.

Derudover skal lavtemperaturradiatorer kombineres med et egnet varmesystem, f.eks. en varmepumpe, en kondenserende gaskedel eller en lavtemperaturkedel, for at opnå maksimal effektivitet. Den gode nyhed er, at der ofte er økonomisk støtte til installation af sådanne varmesystemer i form af offentlige tilskud eller afgiftsnedsættelser.

Fordele ved lavtemperaturradiatorer

1. Lavtemperaturradiatorer er meget energieffektive.

Fremløbstemperaturen i vandet falder betydeligt, og derfor kræver lavtemperaturradiatorer ca. 30 % mindre energi til at opvarme et rum end traditionelle radiatorer. Det betyder, at de giver en varmeløsning, der både er bæredygtig og omkostningseffektiv. Det er en gevinst for miljøet og for vores pengepung.

2. Lavtemperaturradiatorer sikrer en jævn varmefordeling.

Traditionelle radiatorer har tendens til at reagere mindre på temperaturændringer end lavtemperaturradiatorer. Det giver færre kolde steder og mindre træk, fordi rummet opvarmes hurtigere, og varmen fordeles mere jævnt i hele rummet.

3. Lavtemperaturradiatorer skaber et sundere indeklima.

Lavtemperaturradiatorer med store varmeflader danner mindre kraftige luftstrømme. Det reducerer mængden af støvpartikler i luften og skaber en sundere indendørs luftkvalitet. Derudover reducerer radiatorernes lavere overfladetemperatur risikoen for svidningsmærker på radiatorerne, der kan forårsage irritation af luftvejene.

Ulemper ved lavtemperaturradiatorer

1. Lavtemperaturradiatorer er kun kompatible med visse varmesystemer.

Som nævnt ovenfor skal du have en varmepumpe, en kondenserende gaskedel eller en lavtemperaturkedel, hvis du vil maksimere effektiviteten af lavtemperaturradiatorer. Det kan være en forhindring, hvis du ikke ønsker at opdatere hele varmesystemet.

2. Lavtemperaturradiatorer har brug for en stor varmeflade.

Lavtemperaturradiatorer er større end konventionelle radiatorer for at sikre optimal varmekomfort. Det kan gøre det sværere at få dem til at passe ind i boligens indretning. Heldigvis giver innovativt produktdesign og -teknologi os mulighed for at levere en passende løsning baseret på lavtemperaturradiatorer som f.eks. Ulow E2.