• Reduktion af miljøpåvirkning
  • Sustainability
  • Our production
  • Nyheder

Bæredygtige indkøb: en vigtig del af vores rejse mod en bedre fremtid

Når vi træffer de rigtige valg i dag og overvejer de langsigtede virkninger af vores handlinger, har vi nøglen til at skabe en bedre dag i morgen. Hos Purmo Group deltager vi med stort engagement i rejsen mod en lysere fremtid. Med vores køreplan for bæredygtighed i hånden fortsætter vi med at tage tydelige skridt for at reducere og i sidste ende eliminere vores miljømæssige fodaftryk og samtidig skabe bedre løsninger, gladere medarbejdere og et stærkere samfund. Uden at miste fokus på vores mål om at blive CO2-neutrale inden 2050 gør vi et vigtigt stop på vores rejse mod bæredygtighed: Vi har for nylig engageret os i CO2-kompensation for produktionen af vores elektriske stålradiatorer.
Bæredygtige indkøb Purmo

Alle veje fører til et bæredygtigt Rom

Vejen til en bæredygtig fremtid er ikke så lige, som mange af os gerne vil have, og der er ingen perfekte løsninger, der kan få os derhen. Hos Purmo Group er vi overbeviste om, at der er mange forskellige veje, vi kan tage sammen for at gøre en forskel. Vi ønsker aktivt at bidrage til trivslen for nuværende og fremtidige generationer og fokuserer derfor på det store billede med både kortsigtede og langsigtede initiativer.

Som førende leverandør af bæredygtige indeklimaløsninger og -tjenester hjælper vi med at opvarme og afkøle millioner af bygninger over hele verden. Det giver komfort for mange, og giver os samtidig unikke muligheder for at støtte skabelsen af en bedre fremtid. 64,9 % af energiforbruget i EU-husstande bruges til rumopvarmning og -køling1, og derfor er der et stort potentiale for at reducere CO2-emissionerne. Den rigtige varmekilde og relaterede produkter som f.eks. lavtemperatur-afgivere, intelligente styringer, ventiler osv. er helt klart nøgleelementer i en bæredygtig fremtid. Alt dette bringer vi sammen i et komplet udvalg af bæredygtige indeklimaløsninger.

Det er derfor ikke overraskende, at vores produktion og vores løsninger er to af de fire fokusområder i vores bæredygtighedsstrategi sammen med vores medarbejdere og vores lokalsamfund. Vi har forpligtet os tydeligt inden for hvert område og søger løbende efter veje fremad. Lige fra bæredygtig produktion til frivilligt arbejde i vores lokalsamfund tæller hver eneste indsats og bidrager til vores førende position inden for bæredygtighed i vores branche.

Bæredygtige indkøb

Den forpligtelse, der er særligt relevant i dag, er ansvarlige indkøb. Ved at ændre den måde, vi indkøber materialer på, såsom stål, messing, plast og emballagematerialer, ønsker vi at opnå en grønnere produktions- og leveringsproces. Især inden for stål gør vi store fremskridt. Siden starten af 2020 har vi således samarbejdet med stålleverandører på tværs af vores produktion om at bruge stærkere, men tyndere stålkvaliteter til fremstilling af stålplader, der tilbyder samme varmeydelse og trykbestandighed. Det har givet os mulighed for at reducere mængden af materiale og affald og samtidig øge energieffektiviteten i produktionsprocessen.

Desuden forpligtede vi os sidste år til at købe næsten emissionsfrit stål fra 2026 og frem. Dette stål gør det muligt at reducere CO2-udledningen med op til 95% sammenlignet med traditionel stålfremstilling, hvor man bruger kul. 2026 bliver således endnu en vigtig milepæl og starten på en langsigtet forpligtelse, da vi har indgået en bindende aftale om køb af 140.000 tons næsten CO2-neutralt stål fra da og frem til 2033. Det vil dække over 10 % af vores årlige stålforbrug.

Læs mere om vores forpligtelse til at købe næsten CO2-neutralt stål

For at skabe yderligere og mere umiddelbare effekter undersøger vi nu også mulighederne for CO2-kompensation, hvor det er muligt, startende med produktionen af CO2-kompenserede stålradiatorer. John Peter Leesi, CEO for Purmo Group udtaler: "Vi har to tilgange til bæredygtighed: Den første er at gøre de ting, vi gør, mere ansvarligt, den anden er at finde helt nye måder at gøre dem på, som kan fortsætte ubegrænset frem i tiden. Inden for stålindkøb er vi mere ansvarlige med konventionelt produceret stål, men vi investerer også i næsten CO2-neutrale produktionsmetoder for fremtiden."

CO2-kompensation og grønt stål

Begrebet "grønt stål" er ret populært i dag. Desværre bruges det ret frit om alle slags stål i spektret mellem lavCO2-stål og næsten CO2-frit stål. Selvom vi stræber efter muligheder på tværs af hele sortimentet, vil vi gerne være meget tydelige omkring, hvad vi gør i dag, og hvad vi er engagerede i fremadrettet.

Vores nuværende, kortsigtede fokus er på CO2-kompenseret stål. Fra april begyndte vi at producere elektriske radiatorer i CO2-kompenseret stål på vores fabrik i Gateshead (Storbritannien). Til dette formål samarbejder vi med Arcelor Mittal, som har etableret XCarb®, et globalt innovationsprogram inden for stålfremstilling, der sigter mod CO2-neutralt stål inden 2050. De grønne XCarb®-stålcertifikater, de opretter inden for programmet, giver kunder som Purmo Group mulighed for at investere i en række initiativer, der reducerer en tilsvarende mængde CO2-emissioner. Et godt eksempel på et sådant projekt er opsamling af brintrige affaldsgasser fra stålfremstillingsprocessen og injektion af dem i højovnen for at reducere brugen af kul.

De CO2-besparelser, der opstår som følge af disse initiativer, aggregeres og verificeres derefter uafhængigt af den globale forsikringsudbyder DNV og omsættes til sidst til grønne XCarb®-stålcertifikater. Disse certifikater repræsenterer en reduktion af Scope 3 CO2-emissionerne for dem, der køber dem, men påvirker også deres kunder direkte, da CO 2-besparelserne reducerer CO2-påvirkningen hen over levetiden for de produkter, de køber. Ved et nyligt køb af f.eks. 16 tons stål modtog vi et grønt stålcertifikat, hvoraf det fremgår, at vi har sparet 35 tons CO2.

 

bæredygtige indkøb Purmo grønt stålcertifikat Arcelor Mittal 

Gør en forskel med Purmo Group

"Vi ved godt, at CO2-kompensation kun er et lille skridt mod mere bæredygtige indkøb, men det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Vi er klar over, at dette kun er et stop på en lang rejse fremad, men vi er overbeviste om, at hver eneste handling tæller for at skabe en bedre fremtid for os, de næste generationer og vores planet," siger Sam Hodlin, Head of Sustainability hos Purmo Group.

"Selvom nogle i branchen nøjes med at foretage CO2-kompensation, er det for os på ingen måde en erstatning for at gøre alt, hvad der er muligt for at reducere og i sidste ende eliminere vores udledninger direkte. Hos Purmo Group har vi en klar køreplan for bæredygtighed, der guider os fra bevidsthed og forståelse til strategi og handling samt en langsigtet vision, der omfatter en grønnere fremtid for alle, fra industri til slutbruger. Bæredygtighed er blevet en del af vores virksomheds DNA, og alle i Purmo Group er forpligtet til at gøre deres del for at opnå CO2-neutralitet."

Læs mere om vores bæredygtighedsstrategi

Julian Stocks, produktdirektør for radiatorer, Purmo Group,: "Vi oplever, at vores kunder interesserer sig mere og mere for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter (ESG). De er ivrige efter at samarbejde med markedsledere inden for bæredygtighed og lægger stor vægt på miljøcertificeringer som EPD'er og EcoVadis, som leverer beviser for bæredygtigheden af vores produkter og vores forretning. Dette arbejder vi hårdt på bag kulisserne. Vi planlægger for eksempel nye EcoVadis-audits og har identificeret software, der kan hjælpe os med at beregne vores produkters miljøpåvirkning og derefter udarbejde EPD'er på en effektiv og strømlinet måde." Vi er sikre på, at disse EPD'er vil blive værdsat på alle vores markeder.

Langsigtede mål

Desværre genererer stålproduktion meget store mængder CO2. På grund af arten af vores aktiviteter kan vi ikke undlade at bruge stål, men vi forpligter os til at gøre det på en CO2-neutral måde inden 2050. Vi glæder os i øjeblikket til at producere ægte grønne stålprodukter, når vi begynder at modtage det næsten CO2-neutrale stål fra H2 Green Steel i 2026.

"Purmo Group er en pioner inden for et andet vigtigt kundesegment for stålindustrien. De er et fremragende eksempel på en virksomhed, der lader sine forretningsbeslutninger styre af deres engagement i bæredygtighed og opfyldelse af Parisaftalen. Hos H2 Green Steel roser vi disse foregangsvirksomheder i forskellige sektorer. De gør virkelig en forskel," siger Henrik Henriksson, CEO for H2 Green Steel.

Ansvarlige indkøb vil fortsat være et vigtigt engagement for os, men på vores rejse mod en mere bæredygtig fremtid står vi også over for udfordringer af en anden art. Vi er lige stolte af alle de fantastiske resultater, vi har opnået i løbet af de seneste år på mange forskellige niveauer, lige fra energieffektiviteten på vores anlæg og mangfoldigheden i vores øverste ledelse til frivilligt arbejde og deling af vores ekspertise gennem lokale uddannelseskurser.

Som en af de få i vores branche har vi også opstillet mål for reduktion af udledningen af drivhusgasser (GHG), som er godkendt af Science Based Targets-initiativet. Vi forfølger også aktivt andre engagementer relateret til f.eks. vores emballageløsninger og drift. Vi glæder os til at dele resultaterne med dig i de kommende måneder og år.

Sammen har vi større indflydelse

Selvom vi er fast besluttede på at yde et betydeligt bidrag, påvirker globale udfordringer som klimaforandringer os alle og kan kun modvirkes af en fælles indsats. Industrien, HVAC-fagfolk og slutbrugere skal alle samarbejde, hvis vi skal opnå en stor gevinst med forbedringer af indeklimaet. Sammen er vores påvirkning større, og vi kan sikre, at nye bygninger, og også de 75 % af EU’s bygninger, der ikke er energieffektive i dag2, bliver pragtfulde at være i med optimal komfort uden at belaste verdens ressourcer.

"Det er også derfor, vi lægger så stor vægt på at vejlede både HVAC-fagfolk og slutbrugere i at træffe velinformerede valg. Når vi f.eks. deltager på en messe, præsenterer vi både installatører og forbrugere for en komplet pakke af produktløsninger, samt information om statslige incitamentsordninger m.v., så de går væk med klare anbefalinger til deres projekt. Det har indtil videre givet stor interesse, fordi der stadig er meget uklarhed, når det drejer sig om at skabe fremtidssikrede varme- og kølesystemer," siger René Fink, Vice President for salg i Centraleuropa hos Purmo Group.

"Der er også stadig en vis modvilje mod at bruge varmepumper, f.eks. fordi der er mange misforståelser derude," tilføjer Niclas Schubert, Vice President Sales Cluster North hos Purmo Group. "Mange tror stadig, at en varmepumpe er dyrere end gas og aircondition, men undersøgelser begynder at vise, at det sjældent er tilfældet3. Som førende leverandør af bæredygtige indeklimaløsninger finder vi det meget vigtigt, at alle involverede parter har adgang til de rigtige oplysninger og løsninger. Først da kan vi sammen tage rejsen mod en bedre fremtid."

Kilder:
1. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_consumption_in_households
2. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6691
3. https://climateinstitute.ca/wp-content/uploads/2023/09/Heat-Pumps-Pay-Off-Unlocking-lower-cost-heating-and-cooling-in-Canada-Canadian-Climate-Institute.pdf