• Reduktion af miljøpåvirkning
  • Nyheder
  • Radiatorer

EPD-certifikater tilgængelige for vores stålpanelradiatorer og gulvvarmerør

At hjælpe vores kunder med at træffe klimaintelligente valg er en af vores 10 bæredygtighedsforpligtelser. Ved at give adgang til tydelige oplysninger om vores produkter og deres miljøpåvirkning i hele deres levetid søger vi at skabe mere gennemsigtighed og hjælpe HVAC-fagfolk verden over med at opfylde deres ambitioner inden for bæredygtighed. Vi er glade for, at vi nu kan styrke vores engagement med EPD-certifikater for vores 33 mm stålpanelradiatorer, PE-RT- og PE-Xc-rør.
epd-certifikat for stålpanelradiatorer og gulvvarmerør

Miljøvaredeklarationer for Purmo Group-produkter

Ved hjælp af specialiseret software til at foretage pålidelige LCA-beregninger var vi i stand til at fremskynde processen med at udvikle miljøvaredeklarationer (EPD'er) for forskellige typer produkter. Det er EN EPD'er af typen cradle-to-gate med optioner og end-of-life i overensstemmelse med standarderne EN 15804+A2 og ISO 14025/ISO 21930.

"Vores mål er åbent at dele information med vores kunder for at hjælpe dem med at træffe velinformerede og bevidste valg. Som førende leverandør af indeklimaløsninger anser vi det for vores ansvar at hjælpe med at skabe grønnere bygninger og reducere vores samlede fodaftryk. Et mål, der kun kan nås, hvis vi gør det grundlæggende rigtigt og er bevidste om den indvirkning, hvert enkelt element har", siger Sam Hodlin, Head of Sustainability hos Purmo Group. "Med disse nye og fremtidige EPD'er er vi i stand til at imødekomme vores kunders stigende efterspørgsel efter miljøcertifikater og levere miljømæssige livscyklusdata i en verificeret og standardiseret form."

Purmo Groups EPD-certifikater kan downloades fra vores hjemmside.

Hvorfor er EPD-certifikater så vigtige?

Produkters miljøpåvirkning får større og større betydning for EU’s politikker og er ofte en væsentlig faktor i købernes beslutningsproces. Da EPD'er giver disse oplysninger på en tydelig måde, er de i blevet mere efterspurgt. Især fordi de giver vigtige fordele som

  • gennemsigtighed: Et EPD-certifikat viser et produkts miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus lige fra de råmaterialer, der bruges til at skabe produkterne, til transport og emballage. Certifikatet giver et komplet overblik over vigtige data, herunder oplysninger, der hjælper med at kunne træffe velinformerede valg med hensyn til bæredygtighed. Disse oplysninger verificeres af et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og er til enhver tid offentligt tilgængelige.
  • forsikring: EPD-certifikater beviser vores engagement i bæredygtighed. De viser, at vi gør alt, hvad vi kan for at leve op til vores løfter, og at vi tager det seriøst, når vi sammen med vores interessenter gør en forskel. Ved at måle vores produkters miljøpåvirkning får vi desuden værdifulde oplysninger, som vi kan bruge til at reducere deres fodaftryk yderligere. Så vores kunder kan være sikre på, at vi gør alt for at minimere vores produkters påvirkning.
  • værdifulde data: Tilgængeligheden af data på tværs af værdikæden er vigtigere end nogensinde. Med EPD-certifikater bliver det meget nemmere for vores kunder at sikre de data, de har brug for til at opfylde deres bæredygtighedsmål. Beregninger til f.eks. nybyggeri og renoveringsprojekter bliver nemmere og mere nøjagtige, hvilket igen bidrager til at skabe grønnere bygningsdesign.

 

EPD-certifikater for stålpanelradiatorer

I slutningen af marts blev vores miljøvaredeklaration for stålpanelradiatorer offentliggjort til glæde for de Purmo-eksperter, der var involveret i dette projekt. "Det har været en lang og lærerig proces med hensyn til dataindsamling, men jeg er meget glad for, at vores indsats er lykkedes, og vi nu er i stand til at give vores kunder gennemsigtige data," siger Roman Strzelczyk, Global Product Manager - Panel Radiators hos Purmo Group. "Ved at dække produktfasen, monteringsfasen og fasen ved afslutning af produktlevetiden giver vores EPD-certifikat et komplet billede af produktets påvirkning."

Det aktuelle EPD-certifikat dækker alle 33 mm stålpanelradiatorer, der fås under varemærkerne Purmo, Radson & Thermopanel. Uanset hvilken type eller mål du har brug for, kan du nemt beregne effekten af en specifik panelradiator ved at gange dens vægt med den deklarerede enhed på 1 kg i EPD'en.

Download EPD'en for stålpanelradiatoren

EPD-certifikater for gulvvarmerør

I midten af maj tilføjede vi to yderligere EPD-certifikater til listen: et til PE-RT-rør og et til PE-Xc-rør. Begge er rør af høj kvalitet, der primært anvendes til varmeapplikationer. De er også godkendt til installationer til distribution af varmt og koldt vand i husholdninger.

Afhængigt af kundens krav producerer vi begge typer rør i mange forskellige designs, mål, farver og strukturer. EPD'erne gør det nu meget nemmere at vurdere den mulige indvirkning af brugen af disse rør på en bygnings overordnede bæredygtighed.

Download EDP'en for PE-RT rør

Download EDP'en for PE-Xc rør

Hvis du har spørgsmål til vores EPD-certifikater eller bæredygtigheden af vores forskellige produkter, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os