• Vandbåren varme
  • Radiatorer

Vigtigheden af delta t i vandbaserede varmesystemer

Et vandbaseret varmesystem kræver både en korrekt dimensioneret kedel og korrekt dimensionerede varmekilder, f.eks. radiatorer eller gulvvarme, for at sikre optimal funktion. For at sikre maksimal varmeoverførsel mellem komponenterne skal det opvarmede vand have korrekt flow og temperatur. Alt dette kræver de nødvendige beregninger, og her spiller delta t en vigtig rolle.
delta t i vandbaseret varme

Hvad er delta t?

Helt overordnet henviser termen delta t (Δt) til temperaturforskellen mellem to forskellige målepunkter. Når vi taler om delta t i forhold til radiatorer, er der to vigtige temperaturforskelle: før og efter varmeoverførsel. Delta t-temperaturforskellen måles normalt i kelvin (K), som har samme skaleringsenhed som celsius (°C) (grader). En temperatur på 10 kelvin svarer derfor til en forskel på 10 grader celsius.

Varmemediets temperatur

Andre relaterede nøglekoncepter er varmemediets temperatur og varmemediets overtemperatur. Varmemediets temperatur, eller gennemsnitstemperaturen, er den gennemsnitlige vandtemperatur i et varmesystem, baseret på vandets fremløbs- og returløbstemperatur. Ved hjælp af temperaturforskellen mellem fremløbs- og returløbstemperaturen samt vandmassens strømningshastighed er det nemt at definere varmeydelsen med følgende formel:

Q = ṁ* cp * Δt

I formlen svarer varmeydelsen (Q) til vandets flow (ṁ) * vandets specifikke varmekapacitet (cp) * forskellen i temperatur før og efter varmeoverførsel (Δt). Denne formel understreger vigtigheden af korrekt indstilling af flowhastighed og temperatur for at optimere en varmtvandssløjfe.

Varmemediets overtemperatur

Varmemediets overtemperatur er temperaturforskellen mellem den gennemsnitlige varmemedietemperatur og rumtemperaturen. Varmeydelsen for en individuel varmeflade kan beregnes ud fra det direkte forhold mellem varmeydelse og overtemperatur. Dette gælder for varmevekslere generelt, men også specifikt for radiatorer og strålevarme.

Hvis rumtemperaturen f.eks. er 20 °C, og den gennemsnitlige varmemedietemperatur i radiatoren er 70 °C (75 °C fremløbstemperatur og 65 °C returløbstemperatur), er overtemperaturdeltaet 50K. Varmemediets overtemperatur bestemmes enten aritmetisk eller logaritmisk, idet den aritmetiske overtemperatur er tilstrækkelig til grove beregninger. Formlen for dette er:

Δt = (tf + tr) / 2 – t a

I formlen er delta t lig med summen af fremløbstemperaturen (tf) og returløbstemperaturen (tr) divideret med 2 minus rumtemperaturen (ta).

Tallene i eksemplet ovenfor er valgt bevidst, da delta t50 er den nuværende europæiske standard for målinger af moderne kedler og radiatorsystemer.

Hvorfor er delta vigtig?

Overtemperaturen (delta t) bruges til at definere et rums varmebehov i kombination med en radiators varmeydelse. Når du installerer eller udskifter radiatorer, er det derfor afgørende at bruge den korrekte systemtemperatur og dermed også varmemediets overtemperatur. Det sikrer, at radiatorerne har den rette størrelse til det rum, de placeres i, og at varmesystemet kan opvarme rummet tilstrækkeligt. Det forhindrer overophedning og bidrager til at optimere både energieffektiviteten og indeklimaet.

Når du sammenligner radiatoreffekter og priser, skal du sørge for at kontrollere, hvilket delta t der nævnes. Det giver mulighed for en korrekt sammenligning på tværs af forskellige produkttyper.

Delta t50

Som tidligere nævnt er delta t50 den aktuelle europæiske teststandard for radiatorer. Det betyder dog ikke, at den uden videre skal bruges i blinde. De rigtige systemtemperaturer afhænger af bygningsstandarden (f.eks. byggeår, isoleringsstandard osv.) samt den anvendte varmegenerator (kondenserende kedel, fjernvarme, varmepumpe osv.)). Hvis systemtemperaturerne ændrer sig, f.eks. når varmegeneratoren udskiftes, skal radiatorstørrelserne gennemgås og om nødvendigt justeres til de nye systemtemperaturer. Tommelfingerreglen er: Jo lavere varmemediets overtemperatur er, desto større bør radiatorerne være.

Ovenstående forklaringer viser den tætte sammenhæng mellem systemtemperaturen, forskellen mellem fremløbs- og returløbstemperaturen og radiatorens ydeevne. Så snart der sker ændringer i forhold til hastigheden af vandgennemstrømningen eller systemtemperaturer, skal radiatorerne kontrolleres og om nødvendigt udskiftes.

Læs mere om sammenhængen mellem varmegenereringssystem og radiatorsystem