• Elvarme
  • Vandbåren varme
  • Radiatorer

Sådan planlægger og styrer du indeklimaet for optimal boligkomfort

Hver bygning er lige så unik som dens beboere, og det samme gælder for varme- og kølesystemet indeni. Netop derfor er der så mange faktorer, der skal tages i betragtning for at sikre optimal boligkomfort. En HVAC-ekspert kan ikke nøjes med at se på gældende regler og standarder. Han eller hun skal også tage højde for beboernes stigende efterspørgsel efter et effektivt system, der er nemt at betjene og designet til at opfylde individuelle behov. Når vi investerer i et bæredygtigt varmesystem i dag, lægger vi stor vægt på indeklimakomfort, og det er tæt forbundet med hele det termiske system og dermed hele bygningen.
Planlæg og styr indeklimaet for at opnå optimal boligkomfort

Vi kombinerer boligkomfort og energieffektivitet

I dag er der stor fokus på god varmeisolering, både i nybyggerier og ved energieffektiv renovering af eksisterende bygninger. Det hjælper med at minimere varmetab og reducere energiomkostningerne. Samtidig lægger vi stadig større vægt på vores boligkomfort. Temperaturudsving tolereres ikke længere. Vi ønsker et varme- og kølesystem, der reagerer hurtigt og præcist på vores behov.

Det er dog ikke altid så nemt at implementere et sådant system, som det måtte synes. Både nye bygninger og ældre bygninger, der gennemgår modernisering, er mere varmefølsomme. Som følge heraf er en omhyggelig (gen)beregning af varmebelastningen og et tilpasset varmefladedesign afgørende. Når konceptet for det komplette varmesystem drøftes med en kunde, er det desuden vigtigt også at drøfte individuelle brugerkrav. Det er den eneste måde at sikre, at rumtemperaturstyringen er tilpasset beboernes behov og vaner og at undgå overophedning eller nedkøling af rummene.

Boligkomfort skræddersyet til individuelle rum og behov

Boligkomfort handler om mere end varme. Det er også forbundet med det specifikke formål med de enkelte rum. Derfor er det så vigtigt at tage højde for de specifikke varmebehov i de enkelte rum, når varmebelastningsberegningen foretages. Disse hænger sammen med beboernes daglige aktiviteter og livsfase.

Generelt er en beregning af varmebelastningen baseret på standardtemperaturer: 24 °C til et badeværelse, 20 °C til stuer, 18 °C til soveværelser og tilstødende rum såsom gange og 15 °C til opbevaringsrum. Indeklimaet påvirkes dog af de mennesker, der er til stede i rummet, samt af objekter som f.eks. ældre radiatorer med et stort vandindhold og dermed høj termisk lagring. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at implementere efter en generel retningslinje. Især ikke i varmefølsomme bygninger. Der vil du opdage, at rum uden individuel temperaturindstilling ofte opfattes som for varme eller for kolde.

Behovstyret varme

For at et varmesystem kan tilpasses beboernes behov, skal der tages højde for varmebehovet i de enkelte rum samt typen af varmekilde og radiatorer. En kravspecifikation hjælper med at identificere krav, der går ud over standardvarmebelastningen. Disse krav kan f.eks. omfatte muligheden for at nå den ønskede temperatur på et givet tidspunkt eller ønsket om at spare energi, hvor det er muligt. En mulig løsning for sidstnævnte er ikke at opvarme hele rummet, men kun de zoner, hvor der er mennesker til stede.

For at hjælpe HVAC-fagfolk i deres daglige arbejde har vi opsummeret kriterierne for et afbalanceret og effektivt varmesystem i en tjekliste. Ved at gennemgå dette spørgeskema med kunden får du detaljerede data om den pågældende bygning samt vigtige oplysninger om beboernes individuelle varmebehov. Disse data giver HVAC-eksperter et grundlag for at rådgive kunden og planlægge den individuelle varmeforsyning.

Se vores tjekliste til et balanceret og effektivt varmesystem


Det rigtige varmesystem i enhver bygning

Både i nye bygninger og i energieffektive, renoverede bygninger er det vigtigt at finde det varmesystem, der passer bedst til kunden og bygningen. Der er følgende interessante valgmuligheder:

- Strålevarme: Afhængigt af fremløbstemperaturen kan et strålevarmesystem drives med enten en varmepumpe (35 °C) eller en kondenserende kedel (45-55 °C). I renoveringsprojekter kan en lav gulvkonstruktion være et problem. Vores meget dynamiske Ts14 R system tilbyder en løsning i sådanne tilfælde. I Ts14 R systemet ligger varmerøret i isoleringen og kan dækkes direkte med en gulvbelægning. Dette muliggør en meget lav monteringshøjde på ca. 35 mm.
Desuden reagerer renoveringssystemet ca. 2,7 gange hurtigere end et sammenligneligt standardsystem takket være den lave termiske lagringsmasse. Med en meget dynamisk varmeoverførsel opfylder overfladevarmesystemet dermed kravene i termisk følsomme bygninger. Derudover bliver overfladekøling mere og mere populært. Især i passivhuse og velisolerede bygninger er det med til at skabe et behageligt indeklima selv om sommeren.

- Blæserkonvektorer: en varme- og kølebelastning ved lave fremløbstemperaturer kan dækkes med f.eks. blæserkonvektorer som vores Vido S2.

- Vandbaserede radiatorer: moderne radiatorer kombinerer komforten ved en høj varmeydelse med et flot udseende, der sætter prikken over i'et i ethvert rum. Vores brede udvalg af radiatorer omfatter løsninger til enhver smag og indretning, lige fra standard panelradiatorer til design radiatorer og vertikale radiatorer, der giver tilstrækkelig varme, selv når der er begrænset vægplads. Når varmebehovet reduceres i renoverede bygninger på grund af optimeret varmeisolering og nye vinduer, skal systemtemperaturen justeres. Derfor opnår radiatorerne den ønskede rumtemperatur med en meget lavere overfladetemperatur.

- Elradiatorer nye bygninger har en meget lav varmebelastning, hvilket betyder, at de ikke behøver centralvarme. I sådanne tilfælde samt i sjældent anvendte rum som f.eks. hobbyrum eller gæsteværelser kan en elradiator levere varme, når der er behov for det.

Det rigtige styresystem til optimal komfort i boligen

Moderne styresystemer giver komfort og effektivitet. Det rigtige styresystem giver brugerne mulighed for nemt at koordinere det svingende varmebehov i de enkelte rum. Et godt eksempel er vores Unisenza- og Unisenza Plus-styresystemer. Unisenza-styringsserien er primært designet til panelvarme- og kølesystemer. Unisenza Plus-serien – der efter planen skal lanceres senere i år – giver brugerne mulighed for at styre alle vores varmekilder med et ensartet styringskoncept.

I Unisenza-serien tilbyder den programmerbare WiFi-termostat plug & play app-styring. Via en enkel parring med WiFi-routeren kan brugerne fjernstyre deres varmesystem med en intuitiv app på deres smartphone eller tablet. Indstilling af ideelle rumtemperaturer, tidsindstilling eller justering af andre indstillinger kræver blot nogle få klik. Det er ikke kun med til at optimere energiforbruget. Det er også den perfekte måde at skræddersy indeklimaet til individuelle behov og vaner for optimal boligkomfort.

Få mere at vide om vores Unisenza-styringsserie