• Radiatorer

Indendørs luftfugtighed: en udfordring på mange niveauer

Selvom man ofte ser temperaturen som det vigtigste mål for indendørs komfort, spiller luftfugtigheden også en vigtig rolle. Den påvirker ikke kun vores komfort, men også både vores egen og vores bygningers sundhed. Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan man styrer luftfugtigheden, og hvilke udfordringer der kan være.
Indendørs luftfugtighed

Niveauer for indendørs luftfugtighed

Den anbefalede luftfugtighed i en bygning er mellem 30 og 50 %. Den kan nemt måles med et hygrometer eller et termometer, der viser relativ luftfugtighed (dvs. mængden af vand i luften i forhold til temperaturen). Det er ikke altid ligetil at holde luftfugtigheden inden for dette område, men det er helt sikkert vigtigt at sikre den indendørs luftkvalitet.

Lav luftfugtighed

Varm luft indeholder mere fugt end kold luft, og derfor kan der være risiko for lav luftfugtighed i et rum, der ikke opvarmes korrekt. Det kan give tør hud og mere støv i rummet. Dette kan igen forværre allergi, astma og andre sundhedsforhold. Hvis luften er for tør, kan det give irritation i lunger og hals, og det øger også risikoen for virusinfektioner.

Høj luftfugtighed

Selvom virkningerne af lav luftfugtighed helt sikkert er ubehagelige, er risikoen i forbindelse med høj luftfugtighed langt større. Høj indendørs luftfugtighed øger fugtigheden i bygningens materialer, inklusive overfladematerialer og selve bygningens konstruktion. Når disse materialer bliver fugtige, danner de grobund for mug, skimmel og bakterier. Mikrobiel vækst kan udløse eller forværre allergier og forårsage sygdom.

"Derudover kan skimmelsvamp og råd også beskadige bygningskonstruktionen. I opvarmningssæsonen har luftfugtigheden i rummet tendens til at gå videre til bygningens klimaskærm, medmindre dampspærren er udført korrekt. Hvis det sker, bliver fugt kondenseret inde i konstruktionen. Ud over mikrobiel vækst medfører det et fald i varmeisoleringen og et øget energiforbrug til opvarmning," fortæller Mikko Iivonen, Senior R&D Adviser hos Purmo Group.

Forstå den indendørs luftfugtighed

For at sikre en god styring af luftfugtigheden og undgå de risici, der er forbundet med lav og høj luftfugtighed, er det vigtigt at forstå, hvordan fugt opstår. Mikko Iivonen forklarer: "På den ene side kommer der en lille smule fugt ind i bygningen udefra gennem ventilationen. Den vigtigste fugtkilde er dog beboerne og funktioner i boligen. En typisk familie producerer omkring 5-10 liter fugt om dagen til indeluften."

Ventilation

Den eneste måde, man kan nedbringe en for høj indendørs luftfugtighed er at sørge for god ventilation. I beboelsesejendomme sikrer ventilationssystemet, at der føres ren udeluft ind i rummene, og at gammel, fugtig indeluft fjernes, især fra badeværelser og køkkener. I moderne vindueskonstruktioner med effektive og tætte samlinger eller i rum uden vinduer skal man være særlig omhyggelig med at ventilere rummene og eventuelt sørge for tvungen ventilation. En ventilationshastighed på 0,35l/s pr. etagekvadratmeter anses for at være tilstrækkelig. Det svarer til, at boligens luftmængde udskiftes hver anden time. Fordi ventilation er så vigtig, er det ikke overraskende, at et ventilationskoncept er obligatorisk i forbindelse med renoveringer og nye bygninger i dag.

Varmesystemer

Ligesom varmesystemet styrer indetemperaturen, påvirker luftfugtigheden også varmesystemet. Især i vådrum som badeværelser og køkkener kan man kun bruge stålradiatorer, hvis anvendelsesmulighederne og grænserne overholdes. Ellers vil en langvarig indendørs luftfugtighed (relativ luftfugtighed > 60 %) føre til korrosion af stålet. I disse rum er det bedre at vælge radiatorer, der er fremstillet af f.eks. messing, kobber-aluminium eller rustfrit stål.

Det er desuden vigtigt at placere radiatorerne, hvor de ikke udsættes for stænk. For eksempel må de ikke placeres under en håndvask eller mindre end 1,5 meter fra et brusebad eller badekar. Hvis de installeres i områder udsat for stænk, og der opstår korrosion, dækker garantien ikke. Nogle gange kræver lokale forhold, f.eks. begrænset plads, at der installeres radiatorer i området hvor stænk forekommer. I sådanne tilfælde skal der træffes særlige foranstaltninger, .eks. galvaniserede overflader, passende beskyttelsesbeklædning osv. Hvis du har brug for flere oplysninger om de mulige foranstaltninger, vil din Purmo-salgsrepræsentant med glæde hjælpe dig.