Energieffektivitet

Her kan du få tip til, hvordan moderne radiatorer og kontrolsystemer kan hjælpe dig med at opnå bedre energieffektivitet og holde varmeomkostningerne nede.
Opvarmningsomkostninger udgør den største del af vores elforbrug i eneboliger. For forbrugeren er det mærkbart vanskeligt at bestemme, hvilket varmesystem der er mest effektivt. Det er velkendt, at en varmepumpe har en god COP-værdi ved lave temperaturer. Men der er brug for mere til det. Gulvvarme giver en lavere COP-værdi sammen med en varmepumpe end for eksempel vandbårne radiatorer. Dette i sig selv fører ikke automatisk til lavere elforbrug. Det afgørende er også, hvordan varmen reguleres, og hvilke varmetab huset har.
Energieffektiv elvarme

Elvarme: grønnere end de fleste tror

Elvarme har stadig udfordringer med sit omdømme. Men i tider med velisolerede og energieffektive huse scorer den moderne elektriske radiator faktisk point på mange niveauer.

Energieffektivitet
Radiatorer
Delta-sektionsradiatorer i Språkbadsskolan.

Casestudie: termisk arkitektur på finsk sprogskole

Store vinduer og åbne, rummelige lokaler præger den nye sprogskole i Jakobstad, Finland. Radiatorer under vinduerne er vigtige komponenter for et godt indeklima.

Referencer
Radiatorer
Vandbåren varme
Energieffektivitet
Skole

Radiatorer og en varmepumpes varmekoefficient

Det er en almindelig opfattelse, at en varmepumpe kun fungerer ordentligt i forbindelse med gulvvarme. Vi vil nu rette denne opfattelse! En varmepumpes årlige varmekoefficient (COPa) afhænger af mange faktorer, som afhænger af, hvor varmepumpen anvendes.

Energieffektivitet
Vandbåren varme
Radiatorer

Fordele ved radiatoropvarmning

De største fordele ved radiatoropvarmning er deres pålidelighed, energieffektivitet og termiske komfort. Og de moderne radiatorers harmoniske udseende.

Energieffektivitet
Vandbåren varme
Radiatorer

Den rette opvarmning ved nybygning af boligblokke

Lavenergihuse stiller højere krav til opvarmnings- og ventilationsløsningen i boligblokke.

Energieffektivitet
Vandbåren varme
Radiatorer
Håndklædetørrer

Indendørsklimaet påvirkes af kravene til energibesparelse

I vores stræben efter at honorere de strenge energieffektivitetskrav har vi tendens til sommetider at glemme alt om menneskers velvære. Indeklimaet påvirkes uundgåeligt som følge af stadigt tættere bygninger. Et problem i denne forbindelse er, hvad man skal gøre af den vanddamp, der dannes inde i bygningen hver dag. I tætte bygninger bør ventilationen være yderst velfungerende. Det er den ikke nødvendigvis i mindre huse med nyinstallerede luft til luft-varmepumper.

Energieffektivitet
Nyheder
Renovering

Konvertering af el til vandbåren energi i kirke

Konvertering af el til et vandbårent varmesystem i Kronoby Kirke blev gennemført i efteråret 2016. Montering af Purmo-radiatorerne blev påbegyndt den 3. oktober, og alt var klart før første søndag i advent.

Referencer
Energieffektivitet
Vandbåren varme
Radiatorer
Renovering

Spar energi med lavtemperaturradiatorer i nybyggerier

Kombineret drift med lavtemperaturradiatorer i nybyggeri viser at Ulow E2 kan anvendes meget økonomisk i monovalent drift.

Energieffektivitet
Produkt info
Vandbåren varme
Radiatorer

Kan det betale sig at udskifte radiatorer i forbindelse med rørrenovering?

Radiatorer er slidstærke og har derfor lang levetid. I de fleste lejligheder er der udskiftet inventar og vægbeklædning flere gange uden at udskifte radiatorer i forbindelse med rørrenovering. I lighed med møbler opstår der også behov for udskiftning af radiatorer. Nye radiatorer frisker interiøret op og trivslen i boligen får ligeledes et løft opad.

Dimensionering
Energieffektivitet
Vandbåren varme
Radiatorer
Renovering
Beboelsesejendom

Forvarmet luftindtag forbedrer varmepumpens ydeevne

Forvarmet luftindtag forbedrer varmepumpens ydeevne. Det som sker, når man forvarmer luftindtaget via en luftindtagsradiator er, at man kan udnytte lavere temperaturer i varmesystemet takket være radiatorens øgede effektivitet, hvilket øger varmepumpens ydeevne.

Energieffektivitet
Radiatorer
Produkt info
Vandbåren varme

Blæserradiator for lavtemperatursystemer

Ulow E2 er specielt udformet til at fungere med lavere systemtemperaturer, og til at producere høje effekter. Den innovative E2-teknik anvendes til automatisk at kunne veksle mellem statisk og dynamisk funktion i samme varmeløsning. Statisk funktion indebærer, at blæserradiatoren Ulow E2 virker som en traditionel radiator, mens de indbyggede blæsere aktiveres ved dynamisk drift, hvilket forbedrer varmeafgivelsen i betydelig grad.

Radiatorer
Vandbåren varme
Produkt info
Energieffektivitet