• Energieffektivitet
  • Produkt info
  • Radiatorer

Radiatorer til lav-temperatur varmesystemer: panelradiatorer vs. blæserkonvektorer

I de seneste årtier har strengere bestemmelser med hensyn til bygningsisolering gjort det muligt for os at reducere energibehovet i vores bygninger og sænke fremløbstemperaturen i vores varmesystemer. Men for at få glæde af alle de fordele, som et varmesystem med lave temperaturer kan tilbyde, skal det kombineres med de rigtige varmekilder. Det behøver ikke nødvendigvis at være gulvvarme. Radiatorer og blæserkonvektorer er et fremragende alternativ, og som førende inden for indeklimaløsninger leverer vi med glæde egnede varmekilder til enhver fremløbstemperatur og behov hos slutbrugerne.
Varmesystem med lave temperaturer: radiatorer vs. blæserkonvektorer

Hvad er et varmesystem med lave temperaturer?

Et traditionelt varmesystem, der har nogle år på bagen og normalt findes i dårligt isolerede bygninger, har typisk en fremløbstemperatur på omkring 70 til 80°C. I et varmesystem med lave temperaturer, som er installeret i velisolerede bygninger, ligger denne temperatur et sted mellem 35 og 55°C. Det betyder, at både fremløbstemperaturen for centralvarmevandet og varmekildens overfladetemperatur er betydeligt lavere.

Højere isoleringsniveauer betyder, at vores bygninger nemmere kan opvarmes. Det reducerer både varmebelastningen og varmetabet. Med en lavere varmebelastning kan den ønskede rumtemperatur opnås med lavere systemtemperaturer. Samtidig gør moderne radiatorsystemers stadigt bedre reaktionsevne det muligt at udnytte enhver varmegevinst bedre. Et varmesystem med lave temperaturer kræver derfor mindre energi, hvilket betyder, at det er mere miljøvenligt og belaster budgettet mindre end et gammelt centralvarmesystem.

Et varmesystem med lave temperaturer og moderne radiatorer

Når man skifter fra et gammelt varmesystem til et varmesystem med lave temperaturer, skal varmebelastningen genberegnes for hvert rum. Ud fra isoleringsgraden og den nyberegnede varmebelastning er det muligt at bestemme den lavest mulige fremløbstemperatur. Hvis den beregnede temperatur overstiger 40°C, er moderne panelradiatorer et godt match.

Hvis varmebelastningen forbliver uændret på grund af manglende isolering, kræver installationen af et varmesystem med lave temperaturer en større dimensionering af radiatorerne for at maksimere varmeoverførslen. Heldigvis har den tekniske udvikling og designmæssige tiltag som f.eks. optimering af konvektorpladernes form og placering sikret, at moderne radiatorer er langt mere effektive. De kan faktisk levere samme varmeeffekt som gamle radiatorer af samme størrelse, men ved lavere systemtemperaturer, når de installeres i en dårligt isoleret bygning.

Desuden har moderne radiatorer en mere effektiv styringsteknologi, der giver mulighed for præcis temperaturstyring. En korrekt dimensioneret radiator kombineret med et moderne termostatisk styresystem garanterer effektiv drift.

Nem beregning af varmebelastningen

Et varmesystem med lave temperaturer og blæserkonvektorer

Hvis den beregnede designtemperatur falder til under 40°C, er blæserkonvektorer mere velegnede. I et varmesystem med lave temperaturer og fremløbstemperaturer under 40°C opstår der ikke naturlig konvektion, hvilket skaber et behov for blæserstøtte. Den lavere fremløbstemperatur betyder, at temperaturforskellene mellem radiatoren og den opvarmede luft giver lavere opdrift i luften. I sådanne tilfælde passer lavtemperaturradiatorer med integrerede blæsere som Ulow E2, eller blæserkonvektorer som Vido S2, bedre, fordi deres integrerede blæsere understøtter konvektionsvarmeafledningen og øger den samlede varmeydelse.

I et varmesystem med lave temperaturer og fremløbstemperaturer på 45/40/20°C kan Vido S2 VS9 f.eks. nemt levere den nødvendige varmeeffekt. Den kan nå op på 1500 W ved medium blæserhastighed. Denne blæserkonvektor har en dybde på 13 cm, den er 90 cm lang, 60 cm høj og vejer 20 kg. For at opnå den samme varmeeffekt med en panelradiator skal du f.eks. bruge en 22/600 x 2600-model, som er 11 cm dyb, 2,6 m lang, 60 cm høj og vejer op til 97,5 kg. Den store forskel i længde og vægt betyder, at du ikke kun har brug for betydeligt mere vægplads, men også mange flere materialeressourcer til den samme varmeydelse. Derudover kan Vido S2 bruges til både opvarmning og køling i modsætning til en almindelig panelradiator.

Sammenligning mellem panelradiatorer og blæserkonvektorer

Hvis vi vender det om, kan vi tage en panelradiator som 22/600 x 900-modellen, som stadig vejer ca. 50 kg, men har lignende dimensioner som Vido S2 VS9. Problemet er dog, at hvis man ønsker samme varmeydelse (+/- 1500 W), skal vandtemperaturen være 75/65/20°C. Det betyder ikke kun, at det ikke længere er et varmesystem med lave temperaturer, men det kræver også, at varmegeneratoren opvarmer vandet 30°C mere, end når blæserkonvektoren bruges, hvilket naturligvis øger det daglige energiforbrug.

Få mere at vide om Vido S2

En passende løsning til alle varmesystemer med lave temperaturer

Eksemplet ovenfor viser tydeligt den vigtige sammenhæng mellem varmeisoleringsniveauet, den nødvendige varmebelastning og den tilsvarende fremløbstemperatur på den ene side og de forskellige elementer i et varmesystem på den anden side. På grund af denne stærke forbindelse er det vigtigt, at alle elementer er afstemt efter hinanden. Som specialister i indeklimaløsninger forstår vi dette bedre end nogen anden. Derfor støtter vi vores kunder med et bredt udvalg af produkter og serviceydelser, så det er nemt at finde det perfekte match til et bæredygtigt og behageligt indeklima.

Hvis du er i tvivl om den rigtige panelradiator eller blæserkonvektor til dit varmesystem med lave temperaturer, er du velkommen til at kontakte os. Vores indeklimaspecialist hjælper gerne med skræddersyet rådgivning.