Sverige
Panelradiatorer

PURMO Hygiene [H]

Panelradiatorer - PURMO Hygiene [H]

PURMO Hygiene är utan konvektionslameller, toppgaller och sidoplåtar. Alla PURMO radiatorer är ämnade för slutna vattenburna värmesystem.
+

 

Radiatortyper: H10, H20 och H30
Konstruktion:  EN 442-1
Material: Kallvalsad bandstål EN 10130
Ytbehandling:

Ytbehandling utföres i fem faser:

  • Alkalisk avfettning
  • Fosfatering
  • Kataforetisk grundmålning
  • Pulverlackering med epoxypolyester
  • Härdning i ca 200°C
Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900.
Färg:  Vit RAL 9016.
Tryckklass: PN 10
Anslutning: ABCD, DN 15
Kvalitetsnorm: ISO 9001 och ISO 14001
Höjder: 300, 400, 500, 600 mm
Längder: 400 - 3000 mm
Antal konsoler: 400-1600 2 st
1800-2000 3 st
Endast väggkonsoler möjliga till Hygiene radiatorer
Sunda Hus: 
Leveranstid: 1-4 veckor

Typer

PURMO Hygiene radiatortyperna H10, H20, H30 är utan konvektionsdelar, sidopaneler och toppgaller.

Typer 10

Typer 20

Typer 30

Anslutning

Röranslutningen bör vara enligt bilderna. Annan anslutning förorsakar en minskning av radiatoreffekten.

Anslutning i samma gavel

Diagonal anslutning

Serieanslutning

Effektberäkning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

Värmeavgivningseffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
då logaritmisk övertemperatur är
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk övertemperatur, K
ΔTn = normövertemperatur= 49,83 K
n = temperaturexponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

där
tin = tilloppstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= rumstemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor K

Beräkningsformel:
ф = K x ∆Tn

Installation

Installationsmått med Purmo Monclac (C/C = Radiatorns höjd minus 50 mm)

 

För att uppnå en korrekt installation av radiatorn är det ytterst viktigt att man vid monteringen beaktar hur radiatorn kommer att användas samt eventuell, förutsebar felanvändning. Ett antal olika saker bör beaktas inklusive själva monteringsmetoden för att man skall kunna säkra radiatorns upphängning på väggen. Väggens material, dess skick samt eventuella förutsebara vikter eller stötar som radiatorn kan tänkas utsättas för bör beaktas före installation. Endast de konsoler som är avsedda för radiatorn får användas vid installationen.

Tillbehör

Monclac-väggkonsol

 

Blindpropp och luftskruv 1/2"

 

Korrigeringsfärg (RAL 9016)

 

Extra tillbehör

Designtermostat M30

6-26 grader C, vit/krom. Passar till alla Purmo radiatorer.

VVA Ventil

Designtermostat M30

RSK 6731499

AMA-text

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Purmo Typ Hygiene

Fabrikat Purmo typ Hygiene. Tryckklass PN10. Levereras utan konvektionsplåt, sidoplåt och toppgaller för maximal rengöring. Kulör Vit RAL 9016. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och omfattande låsbara Monclac väggkonsoler. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

H XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (cm)

Kompletterande text

  • Förses med MMA-koppel
  • Förses med TA-koppel
  • Förses med Danfoss-koppel
  • Förses med M30 designtermostat

 

Drift och skötsel – Radiatorer och konvektorer

Purmo Panelradiatorer 07/2017 (tryckt version 10/2014)

Purmo TP - Prislista ex.moms 01-2020

Handbok för radiatorer i lågtempererade värmesystem

DS – Purmo Compact, Hygiene, Ventil Compact

Effektberäkning – Purmo Hygiene [H]

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. 

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid.

I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationsdag returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.