• Încălzire cu agent termic
  • Recomandările experților
  • Radiatoare
  • Încălzire în pardoseală

Importanța valorii delta t în sistemele de încălzire cu agent termic

Pentru o funcționare optimă, un sistem de încălzire cu agent termic necesită atât un cazan cu dimensiuni corecte, cât și emițătoare de căldură dimensionate corespunzător, cum ar fi radiatoarele sau încălzirea în pardoseală. Pentru a asigura eficiența maximă a transferului de căldură între aceste componente, apa încălzită trebuie să fie furnizată conform debitului și la temperaturile corecte. Toate acestea necesită calcule, iar valoarea delta t joacă un rol important.
Delta t la încălzirea cu agent termic

Ce înseamnă delta t?

În general, termenul delta t (Δt) se referă la diferența de temperatură dintre 2 puncte de măsurare diferite. Când vorbim despre delta t cu referire la radiatoare, există 2 diferențe de temperatură importante; înainte și după transferul de căldură. Diferența de temperatură delta t este măsurată de obicei în kelvini (K), care au aceeași unitate de scalare ca gradele Celsius (°C). O temperatură de 10 kelvini este echivalentul unei diferențe de 10 grade Celsius.

Temperatura agentului termic

Alte concepte cheie aferente sunt temperatura agentului termic și temperatura în exces a agentului de încălzire. Temperatura agentului de încălzire este temperatura medie a apei într-un sistem de încălzire, pe baza temperaturilor de intrare și ieșire a apei. Folosind diferența de temperatură dintre temperatura pe tur și temperatura pe retur, precum și debitul de apă, este ușor de definit capacitatea de încălzire cu următoarea formulă:

Q = ṁ * cp * Δt

În formulă, capcitatea de încălzire (Q) este egală cu debitul masic (ṁ) * capacitatea termică specifică a apei (c p ) * diferența de temperatură înainte și după transferul de căldură (Δt). Această formulă subliniază importanța reglării corecte a debitului și a temperaturii pentru a optimiza circuitul de apă caldă menajeră.

Temperatura excesivă a agentului termic

Temperatura în exces a agentului termic este diferența de temperatură dintre temperatura medie a agentului de încălzire și temperatura ambiantă. Puterea de încălzire a unei suprafețe de încălzire poate fi calculată pe baza relației directe dintre capacitatea de încălzire și temperatura în exces. Acest lucru este valabil în general pentru schimbătoarele de căldură, dar și pentru radiatoare și sisteme de încălzire radiante.

Dacă, de exemplu, temperatura camerei este de 20°C și temperatura medie a agentului de încălzire din interiorul radiatorului este de 70°C (75°C temperatura apei de intrare și 65°C temperatura apei de evacuare), atunci temperatura în exces delta t este de 50K. Temperatura în exces a mediului de încălzire este determinată aritmetic sau logaritmic, temperatura în exces aritmetică fiind suficientă pentru calcule. Formula pentru aceasta este:

Δt = (tf + tr) / 2 – ta

În formulă delta t este egală cu suma temperaturii pe tur (tf) și a temperaturii pe retur (tr) împărțită la 2 minus temperatura aerului din încăpere (ta).

Cifrele din exemplul de mai sus sunt alese în mod deliberat, deoarece valoarea delta t50 este standardul european actual pentru măsurarea cazanelor termice și a sistemelor de radiatoare moderne.

De ce este importantă delta t?

Temperatura în exces (delta t) este utilizată pentru a defini sarcina de încălzire a unei încăperi în combinație cu puterea de încălzire a unui radiator. Așadar, la instalarea sau înlocuirea radiatoarelor este important să se utilizeze temperatura corectă a sistemului și astfel și temperatura în exces a agentului termic. Acest lucru va asigura dimensionarea corectă a radiatoarelor pentru camera în care sunt amplasate, iar sistemul de încălzire poate încălzi suficient spațiul. Se evită subîncălzirea sau supraîncălzirea și ajută la optimizarea eficienței energetice și a confortului termic ambiental.

La compararea puterilor și prețurilor radiatoarelor, asigurați-vă că verificați care delta t este menționată. Acest lucru va permite o comparație corectă între diferite tipuri de produse.

Delta t50

Așa cum s-a menționat anterior, delta t50 este standardul european actual de testare pentru radiatoare. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă automat că trebuie utilizat orbește. Temperaturile corecte ale sistemului depind de standardul clădirii (de ex. an de construcție, standard de izolație etc.) precum și generatorul de căldură utilizat (cazan de condensare, pompă de căldură etc.). Dacă temperaturile sistemului se modifică, de exemplu, la înlocuirea generatorului de căldură, dimensiunile radiatorului trebuie revizuite și dacă este necesar, adaptate la noile temperaturi ale sistemului. Regula de bază este: cu cât este mai mică temperatura în exces a agentului termic, cu atât radiatoarele trebuie să fie mai mari.

Explicațiile de mai sus arată relația strânsă dintre temperatura sistemului, diferența dintre temperatura pe tur și pe retur, respectiv performanța radiatorului. Imediat ce se modifică debitul sau temperatura sistemului, radiatoarele trebuie verificate și înlocuite, dacă este cazul.

Citiți mai multe despre legătura dintre înlocuirea cazanelor termice și sistemul de radiatoare