• Economisirea energiei

Ziua mondială a climei: reducerea impactului nostru asupra mediului

Celebrată în fiecare an la data de 8 decembrie, Ziua mondială a climei a fost inițiată de diferite asociații de mediu franceze și belgiene pentru a evidenția nevoia unei sensibilizări sporite cu privire la conservarea climei și impactul acțiunilor noastre. Lupta împotriva încălzirii globale este una care ne vizează pe toți și care ne impune tuturor să facem schimbări în viața noastră de zi cu zi.
Ziua mondială de acțiune pentru climă

Protecția mediului

Schimbările climatice determină deja o scădere a rezervelor de apă, secete mai frecvente și mai intense, furtuni, valuri de căldură etc. Toate acestea ne afectează biodiversitatea, cu 20-30 % din toate speciile de animale și plante amenințate în prezent la nivel mondial. Pentru a aborda aceste probleme și pentru a susține obiectivul UE de a fi neutri din punct de vedere climatic până în 2050, trebuie să ne angajăm să protejăm clima. Un început excelent este să aruncăm o privire mai atentă la consumul nostru de energie, întrucât IEA (Agenția Internațională pentru Energie) estimează că energia reprezintă mai mult de două treimi din emisiile totale de gaze cu efect de seră la nivel global.

De la combustibili fosili la energie regenerabilă

IEA a constatat că și în 2020 combustibilii fosili precum cărbunele, petrolul și gazele reprezintă încă 80 % din totalul surselor de alimentare cu energie la nivel global. Deoarece acești combustibili reprezintă unul dintre cei mai mari contribuitori la schimbările climatice globale încercăm să le evităm utilizarea și să alegem alternative precum energia regenerabilă sub formă de energie solară, energie eoliană, energie hidraulică, energie geotermală etc. În special energia solară este o resursă regenerabilă foarte accesibilă, care poate fi implementată la o scară mai mică la un cost acceptabil. Gândiți-vă la panourile fotovoltaice care pot fi utilizate pentru a alimenta pompele de căldură, radiatoarele electrice moderne etc.

Eficiența energetică

Nu numai sursa utilizării energiei reprezintă un factor important, ci și modul în care consumăm energia. De aceea, este esențial să reflectăm asupra sistemelor noastre de încălzire și răcire și în special asupra eficienței energetice a acestora. Clădirile noi care sunt ridicate în prezent iau în considerare deja materialele și produsele inovatoare disponibile pentru a reduce pierderile energetice. Cu toate acestea, deoarece stocul de clădiri din UE este dominat de case vechi, este vital ca aceste clădiri cu consum intensiv de energie să fie renovate. O izolație mai bună și un sistem de încălzire eficient reprezintă cheia procesului de renovare pentru asigurarea unei eficiențe energetice optime.

Încălzire la temperatură scăzută

Când vine vorba de un sistem de încălzire sustenabil, cel mai bine este să treceți la încălzirea la temperatură scăzută. Temperaturile mai mici ale sistemului permit recuperarea unei cantități mai mari de căldură din gazul de ardere, astfel încât pierderea de căldură să fie redusă și eficiența sistemului de încălzire să crească. Un sistem de încălzire la temperatură redusă poate fi configurat cu o centrală modernă cu condensare, dar și cu o pompă de căldură dacă preferați o sursă de energie regenerabilă. Indiferent de sursa de căldură pe care o alegeți, trebuie doar să vă asigurați că adaptați emițătoarele de căldură la noul regim de temperatură. Numai dacă toate componentele sistemului de încălzire sunt perfect adaptate, dumneavoastră și planeta vă veți putea bucura de avantajele unui consum redus de energie.

Aflați mai multe despre potențialul de economisire a energiei cu încălzirea la temperatură scăzută