• Elvärme
  • Produktinfo
  • Radiatorer

Vätskefyllda och öppna elradiatorer – skillnader och likheter

Vätskefyllda och öppna elradiatorer har många likheter idag. En modern radiator, oavsett om den är vätskefylld eller öppen styrs oftast av en inbyggd elektronisk termostat. Denna elektroniska termostat håller temperaturen jämn och exakt. LVI by Purmos oljefyllda elradiatorer har en elektronisk termostat som håller temperaturen exakt med +/- 0,15 graders noggrannhet vid ett konstant värmebehov. En äldre elradiator från 80-talet kan ha en hysteres, det vill säga temperaturdifferens, på upp till 6 grader.
Yali Digital

Moderna elradiatorer, både vätskefyllda och öppna elradiatorer, har också andra gemensamma fördelar. Vid ombyggnad eller renovering behöver man till exempel inte ta hänsyn till rörledningar och tillopp/retur som vid ett vattenburet system. Och elradiatorn är rätt enkel att placera och installera.

Kallras från fönster upplevs ofta som något obehagligt. Strålningsvärmen och konvektionsvärmen från en radiator, vätskefyllda och öppna elradiatorer, bromsar kallraset, vilket uppfattas som komfortabelt. En bra placering för en elradiator är därför under fönster, och helst ska radiatorn även vara lika lång som fönstret.

Konvektions- och strålningsvärme hos vätskefyllda och öppna elradiatorer

Öppna elradiatorer fungerar så att de värmer upp luften i sig. Varm luft är lättare än kall vilket gör att luften strömmar uppåt. Detta kallas för konvektion. En sluten (vätskefylld) radiator avger ca 30-50% av energin som strålningsvärme och ca 50-70% som konvektionsvärme, dvs. mer strålningsvärme jämfört med en öppen radiator. En sak att tänka på är att du får mest ut av din vätskefyllda radiator om den inte skyms av tunga långa gardiner eller möbler. Du går då miste om den sköna direkta strålningsvärmen. Ibland måste man av andra skäl ställa en soffa framför radiatorn. Men som du kanske kommer ihåg från fysiken i högstadiet är energi oförstörbar, så i det fallet så kommer konvektionen att öka och rummet blir varmt i alla fall.

Vätskefyllda elradiatorer avger både strålnings- och konvektionsvärme.

Vätskefyllda elradiatorer avger både strålnings- och konvektionsvärme.

Yttemperatur hos äldre, öppna elradiatorer

Hos äldre, öppna elradiatorer är de ytor som värmer upp luften inne i radiatorn väldigt varma. Temperaturer på över 100°C kan förekomma. Detta medför ibland att den uppvärmda luften kan upplevas som torr och att en lukt av bränt damm infinner sig. Och det medför även en brandrisk.

Vi har mätt upp att temperaturen på den utströmmande luften ur en äldre, öppen radiator kan överstiga 100°C. Konvektionsvärmen som detta kallas är den huvudsakliga värmeöverföringen för en öppen radiator, strålningsvärmen är betydligt mindre. Den varma luften sprids i rummet och lufttemperaturen höjs. En öppen radiator avger naturligtvis också en del strålningsvärme, men i mycket mindre grad än en vätskefylld radiator. En öppen radiator kan avge ca 1/3 av energin som strålningsvärme och ca 2/3 som konvektionsvärme men ofta är andelen strålningsvärme mindre och andelen konvektionsvärme större.

Strålningsvärmen har en utjämnande effekt

En vätskefylld radiator är ett slutet kärl med en vätska och en elpatron. Elpatronen värmer upp vätskan vilket går fort, vi pratar minuter vid uppstart. Vätskan cirkulerar inne i radiatorn vilket ger den en jämn värme över ytan. En annan viktig sak är att ytan har en jämn värme över tiden även då radiatorn går på låg effekt. Till skillnad mot vad många tror så växlar elradiatorer mellan på och av vid normal drift. Om man i ett rum har en 1000 W radiator med en elektronisk termostat och värmebehovet endast är 150 W, då är hela värmeeffekten påslagen 15% av tiden och frånslagen 85% av tiden. Detta gäller både öppna och slutna radiatorer. En öppen elradiator ändrar därför temperatur mycket mer vid normal användning än vad än sluten gör då vätskan har en utjämnande effekt. Däremot visar tester att en öppen elradiator uppnår en viss temperatur något snabbare än en oljefylld.

Hur är det i verkligheten med en öppen elradiator vs en oljefylld?

Purmo Group har jämfört två stycken 800 W elradiatorer. Den ena en sk. öppen elradiator och den andra en oljefylld elradiator av märket LVI by Purmo. Båda har en effekt på 800 W.

I testsituationen värms en testkammare upp från 14 grader till 19 grader Celsius. Den öppna radiatorn behöver 4 h 0 min för att uppnå 19 grader, medan LVI radiatorn behöver 4 h 22 min. Skillnaden är alltså 22 minuter. I testet mäts endast lufttemperaturen, vilket gynnar situationen för den öppna radiatorn. Strålningsvärmen beaktas inte i situationen. Av jämförelsen kan man konstatera att en öppen elradiator värmer upp testkammaren 22 minuter snabbare.

Viktigt att påpeka är att det inte tar 4 timmar att värma upp ett rum på 10 m2. Testkammaren är mycket större, så man ska inte titta på den absoluta tiden, bara på den relativa skillnaden. 

öppen vs sluten elradiator

När en elradiator reglerar sig är det inte så att den lägger ut en lägre effekt kontinuerligt. Istället läggs all effekt ut en viss tid och därefter är effekten avstängd en viss tid. Det säger sig självt att om värmebehovet i ett visst rum är 100W och man har en 1000W radiator i rummet så kommer radiatortemperaturen att variera kraftigt om man har en öppen radiator. Den öppna radiatorn är bara påslagen 10% av tiden och sedan avstängd. På samma sätt fungerar det för en oljefylld radiator men där jämnar oljan ut temperatursvängningarna. LVI by Purmos radiatorer är fyllda med vegetabilisk, miljövänlig rapsolja och avger en jämn, mjuk värme.