Izolacje

System suchy

Izolacje - System suchy

Suchy system ogrzewania połogowego PURMO został zaprojektowany do specjalnych zastosowań, w których tradycyjne mokre systemy nie mogą być użyte. Dotyczy to na przykład starych remontowanych budynków lub nowych budowanych w technologii lekkiej z drewnianym stropem na legarach. Stropy drewniane charakteryzują się przenoszeniem niewielkich obciążeń użytkowych, co wyklucza zastosowanie ciężkich wylewek betonowych, których waga sięga 130 kg/m2. Oznacza to, że podłoga o powierzchni 20 m2, waży 2,6 tony!

System suchy Purmo jest lekki i wytrzymały. W połączeniu z płytami suchego jastrychu waży zaledwie 40 kg/m2 i może przenosić obciążenia do 150 kg/m2.

Ponadto, system suchy charakteryzuje się niewielką grubością i doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie ograniczona jest docelowa wysokość podłogi. Łączna grubość systemu wynosi zaledwie 50 mm, przy czym składa się na nią grubość płyt styropianowych (25 mm) oraz płyt suchego jastrychu (2x 12,5 mm).

Kolejną zaletą opisywanego systemu jest jego natychmiastowa gotowość do pracy tuż po skończeniu montażu i wykonaniu niezbędnej próby ciśnieniowej. Jest to znaczne udogodnienie w porównaniu z systemem mokrym, w którym wylewka wymaga min. 3 tygodniowego okresu naturalnego wiązania oraz kolejno ,min. 8 dni wygrzewania. W tym czasie nie można układać i wykańczać podłóg, gdyż grozi to pęknięciem podłogi w czasie późniejszej eksploatacji.

Budowa

1) Płyta z kanalikami ze styropianu EPS 200 o grubości 25 mm do montażu rury
2) Rura grzejna Purmo PE-RT/AL/PE-RT 14x2 mm
3) Profile stalowe Omega o długości 1000 mm
4) PE-folia 0,15 mm grubości
5) Suchy jastrych (np. Brio Knauf, Fermacell, itp.)
6) Podłoga

 

 

 


System suchy składa się z profilowanych płyt styropianowych klasy EPS 200. Odległość pomiędzy kanalikami wynosi 75 mm. W kanalikach, w których będą układane rury, montowane są profile stalowe Omega. Zapewniają one pewne mocowanie rury 14x2 mm przy małym rozstawie oraz lepsze przewodzenie ciepła.

Po ułożeniu rur, cały system jest pokrywa się ocynkowanymi blachami stalowymi, które zapewniają optymalną dystrybucję obciążenia i równomierną temperaturę podłogi.

Kolejnym elementem konstrukcji są płyty suchego jastrychu, np. Knauf Brio 18 lub 23, Fermacell (Xella) 2E22, itp. Są one wymagane w przypadku łazienek oraz innych pomieszczeń z podłogami klejonymi do podłoża, a także w przypadku występowania dużych obciążeń punktowych, jak np. wanna, kominek, sejf, itp.

System szybkiego montażu do suchej zabudowy zgodnie z PN-EN 1264, składa się z wymienionych poniżej elementów.

Płyty systemowe ze styropianu EPS 200 zgodnie z DIN EN 13163, profile w kształcie litery omega do mocowanie rur grzejnych. Dodatkowa izolacja, w zależności od wymagań poziomu tłumienia hałasu i zapewnienia wymaganego oporu cieplnego. Dostosowanie do odpowiedniej wysokości podłogi w celu schowania projektowanych rurociągów, kabli elektrycznych w podłodze zgodnie z normą DIN 18560, T. 2.

Termoizolacyjne płyty o grubości 25 mm ze spienionego polistyrenu klasy EPS 200 DEO (PS 30), specjalnie profilowane, zgodne z normą PN-EN 13163, nierozprzestrzeniające płomienia wg DIN 4102-B1.

Płyta uzupełniająca nie profilowana ze styropianu klasy EPS 200, DEO

Termoizolacyjne płyty o grubości 25 mm ze spienionego polistyrenu klasy EPS 200 DEO (PS 30), nieprofilowane, zgodne z normą PN-EN 13163, nierozprzestrzeniające płomienia wg DIN 4102-B1., do instalacji rur grzejnych w miejscu podejścia do rozdzielacza ogrzewania podłogowego oraz uzupełnienie miejsc stałej zabudowy bez rur grzejnych. W miejscu podejścia do rozdzielacza kanaliki można wyprofilować za pomocą specjalnego noża, który jest dostępny jako jedno z akcesoriów i narzędzi.

Profile Omega
Ocynkowany profil stalowy w kształcie litery omega do lepszego przewodzenia ciepła, o długości 1000 mm i nacięciami co 125 mm.

 

Dane techniczne:

 Grubość płyty styropianowej  25 mm
 Rozstaw kanalików  75, 150, 225, 300 mm
 Klasa izolacji  EPS 200 DEO (PS30)
 Współczynnik przewodzenia ciepła  0,035 W/mK
 Opór cieplny  0,71 m2K/W
 Tłumienie hałasu  0 dB
 Wymiary płyt systemowych  1100 x 750 mm
 Maks. obciążenie  1,5*, 30 kPa**
 Klasa reakcji na ogień  B2
 Ilość w opakowaniu  8,25 m2

* w przypadku pokrycia płytami suchego jastrychu
** w przypadku pokrycia tradycyjną wylwką cementową

Moc cieplna systemu suchego wg DIN EN 1264

W poniższych tabelach przedstawiono wartości mocy cieplnych w zależności od różnych parametrów takich jak: temperatura zasilania i powrotu wody, rozstaw rurek, temperatura powietrza w pomieszczeniu oraz wykończenia podłogi. Wartości zmierzono zgodnie z normą PN-EN 1264.


Moce cieplne, przy których zgodnie z DIN EN 1264, maksymalna temperatura powierzchni podłogi 29 ° C zostanie przekroczona, są zaznaczone na czerwono. Ponadto, moce ciepne dla dla strefy brzegowej o temperaturze powierzchni podłogi powyżej 35 ° C nie są pokazane! Przy zastosowaniu suchego jastrychu Fermacell temperatura zasilania nie może przekraczać 50 ° C.

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) - płyty do systemu suchego EPS 100

Broszura - ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe

Atmosfera domowego ciepła (06.2017)

Katalog techniczy i cennik - Ogrzewanie płaszczyznowe UFH i system rurowy CleverFit (10.2017)

Poradnik techniczny Purmo - systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (05.2016)