PURMO PEXPENTA

Jako pierwsza rura z w pełni osłoniętą barierą tlenową, PexPenta została zaprojektowana w celu zapewnienia najwyższej jakości i niezawodności w instalacjach ogrzewania podłogowego.
Produkowana wg najbardziej wymagających standardów jakości, PexPenta jest jedyną rurą w branży, która jest poddawana wewnątrzzakładowym testom przepuszczalności gazu. PexPenta jest badana milimetr po milimetrze dzięki technologii laserowej w czasie procesu produkcji.
5 warstw rury PexPenta jest tłoczonych jednocześnie, co stanowi jej unikalną cechę. Następnie sieciowanie strumieniem elektronów wzmacnia rurę zapewniając nie tylko jej wytrzymałość, ale i elastyczność. Jesteśmy tak pewni naszego produktu, że zapewniamy wszystkim rurom PexPenta 30 letnią gwarancję.

Właściwości rury PexPenta:

  • maksymalne parametry pracy: temperatura 90°C, ciśnienie 6 bar, 
  • wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,40 W/(mK), 
  • współczynnik rozszerzalności liniowej k=0,15 mm/(mK),  
  • małe opory przepływu wody - chropowatość bezwzględna k=0,0015 mm,  
  • minimalny promień gięcia r=5xdz,  
  • 5-warstwowa konstrukcja ścianki rury
  • bariera antydyfuzyjna, zapobiegające dyfuzji tlenu, umieszczona centralnie w środku ścianki rury
  • pełne zespolenie bariery tlenowej z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą PE-X (identyczny współczynnik, rozszerzalności termiczne rury i warstwy antydyfuzyjnej).

 

Wymiary pojemność [l/m] wpsółczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] współczynnik rozszerzalności [mm/mK] chropowatość bezwzględna [mm] maks. temperatura pracy [oC] maks. ciśnienie pracy [bar] minimalny promień gięcia zwoje
dz [mm] g [mm] dw [mm]
PexPenta
14 2 10 0,079 0,4 0,15 0,0015 90 6 5xdz 120,240,600 m
16 2 12 0,113 120,240,600 m
17 2 13 0,133 120,240,600 m
20 2 16 0,201 120,240,500 m
25 2,3 20,4 0,327 300m

Poradnik techniczny Purmo - systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (03.2020)

Katalog techniczny z cenami - Ogrzewanie płaszczyznowe UFH i systemy rurowe (03.2020)