PURMO PEXPENTA

Jako pierwsza rura z w pełni osłoniętą barierą tlenową, PexPenta została zaprojektowana w celu zapewnienia najwyższej jakości i niezawodności w instalacjach ogrzewania podłogowego.
Produkowana wg najbardziej wymagających standardów jakości, PexPenta jest jedyną rurą w branży, która jest poddawana wewnątrzzakładowym testom przepuszczalności gazu. PexPenta jest badana milimetr po milimetrze dzięki technologii laserowej w czasie procesu produkcji.
5 warstw rury PexPenta jest tłoczonych jednocześnie, co stanowi jej unikalną cechę. Następnie sieciowanie strumieniem elektronów wzmacnia rurę zapewniając nie tylko jej wytrzymałość, ale i elastyczność. Jesteśmy tak pewni naszego produktu, że zapewniamy wszystkim rurom PexPenta 30 letnią gwarancję.

Właściwości rury PexPenta:

  • maksymalne parametry pracy: temperatura 90°C( tmax 110°C), ciśnienie 6 bar, 
  • wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,40 W/(mK), 
  • współczynnik rozszerzalności liniowej k=0,15 mm/(mK),  
  • małe opory przepływu wody - chropowatość bezwzględna k=0,0015 mm,  
  • minimalny promień gięcia r=5xdz,  
  • 5-warstwowa konstrukcja ścianki rury
  • bariera antydyfuzyjna, zapobiegające dyfuzji tlenu, umieszczona centralnie w środku ścianki rury
  • pełne zespolenie bariery tlenowej z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą PE-X (identyczny współczynnik, rozszerzalności termiczne rury i warstwy antydyfuzyjnej).

 

 

Wymiar [mm]

Ilość w opakowaniu [m]

Rura PexPenta

14x2

120

14x2

240

14x2

600

16x2

120

16x2

240

16x2

600

17x2

120

17x2

240

17x2

600

20x2

120

20x2

240

20x2

500

25x2,3

300

Poradnik techniczny Purmo - systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (05.2016)

Katalog techniczny i cennik - Ogrzewanie płaszczyznowe UFH i system rurowy CleverFit (03.2018)

Broszura - ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe