Produkty

Klimakonwektor VIDO

Produkty - Klimakonwektor VIDO

Nowa seria klimakonwektorów VIDO błyskawicznie nagrzeje dom w zimne dni oraz ochłodzi go w czasie upałów. To nowatorskie i efektywne energetycznie rozwiązanie zapewni utrzymanie optymalnej temperatury wnętrza, niezależnie od pory roku, dysponując maksymalną mocą 9266 W przy ogrzewaniu i 4147 W przy chłodzeniu. Vido to oszczędne i innowacyjne urządzenie, dające użytkownikom możliwość szybkiej i precyzyjnej regulacji temperatury, dzięki zastosowaniu nowoczesnego regulatora z bardzo łatwym w obsłudze panelem sterowania.

Jak to działa? Klimakonwektor VIDO można zasilić gorącą wodą pochodzącą z kotła centralnego ogrzewania lub pompy ciepła. Dzięki temu w mroźne dni zapewni nam ciepło w pomieszczeniu.

W okresie letnim źródłem wody lodowej może być jej wytwornica lub wspomniana wcześniej pompa ciepła. Wymiennik ciepła klimakonwektora VIDO  napełniony woda lodową dostarczy przyjemny chłód w czasie upałów. Pompa ciepła dzięki odwróceniu obiegu zapewnia funkcje ogrzewania lub chłodzenia w zależności od potrzeb.

Cicho działający wentylator, wspomagający cyrkulacje powietrza, jest niezbędny podczas chłodzenia pomieszczeń a w okresie zimowym istotnie zwiększa moc grzewczą co pozwala zachować niewielkie gabaryty urządzenia.

Elegancki a zarazem łatwy w obsłudze panel sterujący umożliwia personalizacje ustawień w bardzo szerokim zakresie. Począwszy od najprostszych ustawień temperatury komfortu aż po indywidualne programowanie trybu pracy zgodnie z jednym z programów standardowych lub stworzonych przez użytkownika.
Klimakonwektor Vido posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 442 oraz certyfikaty jakości ISO 9001 oraz ISO 14001.

+

Dane techniczne:

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Maksymalna temperatura: 110°C
Wysokość: 595 mm
Głębokość: 153 mm
Długość: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm
Zastosowanie: w instalacjach grzewczych centralnego ogrzewania i instalacjach chłodniczych w budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej
Napięcie : 230 V
Gwarancja: 2 lata
 Pobór mocy [W]:  K080 - 32; K100 - 35; K120 - 44; K140 - 53; K160 - 65

W ofercie dostępne są modele z dwoma kroćcami przyłączeniowymi przeznaczone do pracy w instalacjach dwururowych.
System regulacji zapewnia możliwość kontroli temperatury czynnika i prędkości obrotowej wentylatorow, pozwalając na pracę indywidualną bądź integrację z centralnym systemem sterowania BMS w budynkach.
Urządzenie wyposażone jest w łatwy do wyjęcia filtr powietrza, ktory można wyczyścić lub wyprać.
W ofercie dostępny jest szereg akcesoriow, m.in. zawory regulacyjne czy też pompka do skroplin przy pracy urządzenia w instalacji chłodzenia.

Wielkości grzejników

Klimakonwektor Vido - wymiary:

 Model

 K080

K100 

 K120

 K140

 K160

 wyskość [mm]

 595

595 

595 

595 

595 

 głębokość [mm]

 153

153 

153 

 153

153 

 długość [mm]

 800

1000 

1200 

1400 

1600 

 

 

Moc cieplna i wymiary

Moc cieplna klimakonwektorów Vido [W]:

Parametry
temperatury

 Obroty 
wentylatrów 

 Model

  K080

  K100

  K120

  K140

  K160

 


75/65/20o


 

Wysokie  

3682

5149 

6521

7894  

9266 

 Średnie

2556 

3632 

4448 

5265 

6082 

 Niskie

1824 

2606 

3224 

3842 

4460 

 


43/35/20o

 

 

 Wysokie   

1358 

1883 

2376 

2869 

3363 

 Średnie

935 

1283 

1804 

2324 

2845 

 Niskie

 704

905 

1086 

1267 

1448 

Moc chłodnicza klimakonwektorów Vido [W]:

Parametry
temperatury

 Obroty 
wentylatrów 


 Model

  K080

  K100

  K120

  K140

  K160

 


7/12/27o


 

 Wysokie

Całkowita

1648

2304

2918

3533

4147

 Jawna

 1227

 1716

 2173

 2631

 3088

 Średnie

Całkowita

1126

1600

1960

2320

2679

 Jawna

 829

 1178

 1442

 1707

 1972

 Niskie

Całkowita

707

1011

1250

1490 

1729 

 Jawna

 527

753 

 931

 1110

1288 

Jawna wydajność chłodnicza przy 50% wilgotnoci względnej

Wymiary:

 

K080 

 K100

K120

 K140

K160 

 A [mm]

 800

 1000

 1200

 1400

 1600

 B [mm]

 503

 703

 903

 1103

 1303

Pojemność i ciężar

Klimakonwektor Vido - pojemność i ciężar:

 

  Model

 K080

 K100

 K120

 K140

 K16

 ciężar [kg]:

 22,8

27,7 

32,5 

37,5 

42,6 

  pojemność [l]:

 0,66

0,92 

1,19

 1,45

 1,72

 

Charakterystyki hydrauliczne

Sposoby podłączenia

Podłączenie klimakonwektorów Vido:

podłączenie hydrauliczne, instalacja dwururowa

podłączenie elektryczne

Aby dowiedzieć się więcej na temat podłączeń klimakonwektora Vido kliknij tutaj aby pobrać instrukcję

Zawieszenia

 

Sposób podłączenia:

Współczynniki korekcyjne

Poziom natężenia hałasu

Klimakonwektory Vido - poziom natężenia hałasu:


 Obroty 
wentylatrów 

 Model

  K080

  K100

  K120

  K140

  K160

Poziom natężenia

hałasu LwA[dB]

Wysokie  

55,0

55,0

58,8

61,9

63,4

 Średnie

44,8

42,9

44,7

42,6

42,

 Niskie

31,9

34,1

31,1

32,0

34,1

Ciśnienie akustyczne

Klimakonwektory Vido - ciśnienie akustyczne: Obroty 
wentylatrów 

 Model

  K080

  K100

  K120

  K140

  K160

Ciśnienie akustyczne

LP[dBA]

Wysokie  

47,9

47,9

51,7

54,8

56,3

 Średnie

37,7

35,8

40,5

35,5

35,0

 Niskie

24,8

27,0

24,0

24,9

27,0

Katalog techniczny - grzejniki dekoracyjne, klimakonwektorowe (09.2014)

Karta katalogowa - klimakonwektor Vido

Deklaracja zgodności na klimakonwektor Vido

Atmosfera domowego ciepła

Broszura - klimakonwektor Vido

Klimakonwektor Vido - instrukcja montażu, eksploatacji i serwisowania

 

Warunki gwarancyjne klimakonwektorów VIDO

1. Niniejsze warunki gwarancyjne dotyczą klimakonwektorów VIDO i obejmują usterki lub awarie urządzenia spowodowane wadliwymi częściami lub defektami powstałymi w procesie produkcyjnym.

2. Rettig Heating Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej ( zwany dalej Gwarantem ) udziela na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 2-letniej gwarancji ( licząc od dnia zakupu) na klimakonwektory VIDO zamontowane w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania lub chłodzenia.

3. Gwarancją objęte są grzejniki podłączone do wodnych instalacji centralnego ogrzewania ( lub chłodzenia ) systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym, wyposażonej w odpowietrzenia miejscowe (nie dopuszcza się systemu centralnej sieci odpowietrzającej), zasilanej z wymiennikowego węzła cieplnego, kotła, lub pompy ciepła , wykonanych z rur stalowych czarnych, miedzianych lub z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną i montowane w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, usługowych i innych, w których nie ma szkodliwego oddziaływania korozyjnego substancji zawartych w powietrzu oraz nie występuje stałe lub okresowe zawilgocenie powietrza.
Nie dopuszcza się montowania klimakonwektorów VIDO w instalacjach systemu otwartego.
W czasie trwania gwarancji, grzejniki oraz ich elementy, w których ujawnią się wady wynikające z winy producenta i zgłoszone nie później niż 1 miesiąc od daty ich wykrycia zostaną wymienione na nowe, wolne od wad lub naprawione.

4. Podstawą do uzyskania gwarancji jest:
· posiadanie dokumentu zakupu, jakim jest faktura,
· posiadanie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej zarejestrowanej u Gwaranta ( kliknij tutaj aby pobrać kartę gwarancyjną),
· zamontowanie grzejników w instalacjach zgodnie z krajowymi przepisami technicznymi i przywołanych w nich normami,
· podłączenie zgodnie ze schematami elektrycznymi przez osoby uprawnione (posiadające uprawnienia SEP).

5. Ciśnienie robocze w instalacji centralnego ogrzewania z klimakonwektorami VIDO nie może przekroczyć 10 bar a maksymalna temperatura robocza 110 °C .
W budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować podział instalacji na strefy. Sprawdzenie szczelności instalacji przeprowadzać należy przy ciśnieniu próbnym równym ciśnieniu roboczemu w danej instalacji plus 2 bary, jednak przy ciśnieniu nie mniejszym niż 4 bary.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie podczas próby szczelności instalacji wynosi 12 bar .

6. Gwarancja nie będzie obejmowała klimakonwektorów VIDO:
· zamontowanych w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie połączona z wysokotemperaturową siecią cieplną przez hydroelewator lub węzeł zmieszania pompowego,
· zamontowanych w halach basenów, myjniach samochodowych, pralniach, rzeźniach, toaletach publicznych, łazienkach i innych pomieszczeniach gdzie występuje szkodliwe działanie substancji korozyjnych zawartych w powietrzu a także stałe lub okresowe zawilgocenie.
· zamontowanych w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie miała stałe połączenie z instalacją wodociągową bez zastosowanej na połączeniu armatury zabezpieczającej przed przepływami zwrotnymi tzw. antyskażeniowej,
· zamontowanych w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie opróżniana z wody częściej i na dłużej niż to wynika z niezbędnych wymogów eksploatacyjnych,
· zamontowanych w instalacjach parowych,
· zamontowanych w instalacji centralnego ogrzewania, w której zostaną przekroczone dopuszczalne wartości najważniejszych wskaźników jakości wody jak:
- sumaryczna zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych nie może być większa niż 150 mg/l ( dla instalacji z rur miedzianych nie większa niż 50 mg/l ),
- zawartość tlenu nie może być większa niż 0.1 mg/l,
- odczyn wody pH powinien zawierać się w przedziale 8.0 ÷ 9.5,
- twardość ogólna nie może być większa niż 4.0 mval/l.

7. Gwarancja nie będzie obejmowała uszkodzeń, które będą wynikiem niewłaściwego użytkowania, przechowywania, transportu oraz zastosowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

Dotyczy to w szczególności klimakonwektorów VIDO:
· składowanych przed zainstalowaniem na świeżym powietrzu,
· uszkodzonych mechanicznie,
· zanieczyszczonych od wewnątrz ciałami stałymi lub płynami szkodliwymi,
· zdeformowanych przez zbyt wysokie ciśnienie próbne lub ciśnienie statyczne w instalacji,
· zdeformowanych w wyniku zamrożenia instalacji.

8. Gwarancja nie będzie obejmowała uszkodzeń elementów osprzętu elektrycznego powstałych w następstwie nieprawidłowego połączenia do instalacji elektrycznej.
Gwarancja nie obejmuje roszczeń wynikających z niewłaściwego zaprogramowania regulatora.

9. Zabrania się opróżniania całej instalacji lub jej części z wody i pozostawiania w tym stanie. Dotyczy to również nowych instalacji poddanych próbom szczelności. W razie potrzeby opróżnienia instalacji np. z powodu remontu lub konserwacji, wodę należy usunąć tylko z tej części instalacji, z której jest to niezbędne. Po wykonaniu prac opróżnioną instalację należy natychmiast ponownie napełnić wodą. Ilość wody zużywanej do napełniania i uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania należy kontrolować np. przy pomocy wodomierza.

10. Wyrób podlega gwarancji pod warunkiem, że:
· nie był on przez Kupującego lub osoby trzecie naprawiany lub zmieniany bez zgody Gwaranta;
· montaż i uruchomienie zostało wykonane przez uprawnionego instalatora

11. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancyjnym następuje wszczęcie postępowania reklamacyjnego poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy szkody na specjalnym formularzu reklamacyjnym z dokładnym opisem powstałej wady i podaniem wszystkich wymaganych danych zawartych w formularzu. Sprzedawca przyjmuje zgłoszenie reklamacyjne i przesyła je do Gwaranta listem poleconym, faksem lub mailem w ciągu 24 godzin od jego otrzymania. W przypadku przesłania formularza z niekompletnymi danymi uniemożliwiającymi rozpatrzenie reklamacji, formularz zostanie zwrócony przez Gwaranta w celu uzupełnienia danych. Do formularza powinna być dołączona faktura zakupu lub jej kserokopia, prawidłowo i czytelnie wypełniona karta gwarancyjna z wpisanym numer uprawnień SEP osoby wykonującej podłączenie elektryczne.
W szczególnych przypadkach Gwarant może poprosić o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego o dokumentację fotograficzną pokazującą przedmiot roszczenia reklamacyjnego. Gwarant jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia licząc od dnia otrzymania kompletnie wypełnionego formularza reklamacyjnego wraz z wyżej wymienionymi załącznikami.

12. W celu rozpatrzenia reklamacji Gwarant podda reklamowany wyrób oględzinom, które mogą nastąpić w miejscu zamontowania grzejnika lub innym miejscu wskazanym przez Gwaranta. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne dotyczy wady mającej charakter uszkodzenia mechanicznego, do oględzin należy zachować oryginalne opakowanie w którym grzejnik został dostarczony. W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty jej uznania do bezpłatnej naprawy lub wymiany tych części produktu, które zostały uznane za wadliwe z powodu nieprawidłowej produkcji lub wad materiałowych na wolne od wad. W szczególnych przypadkach (np.: jeśli wymiana produktu wymaga sprowadzenia go z zagranicy) Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji uznanej reklamacji ponad ustalony termin 14 dni po wcześniejszym powiadomieniu Klienta w formie pisemnej.

W przypadku wad, które nie wpływają na funkcjonalność produktu, Gwarant może również zaproponować upust cenowy.

W przypadku reklamacji na produkt którego wytwarzanie zaprzestano, Gwarant zaproponuje Klientowi produkt o parametrach odpowiadających reklamowanemu produktowi lub zaproponuje zwrot jego wartości w dniu zakupu.

13. Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu załatwienia reklamacji.

14. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od daty dostarczenia produktu do Gwaranta do dnia naprawy a w przypadku wymiany grzejnika na nowy okres gwarancji biegnie od nowa.

15. Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w swoich produktach bez wcześniejszego powiadomienia pod warunkiem, że nie będą to żadne istotne szczegóły techniczne wpływające na dobór grzejnika.

16. Niniejsze warunki gwarancyjne na sprzedany towar nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr 141, poz. 1176).

17. Warunki gwarancyjne w niniejszej formie obowiązują od dnia 01.01.2012 r.