Programy komputerowe

PURMO CO 6.0

Program przeznaczony do graficznego wspomagania projektowania instalacji c.o. grzejnikowych i podłogowych. Wersja zabezpieczona kluczem licencyjnym, który zostanie wysłany na podany w formularzu adres e-mail zamawiającego.

Opis programu

Formularz zamówienia

Pobierz program

PURMO SDG 2.0

Program przeznaczony do szybkiego doboru grzejników i ogrzewania podłogowego PURMO. Aby zainstalować program PURMO SDG 2.0 należy pobrać plik setupsdg.exe, a następnie uruchomić go w celu rozpoczęcia instalacji programu.
Wersja bezpłatna.

Instrukcja obsługi

Pobierz program

PURMO - InstalSystem 4

Pakiet programów inżynierskich do obliczania obciążenia cieplnego (Purmo-OZC), projektowania instalacji c.o. (Purmo-therm) i wody użytkowej (Purmo-san T). Pakiet płatny zabezpieczony kluczami licencyjnymi, które zostaną wysłane na podany w formularzu adres e-mail zamawiającego.

Formularz zamówienia

Pobierz program

PURMO - InstalSystem 5

Pakiet programów inżynierskich do projektowania w 3D instalacji ogrzewania ( grzejnikowe i płaszczyznowe ), systemów chłodzenia płaszczyznowego oraz obliczania obciążenia cieplnego budynków. Pakiet płatny zabezpieczony kluczami licencyjnymi, które zostaną wysłane na podany w formularzu adres e-mail zamawiającego.

Formularz zamówienia

Pobierz program

PURMO OZC 6.7 Basic

Program do obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynków oraz obliczania sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
Wersja bezpłatna.

Pobierz program

PURMO OZC 6.8 Pro

Program do obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynków, sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej, wyznaczania świadectw energetycznych budynków oraz obliczania sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. Funkcja sprawdzania wymagań WT2017 w zakresie izolacyjności przegród budowlanych oraz wskaźnika EP. Wersja płatna. Do nabycia bezpośrednio w firmie Sankom.

Zamów program

PURMO H2O 1.5

Program przeznaczony do graficznego projektowania instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej PURMO. Aby zainstalować program PURMO H2O 1.5 należy pobrać plik setuph2o.exe, a następnie uruchomić go w celu rozpoczęcia instalacji programu.
Wersja bezpłatna.

Instrukcja obsługi

Pobierz program

Kreator kodów produktów 01-11-2020

Plik przygotowany w programie Excel (wersja 2007 i nowsza). W celu poprawnego funkcjonowania wymaga włączenia funkcji makro. Program przeznaczony jest do tworzenia prawidłowego kodu grzejników PURMO na podstawie danych o typie, rozmiarach, kolorze itp.

Pobierz program


Programy PURMO OZC 6.8 Pro, PURMO OZC 6.7 Basic, PURMO CO 6.0., PURMO H2O 1.5 i PURMO SDG 2.0 zostały opracowane dla firmy Purmo Group Poland sp. z o.o. przez firmę Sankom (www.sankom.pl).

Pakiet PURMO- InstalSystem składa się z programów PURMO-OZC 4.13, PURMO-therm 4.13 HR oraz PURMO-san 4.13 T, które zostały opracowane dla firmy Purmo Group Poland sp. z o.o. przez firmę InstalSoft (www.instalsoft.com.pl).

Są to w pełni funkcjonalne programy inżynierskie umożliwiające m.in. obliczanie projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania budynków oraz wykonywania świadectw energetycznych budynków i ich poszczególnych części, dobór grzejników i ogrzewania podłogowego wraz z obliczeniami hydraulicznymi instalacji, dobór systemów rurowych Purmo.

Programy zawierają katalogi armatury innych producentów bez ograniczeń oraz - w zależności od wersji - pełne lub ograniczone katalogi rur innych producentów, a także wybrane rodzaje grzejników innych typów jak żeliwne czy rurowe gładkie i ożebrowane.