Personvernerklæring og brukervilkår

Dette nettstedet opprettholdes av Rettig Värme Ab samt konsernselskaper og tilknyttede foretak («Rettig ICC-konsernet»). Denne siden inneholder informasjon om Rettig ICC-konsernets brukervilkår og konsernets håndtering av personopplysninger. Med personopplysninger menes informasjon som på egen hånd eller sammen med annen informasjon kan brukes for å identifisere, kontakte eller lokalisere en spesifikk person, eller for å identifisere et individ. Les denne personvernerklæringen og disse brukervilkårene for å få en tydelig forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte håndterer personopplysningene dine.

1. Lagring og behandling av personopplysninger

Rettig ICC-konsernet kan oppbevare personopplysninger i sine CRM- (Customer Relationship Management), ERP- (Enterprise Resource Planning) og marknadsföringssystemer (sammen «systemene»). Opplysningene kan omfatte navn, tittel, e-postadresse, telefonnummer og foretaksopplysninger. Også Google Analytics kan samle inn opplysninger som klassifiseres som personopplysninger.

2. Bruk av personopplysninger

Rettig ICC-konsernet bruker innsamlede personopplysninger, som e-postadresse og navn, for kommunikasjons-, markedsførings- og salgsformål.

3. Samtykke til kontakt og lagring av personopplysninger

Ved innsamling av personopplysninger via skjema på våre hjemmesider kan du bli bedt om å oppgi navn, e-postadresse, telefonnummer, nettstedsadresse eller andre opplysninger. Rettig ICC-konsernet samler også inn tilsvarende personopplysninger ved hjelp av de nedlastingsbare veiledninger og beregningsprogrammer som finnes på nettstedet. Ved innsamling av personopplysninger via skjema eller nedlastingsbare veiledninger/programmer bør personen selv krysse av i ruten i tilfelle vedkommende ønsker å motta markedsføring fra oss eller bli kontaktet av oss (opt-in). Samtykket samt dets dato kan lagres automatisk i systemene.

Et skriftlig samtykke (per e-post) innhentes av relevant person for å legges inn i systemene, hvis ikke personen selv har registrert seg for eksempel via skjema på nettstedet.

Personopplysninger kan også innføres i systemene basert på den yrkesrolle og/eller den arbeidsgiver du representerer. Håndteringen av disse personopplysningene kan være basert på at behandlingen i samsvar med artikkel 6 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 om vern for fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger (generell personvernforordning eller «GDPR») er nødvendig for formål som berører Rettig ICC-konsernets eller en tredjeparts berettigede interesser, hvis ikke den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter veier tyngre og krever vern av de relevante personopplysningene. Basert på denne interesseavveiningen kan personopplysningene dine innhentes i direkte kontakt med noen i Rettig ICC-konsernet, fra offentlig tilgjengelige kilder (eksempelvis hjemmesiden til foretaket ditt) eller fra andre registre.

Personopplysninger som du gir Rettig ICC-konsernet, hjelper oss på to måter:

 1. Vi kan tilpasse din opplevelse og levere den type innhold og produkttilbud som du er mest interessert i.
 2. Vi kan forbedre hjemmesiden vår slik at den kan være til større nytte for deg.

Vi trenger din e-postadresse for å:

 • Send informasjon som kan være av interesse for deg, svar på forespørsler og/eller andre spørsmål.
 • Kunne kontakte deg ved endringer i vårt sortiment eller tilbud, som vi anser det er nyttig for deg å få beskjed om.

4. Hvor lenge lagres personopplysninger

Rettig ICC-konsernet gjennomgår personopplysningene i systemene regelmessig. Vi oppdaterer og korrigerer opplysninger av eget tiltak og fjerner opplysninger om personer som har sagt fra til oss at de ikke lenger vil ta imot vår markedsføring. Opplysninger om inaktive personer fjernes i samsvar med Rettig ICC-konsernets personvernerklæring selv om personen ikke har gitt oss beskjed om at vedkommende ønsker at personopplysningene slettes.

Du kan når som helst avbryte abonnementet på e-postutsendelser fra oss ved å velge bort e-postutsendelser («unsubscribe»).

5. Sikkerhet mot datainngrep

Personopplysninger som Rettig ICC-konsernet samler inn, lagres i sikrede nettverk og er tilgjengelige kun for et begrenset antall personer som har individuell tilgang til systemene. Disse personene har en forpliktelse til å behandle personopplysningene fortrolig. Hvis personopplysninger skulle lekke ut, har Rettig ICC-konsernet en forpliktelse om innen 72 timer å rapportere dette til relevante personvernmyndigheter i samsvar med Rettig ICC-konsernets personvernerklæring samt artikkel 33 i GDPR.

Vi selger eller bytter ikke personopplysningene dine til noen eksterne parter.

6. Innsyn i personopplysninger

Rettig ICC-konsernet svarer på anmodning av en person om hvilke personopplysninger vedrørende den personen Rettig ICC-konsernet har samlet inn innen rimelig tid i samsvar med Rettig ICC-konsernets personvernerklæring. En person har rett til å få innsyn i sine personopplysninger, korrigere feilaktige opplysninger og kreve at de fjernes fra systemene.

Alle medarbeidere i Rettig ICC-konsernet har blitt informert om og forpliktet seg til å følge Rettig ICC-konsernets personvernerklæring.

7. Google Analytics og informasjonskapsler

Informasjonskapsler er filer som et nettsted eller en tjenesteleverandør overfører til harddisken på datamaskinen din via nettleseren din (hvis du tillater det). Informasjonskapsler gjør det mulig for nettstedets eller tjenesteleverandørens system å kjenne igjen din nettleser og samle inn og huske visse typer informasjon. Vi bruker for eksempel informasjonskapsler for å få et bilde av dine preferanser – basert på tidligere eller nåværende aktivitet på nettstedet. Dette gjør det mulig for oss å forsyne deg med forbedrede tjenester. Vi bruker også informasjonskapsler for å sammenstille data som nettstedstrafikk og nettstedsinteraksjoner slik at vi kan tilby bedre brukeropplevelser og verktøy i fremtiden. Vi kan også benytte oss av pålitelige tredjepartsleverandører for å samle inn informasjon for oss. Opplysninger i Google Anlaytics lagres i 50 måneder.

Du kan velge å få et varsel på datamaskinen hver gang en informasjonskapsel sendes, eller du kan velge å slå av alle informasjonskapsler. Dette gjør du via innstillingene i nettleseren din. Siden forskjellige nettlesere fungerer litt forskjellig, bør du se i nettleserens hjelpemeny for å finne ut hvordan du håndterer informasjonskapsler på akkurat din nettleser.

Hvis du slår av informasjonskapsler, kan noen av funksjonene som bidrar til å gjøre nettstedsopplevelsen mer effektiv, fungere dårligere.

Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker «informasjonskapsler», dvs. tekstfiler som plasseres på datamaskinen din for å kunne analysere hvordan du bruker nettsiden. Informasjonen som genereres av slik informasjonskapsel, gjennom din bruk av nettsiden (inklusive din IP-adresse), kan videregis til og lagres av Google på servere f.eks. i USA. Google kan bruke denne informasjonen med det formål å evaluere din bruk av nettsiden, sammenstille rapporter av aktiviteter på nettsiden for den som innehar nettsiden og levere andre tjenester i forbindelse med aktiviteter på nettsiden og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis det kreves ifølge lov, eller i de tilfeller en tredjepart behandler informasjonen for Googles regning. Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å velge visse innstillinger i nettleseren, men merk at hvis du gjør dette, kan det hende at du ikke har mulighet til å bruke nettsidens funksjonalitet fullt ut. Ved å bruke denne nettsiden samtykker du i at Google behandler dine personopplysninger på den måten og for de formål som beskrives ovenfor.

8. Brukervilkår

Rettig ICC-konsernet leverer dette nettstedet («nettstedet») for informasjons- og kommunikasjonsformål. Din tilgang til og bruk av nettstedet skjer på følgende vilkår samt i samsvar med all gjeldende lovgivning. Ved å gå til og oppholde deg på nettstedet aksepterer du, uten begrensninger eller forbehold, nedenstående vilkår («vilkårene»).

 1. Alt materiale på nettstedet er beskyttet av opphavsrett hvis annet ikke er angitt. Materialet på nettstedet må ikke brukes på annen måte enn det som angis i disse vilkårene eller i teksten på nettstedet.
 2. Rettig ICC-konsernet fraskriver seg alt ansvar og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader eller virus som kan infisere ditt datautstyr eller annen eiendom på grunnlag av din tilgang til, bruk av eller besøk på nettstedet eller gjennom materiale som har blitt hentet fra nettstedet, herunder blant annet data, tekst, bilder, video eller audio.
 3. Rettig ICC-konsernet gir ingen garantier om opplysningene eller om at de er riktige, og Rettig ICC-konsernet fraskriver seg spesifikt alt ansvar for eventuelle feil eller mangler i innholdet på nettstedet. Verken Rettig ICC-konsernet eller noen annen part som er med på å skape, produsere eller levere nettstedet, er ansvarlig for direkte, tilfeldig, indirekte eller straffbar skade som oppstår på grunnlag av din tilgang til eller bruk av, eller manglende evne til tilgang eller bruk av nettstedet.
 4. De produktfunksjoner og -spesifikasjoner som angis på nettstedet, kan endres når som helst uten foregående varsel.
 5. All kommunikasjon og alt materiale som sendes til nettstedet med e-post eller på annen måte, inklusive alle data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og vil bli behandlet som offentlig materiale og uten eiendomsrettsvern. Alt som du sender eller legger ut, kan bli brukt av Rettig ICC-konsernet for et eller annet formål, herunder blant annet kundehåndtering, markedsføring, salg og kundekommunikasjon. Dessuten står det Rettig ICC-konsernet fritt uten noen form for kompensasjon til deg å bruke eventuelle ideer, konsepter, kunnskaper eller teknologier som finnes i kommunikasjon du sender til nettstedet, uavhengig av formålet med bruken, herunder blant annet, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter.
 6. Materiale som vises på nettstedet, er enten Rettig ICC-konsernets eiendom eller materiale som brukes med eierens tillatelse. Du, eller andre som har blitt autorisert av deg, må ikke bruke dette materialet hvis det ikke spesifikt tillates i disse vilkårene, eller hvis spesifikt tillatelse gis annetsteds på nettstedet.
 7. På nettstedet beskrives produkter og/eller tjenester som kan kjøpes generelt i Europa, men ikke nødvendigvis akkurat i ditt hjemland eller på ditt hjemsted. Kontakt derfor først Rettig ICC-konsernet og spør om en spesifikk vare/tjeneste er tilgjengelig der du bor.
 8. Rettig ICC-konsernet er ikke ansvarlig for innholdet på de nettstedene det finnes lenker til fra nettstedet. Hvis du følger lenker til andre nettsteder, skjer det helt og holdent på eget ansvar. Selv om nettstedet omfatter lenker til andre nettsteder, er disse lenkene der bare for å forenkle ditt informasjonssøk og skal ikke tolkes som en godkjenning av eieren/sponsoren av nettstedet eller som en godkjenning av innholdet. Rettig ICC-konsernet gir ingen garantier, verken uttalte eller underforståtte, om nøyaktighet, gyldighet, lovlighet eller annet for noe materiale eller noen informasjon som finnes på slike nettsteder.
 9. Rettig ICC-konsernet kan når som helst endre disse vilkårene gjennom en oppdatering av publikasjonen. Hver gang du bruker nettstedet, anses du å godkjenne og forplikte deg til å følge de aktuelle vilkårene.

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med finsk lovgivning uten henvisning til lovkonfliktbestemmelser.

9. Varemerker

Varemerkene (som Purmo), logoene og tjenestemerkene (sammen «varemerkene») på nettstedet er varemerker som tilhører Rettig ICC-konsernet, eller som brukes på nettstedet med tilatelse fra respektive eier.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål angående våre brukervilkår eller vår personvernerklæring, er du velkommen til å kontakte oss på informasjonen nedenfor:

Rettig Varme Ab
Tobaksgatan 16 
68600 Jakobstad, Finland

[email protected]

Tel. +358 (0)6 786 9111

View basket