• Referanser
  • Skole
  • Radiatorer
  • Vannbårne varmeavgivere

Seriekobling i Chalmers Campus Johanneborg

Chalmers tekniske høyskole i Gøteborg har siden 1937 hatt stilling som universitet. På Chalmers utdannes sivilingeniører, arkitekter, høyskoleingeniører, teknologikandidater, teknologidoktorer og lisensiater samt sjøfartsførere.

 

Chalmers Johannesberg

Johanneberg er det største av Chalmers tekniske høyskoles campus. Her er de fleste sivilingeniørprogrammene lokalisert, og her drives også mesteparten av forskningsvirksomheten. På Campus Johanneberg er det i 2024 ca 12 000 studenter samt ca 2000 lærere, administrativt og teknisk personale.

Det er Skanska som har bygget to av de nyeste bygningene på Chalmers Campus Johanneberg. Bygningene er tegnet av arkitektfirmaet White og har et totalt areal på 10 500 kvadratmeter med kjellerplan samt fem etasjer over bakken. Byggherren er Chalmersfastigheter, og Ramböll AB har stått for prosjektledelsen. Byggestart var i oktober 2013 og innflytting sommeren 2015.

Bygningen har en arkitektonisk utforming med en glassfasade i structural glazing-teknikk. Bygningen ligger i forkant når det gjelder teknisk bærekraft og er klassifisert som «Miljöbyggnad Guld», noe som innebærer høye krav til blant annet materialvalg, innemiljø og energieffektivitet.

I bygningene Chalmers Campus Johanneberg er det installert Thermopanel V4 radiatorer. Mange av dem er utstyrt med Rett 4 fordeler for seriekobling (finnes nå med avstenging). På campus er det også mange buede hjørner der det er installert buede Thermopanel-radiatorer mot spesialbestilling. De buede Thermopanel-radiatorene produseres dessverre ikke lenger. Derimot finnes Delta i avrundet utførelse.

 

Böjda Thermopanel V4 radiatorer.

Böjda Thermopanel V4 radiatorer.

Thermopanel V4 installerade med TP Big Five tillbehöret Rak 4.

Thermopanel V4 installerade med TP Big Five tillbehöret Rak 4.

Avdelade samvaroplatser för studerande finns i campuset.

Det finnes separate samværsplasser for studenter på campus.