• Produktinformasjon
  • Vannbårne varmeavgivere
  • Radiatorer
  • Referanser
  • Skole
  • Skole

Kurvede og vinklede radiatorer

Delta-radiatorer kan også anskaffes som kurvede og vinklede.

Ved produksjon av disse produktene bør det ved bestillingen oppgis nøyaktige dimensjoner, f.eks. med tegninger. Radiatorens ønskelige mål, veggens mål, veggavstanden (SE) og vinkelgraden bør fremgå.

Deltas konstruksjon og produksjonstoleranser setter visse grenser ved produksjon av kurvede og vinklede radiatorer. Derfor anbefaler vi alltid å kontakte Purmo før bestilling. 


Vinklade radiatorer 

De indre og ytre hjørnene bygges sammen ved hjelp av vinkler. I tabellen nedenfor finnes beregninger for en del vinkelalternativer. Ytterligere alternativer er også tilgjengelige.vinkel - svängda radiatorer

 

Max X mm DL 2 DL 3 DL 4 DL 5 DL 6
Vinkel 45° 110 120 133 148 163
Vinkel 90° 135 154 190 227 266
Yttervinkel 90° 153 184 222 262 302