• Redusere fotavtrykket
  • Vår produksjon
  • Nyheter

ISO 14001 sertifisering på tvers av hele gruppen

Kundene våre har høye forventninger til oss. I Purmo Group har vi som mål å oppfylle disse forventningene og sette de høyeste standardene for oss selv i hverdagen. Disse forsterkes av ISO-sertifiseringene som er oppnådd på våre ulike anlegg. Et sertifikat vi er spesielt stolte av er ISO 14001 for miljøstyringssystemer. Dette forsterker vårt arbeid med bærekraft og gir kundene våre garantier som gir trygghet.
ISO 14001 miljøstyringssertifisering

ISO 14001-sertifisering

ISO 14001 er den internasjonalt anerkjente standarden for miljøstyringssystemer (EMS). I likhet med andre ISO-standarder ble den utviklet av den uavhengige internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO). ISO 14001 gir organisasjoner et rammeverk for å designe og implementere et miljøstyringssystem, og kontinuerlig forbedre miljøytelsen.

Miljøstyring i henhold til ISO 14001 er basert på bruk av velprøvde styringsverktøy. I henhold til denne standarden omfatter et miljøstyringssystem den organisasjonsstrukturen, ansvaret, praksisen, prosedyrene, prosessene og ressursene som er nødvendige for å identifisere, håndtere og påvirke en organisasjons miljøpåvirkning og forbedre dens miljøprestasjoner. Hovedmålet med miljøstyring er å minimere miljøpåvirkningen, øke ressurseffektiviteten og fremme miljøvennlig praksis i forretningsprosessene.

I praksis er det mye involvert i å oppnå sertifiseringen, fra samsvar med miljølover og -forskrifter og vurdering av miljøpåvirkning til å identifisere risikoer og muligheter og lære opp ansatte i miljøvennlig praksis. «ISO 14001 utfordrer oss til å bli bedre hvert år og kontinuerlig optimalisere miljøstyringen på tvers av alle våre avdelinger og fabrikker. Alle i Purmo Group bidrar på en eller annen måte, og det er flott å se resultatet av alle disse innsatsene», sier Carina Schnellinger, helse- og sikkerhetssjef i Purmo Group.

Fordeler med ISO 14001 for kundene våre

Vi er spesielt stolte over å kunne bekrefte at alle våre fabrikker er ISO 14001-sertifiserte. Dette gir kundene våre garanti for at vi leverer det vi lover, uansett hvor eller hvilket produkt de kjøper. Takket være vår ISO 14001-sertifisering kan vi tilby trygghet med fordeler som:

  • Legitim bærekraft: mange organisasjoner sier at de er miljøansvarlige, men det er ikke alle som faktisk er det. Vår ISO 14001-sertifisering er et bevis på vårt daglige engasjement for bærekraft i alle deler av virksomheten vår.
  • Utmerket forhold mellom pris og kvalitet: implementering av et effektivt miljøstyringssystem hjelper produsenter som Purmo Group med å fjerne avfall fra produksjonsprosesser og redusere bruken av råmaterialer. Dette innebærer også en reduksjon i enkelte kostnader, slik at vi kan opprettholde svært konkurransedyktige priser og garantere kundene god valuta for pengene.
  • Enkelt å gjøre forretninger: ISO 14001-sertifikatet bekrefter at vi driver virksomhet på standardiserte måter som lever opp til ISO-kravene. Så uansett hvilket anlegg eller hvilken avdeling kundene våre er i kontakt med, kan de forvente en standardsamsvarende utveksling som gjør det enkelt for alle parter å gjøre forretninger.
  • Produktets levetid: De nye ISO 14001-standardene for livssyklusperspektiv har som mål å maksimere et produkts levetid og garantere at det kasseres på en etisk og effektiv måte når det ikke lenger er i bruk. Dette betyr at produkter fra et ISO 14001-sertifisert selskap generelt inneholder mer resirkulerte råmaterialer og etisk innkjøpte materialer. I tillegg har produktene en forlenget livssyklus, og det finnes en gjenvinningsordning ved endt levetid. Alt dette er fordelaktig for kundene våre, men også for deres kunder, siden de også kan videreformidle denne fordelen til sluttbrukeren.

For mer informasjon om Purmos reise mot en bedre fremtid og våre spesifikke fokusområder, henviser vi til vår bærekraftsdel. Hvis du har flere spørsmål om våre ISO 14001-sertifiseringer eller andre sertifiseringer, er det bare å ta kontakt.

Kontakt oss