• Redusere fotavtrykket
  • Nyheter
  • Radiatorer
  • Gulvvarme

EPD-sertifikater tilgjengelig for våre stålpanelradiatorer og gulvvarmerør

Å hjelpe kundene våre med å ta klimasmarte valg er én av våre 10 bærekraftsforpliktelser. Ved å gi tilgang til klar informasjon om produktene våre og deres miljøpåvirkning gjennom hele levetiden, har vi som mål å skape mer åpenhet og hjelpe VVS-fagfolk over hele verden med å oppfylle sine bærekraftambisjoner. Vi er glade for at vi nå kan styrke vårt engasjement med EPD-sertifikater for våre 33 mm stålpanelradiatorer, PE-RT- og PE-Xc-rør.
epd-sertifikat for stålpanelradiatorer og gulvvarmerør

Miljødeklarasjoner for Purmo Group-produkter

Ved å bruke spesialisert programvare til å foreta pålitelige beregninger av livssyklusvurderinger, kunne vi akselerere prosessen med å utvikle miljødeklarasjoner (EPD-er) for ulike typer produkter. Dette er EN EPD-er av typen cradle-to-gate (verdier fra de tre første livssyklusstadiene, A1–A3), med alternativer og endt levetid i samsvar med standardene EN 15804+A2 og ISO 14025 / ISO 21930.

«Målet vårt er å åpent dele informasjon med kundene våre for å hjelpe dem med å ta informerte, bevisste valg. Som en ledende leverandør av komfortløsninger for inneklima, anser vi det som vårt ansvar å skape grønnere bygninger og redusere vårt kollektive fotavtrykk. Et mål som bare kan oppnås hvis vi legger riktig grunnlag og er klar over innvirkning av hvert enkelt element», sier Sam Hodlin, Head of Sustainability i Purmo Group. «Med disse nye og fremtidige EPD-ene er vi i stand til å møte kundenes økende etterspørsel etter miljøsertifikater og levere miljømessige livssyklusdata i en verifisert og standardisert form.»

Purmo Groups EPD-sertifikater er tilgjengelige for nedlasting i EPD Hub-biblioteket.

Hvorfor er EPD-sertifikater så viktige?

Miljøpåvirkningen til produkter blir stadig et større krav for det europeiske markedet og har blitt en viktig del av kjøpsbeslutningen. Ettersom EPD-er gir denne informasjonen på en klar og tydelig måte, blir de stadig mer etterspurt. Spesielt fordi de tilbyr viktige fordeler som:

  • åpenhet: Fra råmaterialene som brukes til å lage produktene til transport og emballasje, viser en EPD produktets miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen. Sertifikatet gir en fullstendig oversikt over viktige data og gir transparent informasjon som bidrar til å ta informerte valg med tanke på bærekraft. Denne informasjonen verifiseres av et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og er offentlig tilgjengelig til enhver tid.
  • trygghet: EPD-sertifikater beviser vårt engasjement for bærekraft. De viser at vi gjør alt vi kan for å holde det vi lover og er seriøse med å skape innvirkning sammen med våre interessenter. Ved å måle produktenes miljøpåvirkning får vi dessuten verdifull informasjon som vi kan bruke til å redusere fotavtrykket ytterligere. Så kundene våre kan være trygge på at vi gjør alt vi kan for å minimere påvirkningen fra produktene våre.
  • verdifulle data: tilgjengeligheten av data på tvers av verdikjeden er viktigere enn noensinne. Med EPD-sertifikater blir det mye enklere for kundene våre å sikre dataene de trenger for å oppfylle sine bærekraftsmål. Beregninger til for eksempel nybygg og renoveringsprosjekter blir enklere og mer presise, noe som igjen bidrar til å skape grønnere bygningsdesign.

 

EPD-sertifikater for stålpanelradiatorer

I slutten av mars ble vår miljødeklarasjon for stålpanelradiatorer publisert til glede for Purmo-ekspertene som var involvert i dette prosjektet. «Det har vært en lang og lærerik prosess når det gjelder datainnsamling, men jeg er veldig glad for at innsatsen vår ga resultater, så vi nå kan gi kundene våre transparente data», sier Roman Strzelczyk, Global Product Manager – Panelradiatorer i Purmo Group. «Ved å dekke produktstadiet, monteringsstadiet og endt levetid gir vårt EPD-sertifikat en komplett representasjon av produktets påvirkning.»

Den gjeldende EPD-en dekker alle 33 mm stålpanelradiatorer som er tilgjengelige under merkene Purmo, Radson og Thermopanel. Uansett hvilken type eller dimensjoner du trenger, kan du enkelt beregne effekten av en spesifikk panelradiator ved å multiplisere vekten med 1 kg-enheten i EPD-en.

Last ned EPD for stålpanelradiatorer

EPD-sertifikater for gulvvarmerør

I midten av mai la vi til to flere EPD-er på listen: én for PE-RT-rør og én for PE-Xc-rør. Begge er høykvalitetsrør som hovedsakelig brukes til varmeapplikasjoner. De er også godkjent for installasjoner for distribusjon av varmt og kaldt vann i husholdninger.

Avhengig av kundens krav produserer vi begge typer rør i et bredt utvalg av utforminger, dimensjoner, farger og strukturer. EPD-ene gjør det nå mye enklere å estimere den mulige innvirkningen av å bruke disse rørene på den totale bærekraften til en bygning.

Last ned EPD for PE-RT-rør

Last ned EPD for PE-Xc-rør

Hvis du har spørsmål om våre EPD-sertifikater eller bærekraften til våre ulike produkter, er du velkommen til å kontakte oss.

Kontakt oss