• Vattenburen värme
  • Radiatorer

Värmesystem och påverkan av glykol

Hur påverkas ett värmesystem av användning av glykol? Glykol används ibland i ett värmesystem för att motverka frysta ledningar och radiatorer. Men hur mycket glykol kan man tillsätta utan att påverka värmeavgivningen samt packningar och tätningar?
värmesystem

En glykolblandning har inte nämnvärd påverkan på vanliga radiatorers värmeavgivning, men flödet skall ökas. Enklast anpassning fås genom att öka pumpens flöde/tryck med 10-15 %.

Att ändra enbart radiatorventilens kv-värde på motsvarande sätt leder inte till ett tillräckligt resultat. Man borde ta hänsyn till värmesystemets alla komponenter och det leder till en komplett omräkning av balanseringen.

Uträkning av påverkan av glykol i värmesystem

Glykol har lägre specifik värmekapasitet än vatten: Glykol 2,4 kJ/K per kg och vatten 4,19 kJ/K per kg. Också tätheten avviker. Glykol omfattar 1,12 kg/ liter och vatten 0,99 kg/ liter.

Om man tar 30% glykol/vattenblanding, leder det till att vätskeflödet bör ökas för att uppnå rätt värmeflöde: 0,99*4,19/(0,3*1,12*2,4 + 0,7*0,99*4,19) = 1,12

Flödet skall alltså ökas med 12 % för att uppnå samma värmeavgivning.

Gällande vad insatsen klarar, så kan vi rekommendera max 30% propylenglykol vid 60 graders drifttemperatur. Detta enligt egna tester vid MMA. Vid andra driftstemperaturer rekommenderar vi att man kontrollerar med glykolleverantören.