Konvektor vs radiator – Vad är skillnaden?

Konvektor vs radiator - vad är skillnaden? Rent generellt kommer ordet radiator från fenomenet radiant heat, vilket avser att strålningsvärmens andel är över 50%. Resten består av konvektionsvärme. Konvektorerna har oftast ett mindre och lägre format än radiatorer, samt en mycket god värmeavgivningsförmåga.

Strålnings- och konvektionsvärme

Strålningsvärmen är den typ av värme som kroppen kan förnimma. Den kan jämföras med värmestrålningen från en brasa eller från solen. I verkligheten är det endast panelradiatorer av typ 10 som uppnår en strålningsvärmeandel på 50%. Redan typ 11 (det vill säga en radiator med enkel konvektionsplåt och enkel vattenbärande panel) har en konvektionsandel på ca 70%.

En konvektor har dessutom ofta en fysisk höjd på mindre än 30 cm, vilket gör att den tar lite utrymme på höjden och passar framför stora fönsterpartier. En konvektor avger främst konvektionsvärme, ofta över 90%.

Radiatorer – världens mest kända värmeavgivare

Radiatorer är världens mest kända, använda och beprövade värmeavgivare. Radiatorkroppen som oftast tillverkas av stål svetsas samman till en sluten enhet som fylls med vatten vid själva monteringen. Den vattenburna panelen avger strålningsvärme, "radiation" på engelska. Purmo panelradiatorer tillverkas av kallvalsad stål och levereras i så kallat kompaktutförande, vilket innebär att sidoplåtar samt toppgaller är fabriksmonterade. Purmo radiatorerna är ämnade för slutna vattenburna värmesystem, det vill säga ett slutet system där fri syretillförsel är förhindrad. Dessa radiatorer lämpar sig mycket väl för lågtemperaturssystem med till exempel värmepump som värmekälla. Radiatorernas vattenutrymme är relativt litet och konvektionsytan stor. Dessa egenskaper gemensamt betyder snabb reaktionsförmåga och bra energiekonomi. Purmos lägsta panelradiator, Plint, är endast 200 mm hög.

Konvektorelement för vattenburet  – med fläkt och utan

2000-talets arkitektur med öppna planlösningar och stora fönsterpartier ställer speciella krav på uppvärmning. Med allt färre väggytor att montera en radiator på och stora glaspartier som kräver värme för att förhindra kallras, så är konvektorn den optimala lösningen. Liten, effektiv och med elegant design klarar den stora värmebehov.

Ett konvektorelement för vattenburet är ThemoCon i aluminium. ThermoCon är uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller. Den vattenburna värmen som cirkulerar i kopparslingan, överförs till aluminimlameller i vars kanaler det skapas en varm självdragande luftström. Inga rörliga delar - enkelt och väldigt effektivt!

Med allt färre väggytor att montera radiatorer på och stora glaspartier som kräver värme för att förhindra kallras, så är ThermoCon en bra värmelösning.

Med allt färre väggytor att montera radiatorer på och stora glaspartier som kräver värme för att förhindra kallras, så är ThermoCon en bra värmelösning.

Purmo Kon är en robustare konvektor tillverkad i stål. Stålkonstruktionen är kraftig och gedigen vilket gör Purmo Kon till en idealisk värmekälla i offentliga miljöer med stora glaspartier och öppna planlösningar, där även miljön i sig är mer utsatt. Till exempel skolor, restauranger. För att erhålla en elegant rörinstallation är Purmo Kon försedd med ett integrerat ventilkoppel, vilket kompletteras med ventilinsats och termostat för att skapa ett behagligt inomhusklimat.

Purmo Kon konvektor

Purmo Kon konvektor

Konvektorerna har oftast ett mindre och lägre format än radiatorer. De är identiska på bak- och framsida för montage framför stora glaspartier. De kan monteras stående på golv, utan väggkonsoler. Och allt detta i kombination med en mycket god värmeavgivningsförmåga.

Dölj konvektorelementet i golvet

Vill du ha en dold lösning rekommenderar vi Aquilo – en nedsänkt golvkonvektor med eller utan fläkt. Aquilo golvinbyggda konvektorer är specialdesignad för montering i kanal i golv. Konvektorn består av en kopparslinga med aluminiumlameller, svartmålad och monterad inne i en dubbelsidig galvaniserad plåtkanal, även den svartmålad invändigt. Från ovansidan skyddas konvektorn med ett tvärgående eller längsgående galler tillverkat i valfritt material från tillverkarens utbud och som beställs separat.

Det finns också Aquilo modeller som är extrautrustade med ljudlösa centrifugalfläktar monterade inne i kanalen vid konvektorn. Antalet beror på konvektorns längd och ger en ökad luftcirkulation samtidigt som en högre värmeeffekt erhålls. Fläktarna drivs med 12 V-motorer. Tänk på att den elektriska installationen av Aquilo golvinbyggda konvektorer ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med aktuella, relevanta standarder och föreskrifter. Huvudanslutningen till elnätet kan endast utföras om alla anslutningar är korrekt utförda.