• Bättre integration
  • Vattenburen värme
  • Radiatorer
  • Dimensionering
  • Verktyg och service

Kombinera en värmepump med radiatorer: 5 vanliga frågor och svar (FAQ)

Värmepumpar är ett av de ledande alternativen till pannor som gradvis fasas ut över hela Europa. Det finns fortfarande flera frågor kring användning, krav och kompatibilitet med radiatorer. Vi är glada över att kunna ge klarhet genom att besvara de 5 vanligaste frågorna vi fått från våra kunder om att kombinera en värmepump med radiatorer.
Kombinera en värmepump med radiatorer

1) Är era radiatorer lämpliga för värmepumpar?

Det korta svaret på den frågan är ja. Det lite mer nyanserade svaret är att radiatorernas lämplighet beror på framledningstemperaturen i värmepumpssystemet. När framledningstemperaturen sjunker under 45 °C ändras vilken typ av radiator som är lämplig att kombinera med en värmepump eftersom den naturliga konvektionen är mindre under denna temperaturnivå. Detta leder oss direkt till nästa fråga.

2) Vilka radiatorer är lämpliga att använda i kombination med en värmepump?

När en ny värmekälla installeras och systemtemperaturerna sänks är det viktigt att värmeavgivarna är anpassade till det nya temperatursystemet. För framledningstemperaturer över 45°C erbjuder moderna panelradiatorer och designradiatorer en perfekt matchning för en värmepump i moderna byggnader. Tack vare den tekniska utvecklingen och olika designmässiga åtgärder som vidtagits under de senaste åren är dagens radiatorer mycket mer effektiva.

Vid framledningstemperaturer under 45°C bör värmeavgivare som fläktkonvektorn Vido S2 eller värmepumpsradiatorn Ulow-E2 användas. Deras integrerade teknik stöder radiatorns naturliga konvektion för att säkerställa hög värmeeffekt, jämn värmefördelning och optimal inomhusklimatkomfort hela tiden.

Läs mer om lågtempererade radiatorer för värmepumpar

3) Hur dimensionerar man radiatorer för en värmepump?

Att dimensionera radiatorer för en värmepump skiljer sig inte från att dimensionera radiatorer för en panna. Först och främst är det viktigt att beräkna värmebehovet för de olika rummen i byggnaden. Detta kan sedan kombineras med andra parametrar som systemtemperaturer och önskad rumstemperatur för att bestämma rätt storlek på radiatorn/radiatorerna med hjälp av vår produktkalkylator.

Delta t spelar en viktig roll för att säkerställa att värmeavgivarna är perfekt anpassade till värmekällan och att värmepumpsystemet kan fungera optimalt. Du kan läsa mer om delta t i vår artikel på ämnet.

Läs mer om vikten av delta t

4) Hur mycket större behöver värmepumpsradiatorer vara?

En allmän riktlinje som emellanåt tillämpas är att en värmepumpsradiator måste vara 2,5 gånger större än en traditionell radiator. Vi avråder dock från att använda en sådan riktlinje eftersom ett värmesystem, inklusive värmekällan och värmeavgivarna, måste skräddarsys för den byggnad det installeras i och dess användning.

Naturligtvis måste radiatorerna vara tillräckligt stora för att ge tillräcklig värmeeffekt. Ändå är moderna panelradiatorer redan mycket effektiva tack vare sin innovativa design. Om framledningstemperaturen sjunker under 45°C har en värmepumpsradiator eller fläktkonvektor dessutom den teknik som krävs för att öka värmeeffekten, vilket gör ett större format onödigt.

Läs mer om fläktkonvektorer för användning i privatbostäder

5) Vad ska jag tänka på när jag renoverar en gammal byggnad med värmepump och fläktkonvektorer?

Värmebehovet är en viktig faktor vid renovering av värmesystem med en värmepump. Om byggnadens isolering inte har optimerats före installationen av värmepumpen måste samma värmeeffekt uppnås vid lägre systemtemperaturer för att värmepumpen ska fungera effektivt. Detta är möjligt med en fläktkonvektor. Fläktkonvektorn arbetar med ett litet delta t och kräver ett högt volymflöde. Därför är det viktigt att se till att det befintliga ledningsnätet kan hantera de större vattenvolymerna så att fläktkonvektorn kan leverera den effekt som krävs.

Om du har andra frågor om hur du kombinerar en värmepump med radiatorer eller vill ha råd om hur du installerar ett värmepumpssystem i ditt/dina projekt är du välkommen att kontakta våra experter. Vi finns här för att hjälpa dig.

Kontakta oss