• Dimensionering
  • Radiatorer
  • Golvvärme
  • Produktinfo
  • Arbeta smartare

Den tekniska utvecklingen och de höga kraven på moderna värmesystem

I takt med att tekniken utvecklas förändras mycket annat,inklusive sättet vi lever på och sättet vi värmer upp våra fastigheter på. Dagens moderna värmesystem är långt ifrån de antika spisar som användes för 100 år sedan,och gör det möjligt att värma upp moderna byggnader på ett mer ekonomiskt och hållbart sätt. Men i takt med att våra fastigheter blivit alltmer kompakta och våra värmesystem har utvecklats, är noggrann planering och professionell installation viktigare än någonsin.
Den tekniska utvecklingen av moderna värmesystem

Moderna radiatorer

När det gäller panelradiatorer har huvudsyftet med den tekniska förbättringen under de senaste decennierna varit att öka prestandan. Det finns ett antal utgångspunkter för detta, såsom den interna ledningen av värmevattnet eller de så kallade konvektionsplåtarna. På dessa plåtar mellan radiatorns främre och bakre paneler stiger den uppvärmda luften som i en skorsten. Form och placering avgör radiatorns senare värmeeffekt.

Genom åren har innehållet i radiatorns vattenförande kanaler blivit mindre, men tack vare konvektionsplåtarna har den värmeavgivande ytan blivit större. Det innebär att mindre vatten och mindre energi krävs för högre prestanda och snabbare reaktion på förändrade värmebelastningar. Idag finns det även fläktradiatorer, som exempelvis Ulow E2, som kan användas vid temperaturer under 45 °C.

Moderna golvvärmesystem

Kraven på golvvärmesystem är höga. Man måste t.ex. ta hänsyn till låga installationshöjder, hög värmeeffekt samt snabb och smidig installation. Idag finns det golvvärmesystem som reagerar betydligt snabbare än sina föregångare. Till exempel de högdynamiska systemen ts14 R och klettjet R.

I ett forskningsprojekt simulerade Dresdens Tekniska Universitet uppvärmningstider för olika golvvärmesystem. Resultaten visade att bostadsytan värms upp betydligt snabbare med dessa nya dynamiska golvvärmesystem. För att vara mer exakt stiger rumstemperaturen 2,7 gånger snabbare med ts14 R än med ett klassiskt golvvärmesystem. När rummet värms upp uppnås den önskade temperaturen på betydligt mindre än halva tiden. Om även kylning behövs eller om fokus ligger på klimatsmart renovering är även eco clay-systemet ett alternativ.

Höga krav på planering och utförande

Medan moderna värmesystem är ganska sofistikerade och erbjuder olika fördelar, är den andra sidan av myntet att god planering och rätt utförande blir allt viktigare. Först och främst måste man avgöra vilket värmesystem som är bäst lämpat för den befintliga byggnaden och individuella krav, och hur systemet ska konfigureras.

Därefter måste planeringen genomföras professionellt av en expert. Detta inkluderar hydraulisk balansering, korrekt konstruerade pumpar, en optimalt anpassad värmekurva samt effektiv och smidig styrteknik. Som tur är har installatörer och projektörer numera tillgång till högspecialiserad programvara för planering och utformning av all teknik i fastigheter. Purmo erbjuder olika tjänster och verktyg som även är tillgängliga för privatpersoner. Ett bra exempel på detta är värmeeffektkalkylatorn med vars hjälp dimensioneringen av radiatorn kan uppskattas grovt (Obs! Detta verktyg ersätter inte den exakt beräkning och projektering som görs av experter!).