• Bättre integration
  • Produktinfo
  • Radiatorer
  • Vattenburen värme

Varför en ventilinsats för radiatorer inte är rätt för val för omvänd flödesriktning

I radiatorinstallationer med utbytta framlednings- och returledningar tenderar en vanlig ventilinsats att ge ifrån sig hamrande ljud. För att förhindra detta används ibland en speciell ventilinsats för omvänd flödesriktning. Våra experter avråder dock från att använda en sådan ventilinsats eftersom den inte löser anslutningsproblemet och dessutom minskar radiatoreffekten med 30 till 50 %.
Ventilinsats för radiatorer, omvänt flöde och retur

Ventilinsatser för omvänd flödesriktning

Ibland tillfrågas våra kundrådgivare om varför vi inte erbjuder en ventilinsats som möjliggör omvänd flödesriktning. Detta beror främst på att ett felaktigt hydraulsystem leder till en reducerad värmeeffekt på 30 till 50 %, beroende på vilken radiator man har.

"Även om en ventilinsats för omvänt flöde vanligtvis förhindrar de hamrande ljud som annars uppstår, löser den inte problemet med ett felaktigt hydraulsystem vilket resulterar i lägre effekt. Effektförlusten märks naturligtvis varken visuellt eller akustiskt, men innebär att kunderna inte får full valuta för pengarna. För att undvika detta rekommenderar vi att du använder en avledare [enligt bilden ovan]", säger Marc Riesener, teknisk kundrådgivare på Purmo.

Krzysztof Kamycki, produktchef för ventiler, termostater och anslutbarhet på Purmo Group, instämmer: "Att byta ut ventilen skulle inte hjälpa tillräckligt eftersom den här konstruktionen inte tillåter radiatorn att utnyttja sin fulla effekt. Det gör däremot korskopplingen på undersidan av radiatorn. I lågtempererade värmesystem, som blir allt vanligare, är det ännu viktigare att använda rätt lösning. Om framlednings- och returledningarna byts ut här och man bortser från effektförlusten blir effekten ännu större och systemet får ännu svårare att uppnå önskad rumstemperatur."

Om du har ytterligare frågor om detta eller vill ha expertråd för ditt/dina projekt är du välkommen att kontakta våra rådgivare. De hjälper gärna till.

Kontakta oss