• Förbättra effektiviteten
  • Energieffektivisering
  • Vattenburen värme
  • Produktinfo

Hur värmereglering bidrar till att sänka komfortkostnaderna

Ett viktigt mål i resan mot att begränsa den globala uppvärmningen är att minska koldioxidutsläppen från uppvärmning och kylning av bostäder. Många letar därför efter kostnadseffektiva sätt att göra sina hem mer energieffektiva och samtidigt framtidssäkra dem för övergången till koldioxidsnål uppvärmning. Förbättrad värmereglering är ett enkelt sätt att uppnå såväl lägre bränsleförbrukning som minskade koldioxidutsläpp.
värmereglering sänker komfortkostnaderna

Spara energi med värmereglering

Ett viktigt steg mot att minska koldioxidutsläppen vid uppvärmning av bostäder är att tilläggsisolera befintliga byggnader. På så sätt sparar man energi samtidigt som man minskar åtgången av fossila bränslen för uppvärmning och kylning. Men för att nå våra ambitiösa klimatmål bör tilläggsisoleringen kompletteras med en översyn av centralvärmesystemet för att säkerställa att inte endast byggnaden är energieffektiv utan att även värmesystemet fungerar effektivt. Om budgeten tillåter skulle det kunna innebära att man byter till en värmepump som drivs med förnybar energi, i kombination med lågtemperaturradiatorer , fläktkonvektorer eller golvvärme.

Läs mer om lågtemperaturradiatorer för värmepumpar

Budgetmässiga eller praktiska begränsningar kan dock göra det omöjligt att uppgradera hela systemet på en gång. Lyckligtvis kan redan små förändringar av värmeregleringen göra stor skillnad när det gäller att minska både bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. När allt kommer omkring möjliggör ökad reglering en bättre anpassning av systemet, så att man endast använder exakt den mängd energi som krävs för att kunna njuta av ett behaglift inomhusklimat året runt.

Moderna hydroniska och elektroniska styrenheter

Trots att både hydroniska och elektroniska styrenheter fortsätter att förbättras när det gäller noggrannhet och användarkomfort kvarstår faktum att många fortfarande inte riktigt förstår och använder sina termostater på rätt sätt. Detta är olyckligt eftersom det innebär att hushållen går miste om både komfort och energibesparingar.

Grundläggande styrenheter för ett centralvärmesystem utgörs av minst en programmerare (tidur), en rumstermostat och, vid förekomst av ett radiatorsystem, termostatiska radiatorventiler. Rätt användning av dessa komponenter kan få dig på rätt spår mot effektiv och ändamålsenlig energianvändning. Genom att komplettera med smarta styrenheter, eller mer specifikt de effektiva termostaterna i Unisenza Plus-serien, blir det dessutom enklare än någonsin att uppgradera befintliga system och ytterligare optimera både bränsleförbrukningen och värmesystemets koldioxidavtryck.

Potentiell energibesparing med värmereglering

Följande produkter är avgörande för korrekt värmereglering och för att förhindra att temperaturen stiger i onödan: rumstermostaten och de termostatiska radiatorventilerna. Detta bekräftas av de senaste testresultaten1 som publicerats av BEAMA, den brittiska branschorganisationen för tillverkare och leverantörer av teknik och system för energiinfrastruktur. De har räknat ut hur mycket man potentiellt kan spara på sina uppvärmningskostnader genom att använda rätt typ av styrenheter. I sina beräkningar har de utgått ifrån en timer, en rumstermostat klass I med på-/avfunktion samt manuella radiatorventiler. Testerna visar att bostadsinnehavaren kan spara i genomsnitt 18 % på sina uppvärmningskostnader enbart genom att komplettera med termostatiska radiatorventiler (TRV). Uppgradering av en rumstermostat av klass I till en klass IV-enhet med belastningskompensation eller klass V/VI med belastnings-/väderkompensation resulterar i en ytterligare genomsnittlig besparing på 10 respektive 12 %.

Mervärdet av termostatiska radiatorventiler för att spara energi

I sin rapport inkluderar BEAMA även resultat för besparingar från smarta termostater baserat på en studie av Behavioural Insights Team. Dessa resultat tyder på att det finns en kostnadsbesparingspotential på 6 % om man uppgraderar en programmerare i grundutförande till en modell med smart styrning. När smarta termostater kombineras med övriga studerade komponenter som krävs för en fullständig uppgradering ökar den genomsnittliga uppskattade besparingen ytterligare till hela 31 % med en rumstermostat av klass IV och 32 % med en rumstermostat av klass V eller VI. Detta är en god indikation på hur värmereglering med rätt styrenheter kan bidra till att sänka komfortkostnaderna utan att hela värmesystemet renoveras på en gång.

Potentiella koldioxidbesparingar med värmereglering

Även om lägre uppvärmningskostnader självklart gör skillnad för många människor, är det övergripande målet likväl att minska vårt koldioxidavtryck. En uppgradering av värmesystemet kan ha stora effekter även på detta område. I linje med kostnadsbesparingarna ser vi att även värmeproduktionen och värmedistributionen skapar stora möjligheter när det gäller koldioxidbesparingar. Återigen spelar styrenheterna en viktig roll.

En studie som genomförts av ITG Dresden2 visar att en uppdatering av värmegeneratorn i ett befintligt värmesystem kan spara i genomsnitt 2,7 ton koldioxid per år. Om systemet optimeras ytterligare och framledningstemperaturen sänks till exempelvis 35 °C kan ytterligare 0,46 ton/år sparas. Dessutom möjliggörs ytterligare koldioxidbesparingar om 0,29 ton/år erbjuds med rätt typ av styrenheter. Det motsvarar en körsträcka på 174 mil med en dieselbil eller 20 resor från Amsterdam till Paris med Thalys. Det visar hur viktiga styrenheterna är och understryker deras betydelse för att aktivt minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

 

Upptäck vårt breda utbud av styrenheter

Källor:
1. https://www.beama.org.uk/resourceLibrary/winter-2022-23-fuel-bills-savings-using-heating-controls.html
2. https://www.bdh-industrie.de/fileadmin/user_upload/Positionspapiere/Positionspapier_Niedrigtemperaturwaermeuebergabe_052021.pdf.pdf