• Energieffektivisering

Världsklimatdagen: minska vår påverkan på miljön

Världsklimatdagen firas den 8 december varje år och initierades ursprungligen av olika franska och belgiska miljöorganisationer för att belysa behovet av ökad medvetenhet om klimatbevarande och effekterna av våra handlingar. Kampen mot den globala uppvärmningen berör oss alla och kräver att var och en av oss gör förändringar i vår vardag.
Världsklimatdagen

Skydda vår miljö

Klimatförändringarna har redan lett till minskad vattentillgång, mer frekvent och intensiv torka, stormar, värmeböljor etc. Allt detta påverkar i sin tur vår biologiska mångfald med 20 till 30% av alla djur- och växtarter som för närvarande är hotade världen över. För att ta itu med dessa frågor och stödja EU:s mål att vara klimatneutrala till år 2050 måste vi åta oss att skydda klimatet. En bra utgångspunkt är att titta närmare på vår energiförbrukning eftersom IEA (International Energy Agency) uppskattar att energi står för mer än två tredjedelar av de totala utsläppen av växthusgaser globalt.

Från fossila bränslen till förnybar energi

IEA fann att fossila bränslen som kol, olja och gas fortfarande stod för 80% av den totala globala energiförsörjningen år 2020. Eftersom dessa bränslen är en av de största bidragande faktorerna till den globala klimatförändringen är det bara logiskt att vi försöker undvika användningen av dem och välja alternativ som förnybar energi i form av solenergi, vindkraft, hydraulisk energi, geotermisk energi etc. Framför allt solenergi är en lättillgänglig förnybar resurs som kan implementeras i mindre skala till en rimlig kostnad. Solcellspaneler kan exempelvis enkelt användas för att driva värmepumpar, moderna elradiatorer etc.

Energieffektivitet

Det är inte enbart källan till vår energianvändning som är en viktig faktor, utan även sättet på vilket vi förbrukar vår energi. Därför är det viktigt att reflektera över våra värme- och kylsystem och i synnerhet deras energieffektivitet. Nya byggnader som byggs idag tar redan hänsyn till de innovativa material och produkter som finns tillgängliga och som bidrar till att minska energiförlusterna. Men eftersom EU:s byggnadsbestånd domineras av gamla hus är det viktigt att dessa energikrävande byggnader renoveras. Bättre isolering och ett effektivt värmesystem är avgörande i renoveringsprocessen för att säkerställa optimal energieffektivitet.

Lågtemperaturradiatorer

När det gäller ett hållbart värmesystem är det bäst att byta till lågtempererade värmesystem. Lägre systemtemperaturer gör att mer värme kan återvinnas från rökgasen så att värmeförlusten minskar och värmesystemets effektivitet ökar. Ett lågtempererat värmesystem kan installeras med en värmepump. Oavsett vilken värmekälla du väljer, se bara till att matcha dina värmeavgivare med den nya systemtemperaturen. Först när alla komponenter i värmesystemet är perfekt anpassade kan du – och planeten – dra nytta av fördelarna med minskad energianvändning.

Läs mer om potentiella energibesparingar med lågtempererade värmesystem