• Arbeta smartare
  • Energieffektivisering
  • Produktinfo
  • Radiatorer

Radiatorer för lågtempererade radiatorsystem: panelradiatorer vs fläktkonvektorer

Under de senaste årtiondena har vi genom strängare regler för värmeisolering kunnat minska energibehovet i våra byggnader och sänka framledningstemperaturerna i våra värmesystem. För att kunna dra nytta av alla fördelar som ett lågtempererat radiatorsystem har att erbjuda måste det dock kombineras med rätt värmeavgivare. Det behöver inte nödvändigtvis vara golvvärme. Radiatorer och fläktkonvektorer är ett utmärkt alternativ och som ledande inom komfortlösningar för inomhusklimat tillhandahåller vi gärna lämpliga värmeavgivare för varje framledningstemperatur och alla slutanvändares behov.
Lågtempererat radiatorsystem: radiatorer vs fläktkonvektorer

Vad är ett lågtempererat radiatorsystem?

Ett traditionellt värmesystem som har använts i åratal och som man ofta hittar i dåligt isolerade byggnader har i allmänhet en framledningstemperatur på 70 till 80°C. I ett lågtempererat radiatorsystem, som är installerat i välisolerade byggnader, ligger denna temperatur någonstans mellan 35 och 55°C. Det innebär att både framledningstemperaturen på centralvärmevattnet och yttemperaturen för värmeavgivaren är betydligt lägre.

Högre isoleringsnivåer innebär att våra byggnader enklare kan värmas upp, eftersom det minskar både värmebelastningen och värmeförlusten. Tack vare den lägre värmebelastningen kan önskad rumstemperatur uppnås med lägre systemtemperaturer. Dessutom innebär den allt större känsligheten hos moderna radiatorsystem att alla värmetillskott kan utnyttjas bättre. Ett lågtempererat radiatorsystem kräver därför mindre energi, vilket innebär att det är mer miljövänligt och belastar budgeten mindre än ett gammalt centralvärmesystem.

Ett lågtempererat radiatorsystem med moderna radiatorer

Vid byte från ett gammalt värmesystem till ett lågtempererat radiatorsystem måste värmebelastningen räknas om för varje rum. Med hänsyn till isoleringsgraden och den nya beräknade värmebelastningen är det möjligt att fastställa lägsta möjliga framledningstemperatur. Om den beräknade temperaturen överstiger 40°C passar moderna panelradiatorer perfekt.

Om värmebelastningen förblir oförändrad på grund av avsaknad av isoleringsåtgärder kräver installationen av ett lågtempererat radiatorsystem större dimensionering av radiatorerna för att maximera värmeöverföringen. Lyckligtvis har teknisk utveckling och åtgärder i designen – såsom optimering av konvektorplåtarnas form och placering – säkerställt att moderna radiatorer är betydligt effektivare. Det innebär att de kan ge samma värmeeffekt som gamla radiatorer i samma format men vid lägre systemtemperaturer när de installeras i en ordentligt isolerad byggnad.

Dessutom har moderna radiatorer effektivare reglerteknik som möjliggör exakt temperaturreglering. En korrekt dimensionerad radiator i kombination med ett modernt styrsystem via termostat garanterar effektiv drift.

Enkel beräkning av värmebelastningen

Ett lågtempererat radiatorsystem med fläktkonvektorer

Om den beräknade konstruktionstemperaturen sjunker under 40°C är fläktkonvektorer ett bättre alternativ. I ett lågtempererat radiatorsystem med framledningstemperaturer under 40°C förekommer ingen naturlig konvektion, vilket skapar behov av stöd från en fläkt. Den lägre framledningstemperaturen innebär att temperaturskillnaderna mellan radiatorn och den varma luften leder till lägre flytkrafter. I sådana fall passar lågtemperaturradiatorer med inbyggda fläktar såsom Ulow E2, eller fläktkonvektorer såsom Vido S2, bättre eftersom de inbyggda fläktarna stöder den konvektiva värmeavledningen och ökar den totala värmeavgivningen.

I ett lågtempererat radiatorsystem med framledningstemperaturer på 45/40/20°C kan till exempel Vido S2 VS9 enkelt tillhandahålla den värmeeffekt som krävs. Den kan nå upp till 1 500 W vid medelhög fläkthastighet. Fläktkonvektorn mäter 13x90x60 cm (DxLxH) och väger 20 kg. För att nå samma värmeeffekt som en panelradiator behöver du till exempel en 22/600 x 2600-modell med 11 cm djup, en längd på 2,6 m, och en höjd på 60 cm och som väger hela 97,5 kg. Den stora skillnaden i längd och vikt innebär att du inte enbart behöver betydligt mer väggutrymme, utan också mycket mer materialresurser för samma värmeavgivning. Dessutom kan Vido S2 användas för både uppvärmning och kylning, till skillnad från en vanlig panelradiator.

Jämförelse radiator vs fläktkonvektor

Omvänt kan vi ta en panelradiator som 22/600 x 900-modellen, som fortfarande väger cirka 50 kg men har liknande mått som Vido S2 VS9. Problemet är dock att om man vill ha samma värmeeffekt (+/- 1500 W) så måste vattentemperaturen vara 75/65/20°C. Det innebär att det inte längre är ett lågtempererat radiatorsystem, men dessutom att värmegeneratorn måste värma upp vattnet 30°C mer än när fläktkonvektorn används, vilket naturligtvis driver upp den dagliga energiförbrukningen.

Läs mer om Vido S2

En passande lösning för alla lågtempererade radiatorsystem

Exemplet ovan visar tydligt det viktiga sambandet mellan nivån av värmeisolering, den erforderliga värmebelastningen och motsvarande framledningstemperatur å ena sidan och de olika elementen i ett värmesystem å andra sidan. Tack vare denna starka koppling är det viktigt att alla element är samordnade. Som specialist på inomhusklimatlösningar förstår vi detta bättre än någon annan. Därför stödjer vi våra kunder med ett brett utbud av produkter och tjänster så att det är enkelt att hitta den perfekta sammansättningen för ett hållbart och bekvämt inomhusklimat.

Tveka inte att kontakta oss om du är osäker på vilken panelradiator eller fläktkonvektor som är rätt för just ditt lågtempererade radiatorsystem. Vår komfortspecialist för inomhusklimat hjälper dig gärna med skräddarsydda råd.