• Elvärme
  • Radiatorer
  • Förbättra effektiviteten

Elektriska värmesystem i passivhus

Ett passivhus förbrukar upp till 90 % mindre energi för rumsuppvärmning och -kylning jämfört med ett vanligt typhus eller en vanlig byggnad. Genom att fokusera på passiva faktorer som solljus, intern värmeökning och värmeåtervinning från ventilation kombineras energieffektivitet med inomhusklimatkomfort. Men även i passivhus finns det ett toppvärmebehov, även om det är litet. För att möta detta behov är ett flexibelt värmesystem såom ett elektriskt värmesystem en bra matchning, inte minst eftersom elen idag kan komma från förnybara källor.
elektriska värmesystem i passivhus

Passivhus

Byggkonceptet passivhus har blivit allt populärare genom åren. Detta drivs dels av en ökande medvetenhet om behovet av energieffektivitet och hållbarhet, men också av byggnadsnormer och standarder som blir strängare i strävan mot en klimatneutral värld till år 2050. Särskilt i Europa, Nordamerika och Asien har byggnationen av passivhus ökat kraftigt.

Passivhus är utformade för att vara mycket energieffektiva och skapa minimalt ekologiskt fotavtryck. Genom att följa några få viktiga principer optimerar dessa byggnader värmevinster och minimerar värmeförluster, vilket skapar ett behagligt inomhusklimat som kan upprätthållas av ventilationssystemet under större delen av tiden och med minimal uppvärmning och kylning då temperaturen peakar. De viktigaste egenskaper utgörs av:

  • Överlägsen isolering: Väggarna, taket och golvet i ett passivhus är exceptionellt välisolerade för att minimera värmeförlusten på vintern och värmeökningen på sommaren. U-värdena ligger vanligtvis under 0,15 W/(m2K).
  • Lufttät konstruktion: Noggranna konstruktionstekniker och användning av ett speciellt membran säkerställer att ett passivhus är så lufttätt som möjligt. Detta bidrar till att förhindra oönskade värmeförluster eller värmevinster genom läckage i byggnadens skal.
  • Minimala köldbryggor och högkvalitativa fönster och dörrar: Värme kan lätt läcka ut genom köldbryggor eller svaga punkter i isoleringen. I ett passivhus minimeras dessa genom design, användning av högpresterande material och till exempel flerglasfönster och dörrar med isolerade karmar.
  • Mekanisk ventilation med värmeåtervinning: Den här typen av ventilation säkerställer en konstant tillförsel av frisk, filtrerad luft och suger ut gammal luft. Det konstanta luftutbytet säkerställer god luftkvalitet och minskar mängden föroreningar som damm, allergener och CO2. Ventilationssystemet återvinner dessutom minst 75 % av värmen från frånluften, som det sedan använder för att förvärma den inkommande friskluften med hjälp av en värmeväxlare. Detta minimerar mängden extra energi som behövs för att uppnå en behaglig inomhustemperatur.
  • Passiva solenergivinster: Fönstren i ett passivhus är strategiskt placerade, vanligtvis på husets södra sida, för att maximera användningen av solenergi för uppvärmning och belysning. Skuggelement är också ofta inbyggda för att förhindra överhettning under sommaren.

Passiv husvärme

Genom att kombinera överlägsen isolering, lufttät konstruktion och minimala köldbryggor minskar designen av passivhus värmeförlusterna till ett minimum. Den värmeförlust som uppstår hanteras av det mekaniska ventilationssystemet som ytterligare minskar det totala värmebehovet med sin värmeåtervinningsfunktion och vanligtvis räcker till för att täcka det grundläggande värmebehovet. Enligt Passive House Institute (PHI), grundare och ledande myndighet för passivhusstandarden, bör energibehovet för rumsuppvärmning i ett passivhus inte överstiga 15 kWh/m2 av nettoboytan per år eller 10 W/m2 vad gäller toppbehov1.

Eftersom den intelligenta passiva designen gör att energibehovet kan minskas med 90 % jämfört med konventionella byggnader behöver ett passivhus inte förlita sig på en traditionell värmekälla som en värmepanna. Faktum är att ett konventionellt värmesystem skulle vara överdimensionerat och ineffektivt. Det är viktigt att välja ett värmesystem som matchar passivhusets låga värmebehov.

Yali Ramo Plus elradiator sovrum

En zonindelad uppvärmningsmetod, särskilt i byggnader med lågt värmebehov under högsäsong, kan enkelt implementeras genom att kombinera elektriska radiatorer med modern eller till och med smart värmereglering.

Fokuserad uppvärmning i ett passivhus

I passivhus används ofta en zonbaserad uppvärmningsmetod. Den största fördelen är att ett sådant värmesystem möjliggör riktad uppvärmning, dvs. endast av de rum som används. Zonindelad uppvärmning, särskilt i byggnader med lågt värmebehov under sommarmånaderna, kan enkelt tillämpas genom att kombinera elradiatorer med modern eller till och med smart värmereglering.

Elektriska värmesystem ger stor flexibilitet, bland annat eftersom elradiatorer är mycket enkla att installera. Du behöver bara ett eluttag och slipper kostnaderna och ansträngningen med att installera ett vattenburet system. När du använder elvärme behöver du inte vänta på att värmen ska komma från en central plats och förflytta sig genom andra rum – du kan faktiskt välja att värma upp ett rum i taget. Värmen produceras alltså bara där och när den behövs och ingen energi går till spillo. Dessutom omvandlar elradiatorer varje watt el till värme. Värmen är delvis strålningsvärme, vilket ger en bestående värme som saktar ned kylprocessen och bidrar till att minska både energiförbrukningen och driftskostnaderna.

Termostater spelar också en viktig roll för att minska energiförbrukningen till ett minimum. Våra Yali Plus-radiatorer har till exempel en integrerad termostat som erbjuder exakt temperaturinställning och integrerar digitala protokoll som möjliggör anpassad uppvärmning och optimal anslutning. Yali Plus-radiatorerna kan enkelt regleras via den användarvänliga Unisenza Plus-appen på din smartphone eller surfplatta. Varje radiator kan styras separat för att endast värma upp de rum som används, och appen möjliggör en digital visualisering av radiatorernas energiförbrukning så att det är enkelt att övervaka och justera energiförbrukningen när och var som helst.

Skräddarsydda elektriska värmesystem

Utbudet av elradiatorer samt olika praktiska verktyg som finns tillgängliga idag möjliggör ytterligare anpassning av värmesystemet. Å ena sidan ser de olika designerna till att det finns en estetisk matchning för varje inredning eller personlig smak. Elradiatorer är i allmänhet mycket diskreta så att de smälter in i miljön. Detsamma gäller våra elektriska handdukstorkar som kan användas för att höja badrumstemperaturen vid behov och förvärma eller torka handdukar. För den som vill skapa ett blickfång erbjuder vi även elektriska designradiatorer samt möjligheten att beställa dina elradiatorer i valfri färg.

Å andra sidan finns det olika onlineverktyg som hjälper till att säkerställa att det elektriska värmesystemet är helt skräddarsytt efter byggnadens och de boendes behov. Värmebehovet kan fastställas med hjälp av vår värmebehovskalkylator, varefter vår kalkylator för elektriska produkter hjälper dig att välja den bästa radiatorn för ditt projekt med bara några få klick.

Upptäck värmebehovskalkylatorn för elradiatorer

Elvärme och nettonoll koldioxidutsläpp

En sista viktig anledning till att elvärmesystem är en så bra matchning i passivhus är att de ligger helt i linje med ambitionen att nå nettonoll koldioxidutsläpp. De möjliggör inte enbart optimal energieffektivitet vid tidpunkter då extra värme behövs, utan erbjuder även möjligheten att skapa ett CO2 -fritt värmesystem, förutsatt att elanvändningen kompenseras med förnybar energi. När elradiatorerna drivs direkt av solpaneler i kombination med ett elbatteri eller en värmepump är det ett 100 % hållbart system som dessutom bidrar till att optimera förbrukningen av egenproducerad energi som annars skulle gå till det allmänna nätet till en ofta mindre fördelaktig kostnad.

Om du har frågor om elvärme i passivhus eller vill ha råd om hur du bäst integrerar ett elektrisk tvärmesystem i just ditt projekt är du välkommen att kontakta oss. Våra experter hjälper gärna till.

Upptäck vårt kompletta utbud av elradiatorer

Källor:
1. https://passiv.de/en/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm