Termoställdon WMWC
Ställdon

Termoställdon WMWC

Termoställdon VMWC är ett on/off normalt stängt ställdon.
Ställdonet används till MMA’s termostatventiler
samt golvvärmefördelare och regleras med rumsreglercentral R41.

Beskrivning
Termoställdonets karakteristik är ”on/off”.
Vid strömbortfall stänger ställdonet.
Ställdonet är försett med LED driftlägesindikering.
Grön LED – spänningen är på
Blå LED – ventilen är öppen
LED är dolt under kapslingen.
Ställdonet ansluts med medföljande modularkabel
som fästs på ställdonets undersida.

Teknisk info
Max driftstemperatur 50
Anslutningsmått M28x1,5
Material Plast
DokumentKategori
Produktblad WMVC termoställdon Datablad