Termoställdon WMWC
Ställdon

Termoställdon WMWC

Termoställdon VMWC är ett on/off normalt stängt ställdon.
Ställdonet används till MMA’s termostatventiler
samt golvvärmefördelare och regleras med rumsreglercentral R41.

Beskrivning
Termoställdonets karakteristik är ”on/off”.
Vid strömbortfall stänger ställdonet.
Ställdonet är försett med LED driftlägesindikering.
Grön LED – spänningen är på
Blå LED – ventilen är öppen
LED är dolt under kapslingen.
Ställdonet ansluts med medföljande modularkabel
som fästs på ställdonets undersida.

Teknisk info
Max driftstemperatur °C 50
Anslutningsmått M28x1,5
Material Plast
DokumentKategori
Produktblad WMVC termoställdon Datablad