Termoställdon VAC

Termoställdon VAO

Termoställdon VAO används i sekundära värme- och kylsystem.
Ställdonet är anpassat till MMA’s termostatventiler med gänga M28*1,5
(ex FVR, Evoflow eller Flexkoppel).
VAO regleras med rumsreglercentral R41.
VAO fi nns även med anslutning M30*1,5 för ventiler av annat
fabrikat eller golvvärmefördelare.

Beskrivning
Termoställdonets karakteristik är ”on/off”.
Vid strömbortfall öppnar ställdonet NO.
Ställdonet är försett med driftlägesindikering ovanför muttern.
Röd – stängd
Svart – öppen
Ställdonet ansluts med medföljande kabel som är fäst på ställdonets undersida.

Teknisk info
Max driftstemperatur °C 50
Material Plast
DokumentKategori
Produktblad VAO/ VAC termoställdon Datablad