Termoställdon VAC
Ställdon

Termoställdon VAC

Termoställdon VAC används i sekundära värme- och kylsystem.
Ställdonet är anpassat till MMA’s termostatventiler med gänga M28*1,5
(ex FVR, Evoflow eller Flexkoppel).
VAC regleras med rumsreglercentral R41.
VAC finns även med anslutning M30*1,5 för ventiler av annat
fabrikat eller golvvärmefördelare.

Beskrivning
Termoställdonets karakteristik är ”on/off”.
Vid strömbortfall stänger ställdonet NC.
Ställdonet är försett med driftlägesindikering ovanför muttern.
Röd – stängd
Svart – öppen
Ställdonet ansluts med medföljande kabel som är fäst på ställdonets undersida.

Teknisk info
Max driftstemperatur °C 50
Material Plast
DokumentKategori
Produktblad VAO/ VAC termoställdon Datablad