Fördelarskåp

Fördelarskåp

Prefabricerad central med eller utan skåp för att distribuera värme och kyla till apparater. Genom att centralisera distributionen kan balansering, injustering och reglering samlas på ett ställe för att förenkla driftsättning, underhåll och undvika manipulation.