MMA by Purmo Beräkningsprogram för termostatventiler, ställdon och balanseringsventiler.
Ange indata och välj vad ni vill beräkna.