Mjukvaror för nedladdning

Calculator dimensioneringsprogram

Calculator är ett dimensioneringsverktyg från Purmo, v. 1.0.7.

Calculator Upgrade v. 1.0.7

Uppgradering av Calculator dimensioneringsverktyg från Purmo.

MMA Maxor pc-soft 15.2.0 för Android (zip)

Exportera data när man balanserat, mätt eller loggat med MMA Maxor.

Touch E3 v03.05 (zip)

Touch E3 version 305 kontaktar en kraftfullare server.

Touch E3 v03.09 (zip)

Touch E3 version 309 ger förbättrad WiFi funktionalitet. Endast CleverTouch Gen. 2 stöds.