Styrenheter

Styrenheter

Reglerenheter , kopplingsboxar för reglering av rumstemperatur.

Kopplingsbox

En kopplingsbox används för att styra ställdon på fördelare eller ventiler. Främst för värme och kyla i golvvärmesystem. Kräver en separat styrenhet, till exempel väggtermostat, eller liknande.

Trådbunden och trådlös styrning

Rumsreglering för styrning av ett eller flera ställdon. Kommunikationen kan vara trådbunden eller trådlös.