Kommunikation

Kommunikation

Kommunikationsutrustning såsom GSM-moduler eller repeater.

TempCo Connect 4S RF Slavmodul

Trådlös TempCo Connect Slav utbyggnadsmodul för extra temperaturregulatorer. Kan kopplas på grundmodulen i efterhand. LED-indikator för kopplingstillstånd. Monteras på DIN-skena.

Tempco Repeater RF 868 MHz

Utökar räckvidden mellan Touch E3 och parade radiatorer