Trådlösa sensorer och detektorer

Trådlösa sensorer och detektorer

Trådlösa givare för luft- och vattentemperatur, luftfuktighet.

TempCo Connect 1M RF Enkelzon mottagare

Trådlös TempCo Enkelzon mottagare.