Trådbundna sensorer och detektorer

Trådbundna sensorer och detektorer

Trådbundna givare för luft- och vattentemperatur, luftfuktighet.

Rumstermostat TempCo Digital 24V

Programmerbar TempCo rumstermostat 24V.

TempCo Sensor golvgivare

TempCo golvgivare för temperaturmätning i golv. Kan anslutas till rumstermostat Purmo TempCo 24V. Programmerbar.